fredag 29 maj 2009

Tid av förberedelse

Hour Of Preparation

Do not give place to the enemy by the way you think, speak, or live for this is the day when many are losing their way. They have lost focus of the vision I gave them years past and have given attention to all that is going on in the economy, social turmoil, disasters, tragedies, and the like. But this is the day that I am counting the toll. How many times have you lashed out at the enemy by the way you have thought, spoke or lived, and how many times you just opened yourself up to attack by these areas.

For these are serious things to consider. If you can prevent disaster in your life by just watching your thoughts, words and actions--then why are you so careless with these things? If death and life are in the power of your tongue along with blessing and cursing, then you carry a great power within you. For I am shaking up My bride by the things I allow into her life. Yes, I am waking her up to the seriousness of the hour.

If you abide in Me and My words abide in you, then whatsoever things you ask believing you shall have, because your heart is pure before Me. You would not ask amiss but only those things that are according to My will.

Walk in all My ways and I will bless you. Love your neighbor as you love yourself. But how many are truly paying the cost to love themselves? How much time do you spend before Me feasting on My word, hiding it in your heart now that you have time? How many are just taking it that they will be ready when the time comes, but faith comes only by hearing and believing My word. Yes, by meditating on it, chewing it, devouring it like if there was a famine of it.

Take advantage of the time that you have for soon there will come a time when there truly will be a famine in the land, and the only Word to be found is that which you had hid in your heart. Yes, memorize My word. Keep it safe within you. You will never regret the time you took in this hour preparing for what is ahead.

And lastly, watch the way you live your life. Give the enemy no place! Watch and pray, for the spirit is willing but the flesh is weak, and the enemy is going about like a roaring lion seeking who he can devour. If you love Me with all your heart keeping yourself pure by walking in all My commands, and if you love others with My love, then the enemy has no place he can enter. Yes, the door would be shut to him. And make sure there are no windows open by seeking Me if there be any iniquity or curses left in operation.

Take My words seriously that you must prepare for the coming hour. But most of all, worship Me, love Me, don't lose focus of Me through the storm, and thank Me for all you are going through, and keep an attitude of praise that you do have the victory!!!

If I am for you, who can be against you!

This word is submitted by Yolanda Ballard [roarnworship@cfl.rr.com]

Gör dig beredd!

Ready Yourself

I am preparing to pour forth upon My people, so ready yourself. Shake off the old and be expectant as you come into My Presence. Know that you are kept in My protection, in My shield, and in My love. Do not focus on the turmoil around you in this world. You are held securely. Watch and see what I will do for you and through you in this season. Listen for the sounds of heaven as I make them audible to you in this realm. Soak it in.

This word is submitted by Mitzi Busby [mitzibusby12@gmail.com]

Källa: http://www.godspeakintl.org/prophetic_word/5-01-09.html

måndag 25 maj 2009

Det är en ny tid!

Från Jesus my Lord:

"DET ÄR EN NY TID!

2007-05-14

Vad är det för en tid? Jag upplever att det dels är en tid av omvändelse. Vi måste vända våra hjärtan helt till Gud, i KÄRLEK, TRO, FÖRTRÖSTAN, LYDNAD och RÄTTFÄRDIGHET!, dels en tid av uppenbarelse!

Joel 2:28-29 "När jag låtit mitt regn falla igen, ska jag utgjuta min Ande över er allesammans! Era söner och döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar och era unga män ska se syner. Jag ska utgjuta min Ande också över era tjänare, över både män och kvinnor..."

Jag har sett ett regnmoln i fjärran, ett väckelseregn är på väg in för att falla över Guds folk.
Det är även en tid av kraft och upprättelse! It´s payback time! Det är Guds tid! Vi känner igen uttrycket från bibeln: "När tiden var inne..." Herren säger: NU ÄR TIDEN INNE! Tiden är också inne att gå ut i sin kallelse, hitta din plats vid "muren" (*Neh. 3) och börja arbeta! Det har gått ut en kallelse till Guds folk: Herren säger AGERA! Gå på det Herren lagt på ditt hjärta, kliv över båtkanten och gå i tro!

Elia

Jag upplever också ett samband med det som sker i Guds församling och Elia på berget Karmel. Elia byggde ett altare av stenarna, hällde vatten över, sedan föll Guds eld över altaret. Om vi tar den bilden på Guds församling, så är vi stenarna som måste lägga oss på altaret, det innebär en djupare omvändelse till Gud. Vattnet ger läkedom, är helande och upprättelse från den Helige Ande. Det som har blivit lite hårt och dött, mjukas upp av Herrens regn och får liv igen. väckelseelden, den både renar, gör oss frimodiga och djärva samt ger oss kraft! Vilket ger samma effekt som på den första pingstdagen! Vi får KRAFT att bli Jesu vittnen, vi får uppenbarelse o.s.v... Fast denna gång kommer kraften att vara så mycket större!! Prisad vare Herren!

Elia hade även ett viktigt budskap i det här: 1Kung. 18:21: "Hur länge ska ni fortsätta att vingla mellan olika åsikter?", frågade han folket."Om Herren är Gud, följ då honom! Men om Baal är det, ska ni naturligtvis följa honom!" Det är ett budskap om att sluta gå krokiga vägar, Herrens väg är den raka vägen! Ska vi tillbe och förtrösta på det skapade, eller SKAPAREN? Herren frågar sitt folk samma sak idag. Om Herren är Gud, följ då honom!

Även Johannes döparen gick i samma Ande, för att förbereda Guds folk. Om honom sa man: " Han ska bli en man av samma kraftfulla natur och ande som Elia, och han ska gå före Messias och förbereda människorna på hans ankomst. Han ska lära dem älska Herren som deras förfäder gjorde och hjälpa dem bort från upproriskhetens väg till att göra Guds vilja".

1 Sam.15:22-23 "Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi". Guds ord är sanning och vi måste vända om!

Någon kanske undrar?

Varför var Johannes tjänst så viktig, varför var hans budskap så viktigt, budskapet om omvändelse? Om Jesus ändå skulle komma med förlåtelse och nåd, varför spelar det någon roll hur vi handlar och lever? Jesus är det fullkomliga offret för våra synder, även dem vi begår idag! Han köpte oss fri! Vi behöver inte vara slavar under synd och orättfärdighet, vi ska vara slavar under rättfärdigheten! Han säger ju i sitt ord: Eller vet du inte att den du lyder under är du slav åt? Alltså om vi handlar orättfärdigt, är det vad vi lyder under.

Men om vi handlar rättfärdigt, så vet vi att vi har gjort han som ÄR RÄTTFÄRDIGHET till vår Herre, för att VI LYDER RÄTTFÄRDIGHETEN. Gud vet att vi glider iväg och behöver korrigeras, att vi behöver vända om, om och om igen. Då visar Han SIN RÄTTFÄRDIGHET, genom att samma stund vi vänder om med hela vårt hjärta och ber om förlåtelse för våra synder, är Han trofast och rättfärdig och renar oss från all orättfärdighet och synden mister sin makt över oss.

"Stoltheten" böjer sig inte, "egenrättfärdigheten" behöver inte Guds nåd, "fariseismen" behöver inte Guds kraft. Men den "ödmjuke" är den som är formbar, som vet att han är ofullkomlig, att han är lera. Han inser sitt behov av krukmakaren, hans händer, bearbetning, vatten och eld! Hans NÅD! Ska vi behöva gå igenom svårigheter och nöd bara för att påminna oss om vårt behov av honom? Lyssna till Herrens profeter den här tiden, DET ÄR EN NY TID!, EN NY TON!

Gud talar skarpt den här tiden!

Vägen smalnar, det som har varit en gråzon kommer att övergå till svart eller vitt. Det är som en tratt som smalnar uppåt. Ju närmare himlen, desto smalare blir vägen. Vi kan inte längre leva som vi har gjort! Det innebär att det krävs mer av den Helige Ande i den här tiden, mer av helgelse bland Guds folk! *Se till att du har olja i kärlet...Villfarelsen ökar och man kommer att använda namnet Jesus i flera sammanhang där han egentligen inte är, det kommer att låta bra. Vi måste vara fyllda av sanningens Ande för att kunna urskilja "villfarelsens ande och onda andars läror". Bed om andeurskiljningens gåva! Det är bara Sanningens Ande i dig som kan bekräfta eller avslöja om det är Herren i ett sammanhang eller inte.

Bed också för alla ledare, både bland Guds folk och i världen.Välsigna Israel och allt Guds folk!
Gud välsigne dig i din vandring med Herren och ditt arbete för Hans Rikes utbredande...

/Carmelina"

Källa: http://www.jesusmylord.se/carmelia/1.html

Lyssna på undervisning

Nu finns ljudfilerna från Kairos New Wine Ledarkonferens med Bill Johnson i Stockholm på deras hemsida.
Gå in på www.kairosnewwine.se för gratis nedladdning.

onsdag 13 maj 2009

Stå upp och var ljus!

Från Jesus My Lord:

Stå upp i helighet
Solen sken, det var vindstilla. Det står träd runtomkring hagen. Plötsligt faller ett regn av gula löv ner över "huset" men det ser ut som guld som strös över. Jag kom så av mig att jag var tvungen att berätta för min syster i telefon, då tar den Helige Ande tag och Herren säger: "Så som du ser ska ske, jag ska strö guld över mitt hus"! Jag blev så upprymd i min ande, så jag sa att jag ville sluta prata och börja be.

Då kom följande tilltal till Guds folk:
Stå upp, stå upp och var ljus mitt folk. Det är tid att bryta sig ur fångenskapen. Gå upp på berget och skåda, säger Herren. Se vad jag har för er mitt folk. Säg inte längre till din syster eller broder, vilken väg går du på? Gå med mig! Nej, var och en ska gå sin givna bana, den ene tränger inte den andre. Dra och slit inte i varandras mantlar! Se till att du håller din egen mantel hel och ren. Det är tid att stå upp i helighet!

En ny tid!
En ny tid för världen, en ny tid för mitt folk. Nöd för världen, förnyelse för mitt folk. Se er inte om på det som förut har varit, se jag gör något nytt. Redan nu visar det sig, märker ni det inte.
Tronfurstar reser sig upp, orättfärdigheten och ogudaktigheten breder ut sig, men mitt folk ska resas upp i kraft och härlighet och ni ska gå segrande ur striden. Se inte på er själva som misslyckade, se på er som jag ser på er: Prinsar och prinsessor, ett heligt prästerskap, Guds älskade, mina barn. Om jag är för er, vem kan då vara emot er?
Bada dig i rent vatten, klä dig i vita kläder, jag ska smycka dig min brud, ty jag kommer snart. AMEN

Kommentar
Det är tid att sluta med smädelser, lögn, förtal och anklagelser mot syskon och deras kallelse i Herren. Det är tid att klä oss som Guds utvalda, heliga och älskade...
Kol. 3:12-14. Det är tid att fullständigt ikläda sig Kristus! Han är den rena källan , med det rena vattnet. Tid att rena oss med ordet, tvätta bort världens smuts ur våra liv, gå ut ur gråzonen och vara ljus och salt i den här världen.

Carmelina 051014

Källa: http://www.jesusmylord.se/carmelia/7.html

---------------

Jesaja 60:1-3

1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. 2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. 3 Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.

Läs gärna hela kapitlet!

Det är tid för Sverige, det är tid för dig!

Från Jesus My Lord:

DET ÄR TID FÖR SVERIGE, DET ÄR TID FÖR DIG!
2007 sept

Herren behöver dig. Kroppen måste resas upp, alla lemmar är viktiga!

TILLGÄNGLIGHET OCH ÖVERLÅTELSE
Det handlar inte om vad du är, hur du är, din svaghet eller dina omständigheter. Det handlar om tillgänglighet från Guds sida och vilja från din sida. Den vilja som kommer av kärlek, inte av egoism. Inte genom attityden: Jag och min kallelse. Utan genom attityden: Jag älskar dig Jesus, gör vad du vill genom mig för ditt rikes utbredande. Det enda som är viktig är vandringen i lydnad och tro, att gå med förvissning att Herren är med mig. Du hamnar inte på en bergstopp bara för att du säger: Gud har sagt att jag ska stå på toppen av ett berg. Du hamnar inte på land på andra sidan vattnet bara för att Gud har sagt: Du ska utbreda dig i landet på andra sidan vattnet.

ETT ORD FRÅN GUD
Det börjar med ett ord från Gud, ett tilltal, en profetia eller en vision. Det första är att säga samma som Gud, att ta emot ordet och att hålla med om vad ordet säger. Se Maria Jesu mor, se Josef, Nehemja osv.

TALA I TRO OCH AGERA I LYDNAD
När vi talar det Gud säger, sätter skapelseprocessen igång. Men det räcker inte att bara tala för att du plötsligt ska befinna dig på toppen. Du måste börja AGERA i lydnad till det du bekänt. Du måste möta profetian i handling. Bekännelsen gör att förberedelser börjar ta form i det andliga, skapelseprocessen. När du sedan GÅR i LYDNAD till ORDET, så märker du plötsligt att allt är förberett, att Gud har gått före. Allt är på plats så att du ska kunna bestiga berget eller ta dig över vattnet till andra sidan.

FÖRTRÖSTAN
Tänk dig att du står inför att bestiga berget. Innan du började gå, såg det omöjligt ut, men du upptäcker att någon har gått före och röjt framför dig bland buskar och träd, stenar har kastats åt sidan på vägen upp för berget. Det står en picknickkorg utplacerad precis där du kommer och går exakt när du är hungrig. Och du fattar, jag är mitt i Guds vilja! Du tittar ner och tänker: hur kom jag hit? Det ser ju omöjligt ut nerifrån att ta sig upp. Du får tro och tänker att Gud måste vara med dig. Du tar några steg till i lydnad, samma sak händer, du förvånas över hur förberett allt är och inser att allt du utför på vägen är i och genom Guds kraft. Du vet att du i din kropp, din egen styrka är alldeles för svag för att klara det här. Men du inser att du gör mer och större saker på vägen upp än vad du nånsin kunnat tänka dig. Det är en vandring, steg för steg i lydnad, där du når nya nivåer, nya platåer för varje trofast steg i lydnad. Din förtröstan är det Gud har sagt och att han är med dig! Bara för att Gud har visat dig målet, så är inte det de enda du kommer att göra, andra uppgifter möter dig under vägen. Han visar dig målet, både för att du ska tala det och för att du ska ha siktet inställt på vägen för att nå målet.

PRÖVNINGAR OCH TEST
Gud kommer att pröva dig på vägen, du kommer att göra många saker du inte vill, inte räknat med och möta omständigheter du inte trodde du skulle hamna i. Möta människor du inte trodde fanns :-) Se varje tillfälle som ett test. För vi prövas, både i trofasthet till Gud och till varandra. Vi prövas i lydnad, i uthållighet och formas i vår karaktär genom omständigheterna. Där ser Gud hur vi handskas med saker, med varandra och hur vi reagerar, så att vi är rätt rustade för det som ligger framför. Vi testas var vår brytpunkt är, när vi vill ge upp. Osv.

RUSTAD
Vi är svaga på olika ställen. Gud sa mig en gång när jag var störd på en persons svaghet. "Passa dig du är precis lika svag som alla andra" Så vi behöver inte knäckas när vi märker att vi faller på något, alla människor faller på något även om det inte är samma som du. Det viktiga är att inte ligga kvar, utan att resa sig igen i DHA:s kraft, lära sig, så att det blir till nytta. Då är du mer rustad för nästa grej. Det är nämligen inte bara picknickkorgar från Gud på den väg du ska gå.

Du kommer även att möta rytande lejon och andra motstånd på vägen och behöver vara rätt rustad för att klara det. Gud sänder oss aldrig ut på uppdrag som vi inte är rustade för, därför tar det olika tid för olika personer att bestiga samma berg. Någon kanske måste vara kvar lite längre på en nivå, för att man inte är redo att gå vidare innan man blivit rustad för tuffare uppgifter och motstånd.Det är Guds nåd som håller oss uppe.

Tänk dig att du fick tilltalet att du skulle utbreda dig i landet på andra sidan. Efter att du sagt Amen till ordet, har du börjat att röra dig mot profetian. Du är rädd, du måste gå ut på vattnet, du vet att det inte går i mänsklig styrka att gå över vattnet till andra sidan. Men du tar ditt första steg i TRO, för att du älskar Jesus och vill så gärna lyda honom. Det gör ont i magen, du darrar i knäna och fienden viskar i ditt öra: Vem tror du att du är? Hur kan du tro att du ska kunna gå över vattnet till andra sidan, du är ju ingenting. Du kommer att misslyckas och drunkna. Alla människor på stranden kommer att se dig misslyckas osv. Men genom ett enda ord från Herren, får du styrka att ta första stegen. Du hör i ditt hjärta en stilla viskning från Herren: GÅ mitt barn, jag ska aldrig lämna eller överge dig, jag är med dig alla dagar till livet slut. Du får kraft genom den Helige Ande och du går. Till din förvåning ser du att det bär, även fast du inte hade mycket tro när du började.

Du gick på Andens maning, just på rätt ställe och ser att där du sätter dina fötter är det stora stenar utplacerade under vattenytan. Du tänker: Oj, allt är ju förberett, Gud har gått före. När du kommit en bit ut och tittar tillbaka mot land tänker du WOW, hur gick det här till, hur kom jag hit?, Då får du mer tro och förstår att Gud är med dig, så du går lite längre ut... Det blir lite tuffare omständigheter, du går ju i lydnad! Det stormar omkring dig, så du känner att du vill ge upp, du vill backa tillbaka. Plötsligt mitt i värsta stormen, så står han där. JESUS! Du fäster dina ögon på honom och Han blåser lite Helig Ande på dig och säger: GÅ i Herrens din väldiga kraft! Han påminner dig om sitt ord, att du är mer än en övervinnare och att HAN är ditt segerbanér. Du blir frimodig och fortsätter i Andens kraft. Det stormar fortfarande lika, men du känner inte längre att du är rädd och vill ge upp. Du bara fortsätter... Nu börjar du skymta andra sidan och det ger dig en starkare fokus att fortsätta trots allt motstånd på vägen. Du vet att vägen till fullbordan av Guds tilltal, av profetian över ditt liv, över din stad eller ditt land endast kommer att fullbordas genom dig om du vandrar bit för bit i den Helige Andes kraft hela vägen i lydnad.

UTAN KOMPROMISS
Det är viktigt att inte kompromissa! Jesus trugade inte, när folket tyckte att hans tal var för hårt.
De gick därifrån för att de tog anstöt av hans tal, då ropade han inte tillbaks dem med orden: vänta, ni behöver inte göra allt som jag sa om det känns för jobbigt. Jesus kompromissade inte med sin kallelse, eller med sanningen om vad han hört Fadern säga även fast många av hans lärjungar drog sig undan och inte följde honom. Han sa därför till sina 12 lärjungar: "Inte vill väl ni också gå bort"?

Det var inte precis det svar som vi skulle ge i församlingen idag. Vi jämkar och kompromissar både med kallelsen och med sanningen för att samla så många som möjligt, för att vara människor till lags? Vad är vitsen med det? Gud bekänner sig inte till kompromiss. Vi får ingen lön för halv lydnad, vi kommer inte ens in i Guds fulla plan genom halv lydnad och kompromiss, även om det ser bra ut på ytan. Gud sa till mig en gång, halv lydnad är ingen lydnad, se på Kung Saul!

1 Sam15:20
Saul svarade Samuel: "Jag har ju hört HERRENS röst och gått den väg som HERREN har anvisat mig. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och gett amalekiterna till spillo.


1 Sam 15:21
Men folket tog av bytet får och nötboskap, det bästa av det som skulle ges till spillo, för att offra det åt HERREN, din Gud, i Gilgal."


1 Sam 15:22
Då sade Samuel: "Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar.


1 Sam15:23
Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung."


1 Sam 15:24
Saul sade till Samuel: "Jag har syndat genom att inte lyda HERRENS befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och lyssnade till dem.


1 Sam 15:25
Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig, så att jag får tillbe HERREN."


1 Sam 15:26
Samuel sade till Saul: "Jag vill inte vända tillbaka med dig, för du har förkastat HERRENS ord, och HERREN har också förkastat dig, så att du inte längre kan vara kung över Israel."


Det finns inget mitt emellan, det är allt eller inget!

LYDNADEN
Dom 2:17
Men de lyssnade inte heller på sina domare utan höll sig trolöst till andra gudar och tillbad dem. De vek snabbt av från den väg som deras fäder hade vandrat i lydnad för HERRENS bud och gjorde inte som de.


1 Sam 15:22
Då sade Samuel: "Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar.


Rom 1:5
Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull.


Rom 5:19
Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad.


Rom 6:16
Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet?


Rom 15:18
Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad, genom ord och gärning,


1 Kor 9:27
I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra.


Hebr 5:8
Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande.


1 Petr 1:14
Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga.


1. TILLGÄNGLIGHET OCH ÖVERLÅTELSE
2. ETT ORD FRÅN GUD
3. TALA I TRO OCH AGERA I LYDNAD
4. FÖRTRÖSTAN PÅ GUD
5. VISIONEN, MÅLET I FOKUS
6. PRÖVNINGAR OCH TEST
7. RUSTAD
8. GÅ I ANDENS KRAFT
9. UTAN KOMPROMISS
10. FULLBORDAN GENOM UTHÅLLIGHET I LYDNAD
/Carmelina

Källa: http://www.jesusmylord.se/carmelia/3.html

tisdag 12 maj 2009

Förebedjardag för Nordvästra Skåne

Välkommen till ekumenisk förebedjardag för Nordvästra Skåne
Lördagen 23/5 kl 9-21 på Heljarödsgården

”Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig, som en basun, sade:”Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske härefter”.” (Upp. 4:1)

Vi lever i en tid då vi som Guds folk mer än någonsin behöver se och förstå Guds väg för oss och vara villiga att vandra den. Förebedjartjänsten har genom historien visat sig vara avgörande för om Guds folk på en plats har kunnat resa sig till att verkligen vara jordens salt och världens ljus.

Guds löfte är att han vill ”höra oss från himmelen, förlåta vår synd och skaffa läkedom åt vårt land”, men bara om vi ”ödmjukar oss och ber och söker hans ansikte” (se 2 Krön. 7:14).

I Nordvästra Skåne bor ca 300.000 invånare i 10 kommuner på en yta lika stor som Uppsala kommun. Ett projekt pågår inom Skåne Nordväst för att öka samordning och samverkan mellan kommunerna kring viktiga strategiska frågor inom hela denna region.

Vi vill inbjuda dig som känner maningen från Gud till bön och förbön till en dag då vi tillsammans ”lyfter blicken” och ser på vår region med Guds ögon, och kan få inspiration till att på samma sätt börja samverka i bön för allt Guds folk och för väckelse i hela detta område.

Vi kommer också att få undervisning av Patrik Sandberg från Örebro, som har lång erfarenhet av strategisk bön för vårt land som tidigare ledare för bönenätverket ”Cross Sweden”, samt tillfällen till goda samtal och gemenskap.

Program

09.00 Frukost
10.00 Inledning, lovsång, bön
10.30 Undervisning 1; Patrik Sandberg
11.15 Gemensam bön
12.00 Lunch
13.00 Bönepromenad
14.00 Undervisning 2; Patrik Sandberg
15.00 Fika
15.45 Workshop på temat ”Strategisk bön för din ort”
17.00 Middag
18.00 Kvällsgudstjänst; lovsång, bön, förbön,
Predikan: Patrik Sandberg

Kvällen avslutas senast kl 21. Vi vill uppmuntra alla att vara med från frukost till kvällsgudstjänsten, då vi tror att möjligheten att lära känna varandra och få flera tillfällen att be för och stärka varandra är en viktig del av målet med dagen.

Pris för samtliga måltider och fika: 180:-
OBS! Anmälan till måltiderna senast 15/5 på tel. 042-68024.
Kollekt tas upp till Heljarödsgården i samband med kvällsgudstjänsten.

För vägbeskrivning och mer information om Heljarödsgården, se http://www.heljarodsgarden.se/

För frågor om bönedagen, kontakta Torbjörn Erling, 0734-482600

söndag 10 maj 2009

Sverige Inför Ett Vägskäl

Sverige Inför Ett Vägskäl
(En Vision) May 9, 2009

Jag såg Sverige som ett stort skördefält som var moget och klart att och bärgas in. Problemet var att skörden inte var av mänskosjälar utan en skörd av synd som skulle komma att vålla mycket stora svårigheter och död.

Sedan såg jag hur Gudsfolk vände sig till Gud med brustna hjärtan i bön och fasta, och hur Gud förlät syndaskörden, och istället sände en skörd av mänskosjälar mäktigare än någonsin i landet historia.

Ty den lön som synden giver är döden. Men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv i Kristus Jesus (Rom. 6:23).

Roger Wågsjö


se också det profetiska tilltalet "Sädesfältet" :http://profetiskt.blogspot.com/2007/08/sdesfltet.html

torsdag 7 maj 2009

En Davids-generation

Europe ! Cry out to JESUS for a change!
This is the Time! There is NO other TIME!

The Lord shared His heart with us in Berlin, during an international prayer convocation in March 2009 ("Christos Gemeinde") about several things that He wants to do in Europe including Norway and Finland:

This is the Time for Norway & Finland to prepare the way for the LORD to come to Scandinavia!
Those are two key Nations for all Scandinavia and even more!
The Body of Christ in Norway & Finland must come to the Lord, like Elijah on Mount Carmel:
"...Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground and put his face between his knees.

Scandinavia!
This is the time to bent down to the ground and put our faces between our knees and Cry to the Lord, like Elijah! We have to Cry & Repent; from our hearts and not only from our minds! We have to repent for all what was done in our Nations & in the Body of Christ!
The Lord wants the Leaders of Norway & Finland, to CRY for UNITY in the "Body of Christ"!
To Cry for new Baptism of the Holy Spirit in their Nations! New Pentecost to Norway & Finland!
The Lord calls the saints & the watchman of those Nations to persevere!
Persevere in Your Cry towards Him! "Don't give up"!

"Go and look toward the sea," he told his servant. And he went up and looked.
"There is nothing there," he said. Seven times Elijah said, "Go back."


He will answer Your Cry! Don't give up!

"Then the Lord said...And shall God not avenge His own elect who cry out day and night to Him, though He bears long with them? I tell you that He will avenge them speedily. (Luke 18:6-8)

He will send new & fresh Anointing of the Holy Spirit to Your Nations! The seventh time the servant reported, "A cloud as small as a man's hand is rising from the sea."

Norway, Finland & Scandinavia!
Remember that JESUS is a merciful God! Don't give up! He is going to send the Rain of the Holy Spirit on Your Lands & It will be the Rain of Revival!

Meanwhile, the sky grew black with clouds, the wind rose, a heavy rain came on" (I Kings 18: 42b, 43, 44a, 45a).

Europe! Prepare the WAY for the LORD
David Generation"

Europe!
This is the time for the "DAVID GENERATION". The Lord is going to release the "Davidical-Anointing" in Europe and all over the Globe.
Warfare Worship & Intercession will be released in Norway, Finland and all over the world.

I. The Lord wants us to be His real servants! His real David's!
For that He is calling us to take off the armor of Saul from our life's!
He is calling us to remove any kind of Saul's spirit, attitude and behavior from our life's! We have to repent for that!

II. The Lord is going to raise mighty warriors, like David all over the world!
* The "David Generation" will be close to His heart & Faithful to Him!
* He is going to give them the "Warfare Anointing" to destroy the strongholds of the enemy.
* They will set free millions and millions of His children all over the world!
* The "David Generation" has to let the LORD fight for them!
Like David, they have to know, that "When the LORD is going to war, He NEVER looses the battle! (I Samuel 17:45-47)
* They will come before each battle\decision to the Lord and receive His strategy.
Not our strategy, only the Lord's best way for winning the battle!(II Samuel 2:1, 5:17-21, 5:22-25)
* After each Battle they will give all Glory to God, it's His Victory!

III. The "David Generation" is going to be true worshipers in the spirit!
* They will worship the LORD, like King David when he brought the "Ark of the Covenant" to Jerusalem." (II Samuel 6:12-23)
* It will be "Warfare Worship & Intercession", that will open the Heavenlies and bring down to Earth the "Glory of God" & the Fire of the "Holy Spirit".
* The "Davidical Anointing" in WORSHIP is going to be an important key for the salvation of the young Generation all over the World!

IV."And (David) he became more and more powerful, because the LORD God Almighty was with him." (II Samuel 5:10)
* The Lord is going to bring to end the season of "His David's" being persecuted and struggling for existence!
* His elected ones are going to be Victorious!
* His elected ones are going to be Conquerors!
* His elected ones are going to be Prosperous & Rich!
* The richness of the world is going to be given to the "David- generation"! They are going to build His Kingdom (Tabernacle) on Earth like in Heaven!
"All Praise, Glory and Honor to God in Heaven & on Earth"

Brother Daniel Capri from Israel

onsdag 6 maj 2009

Rätt fokus

Pioneering in ‘09
by Marc A. Dupont, January 6, 2009


When God allows us to be hemmed in by impossibilities, He is merely setting the stage for us to experience the miraculous!

Jesus warned that the last days would be typified by wars, rumors of war, earthquakes, and famines. (Matthew 24.6 & 7). While it is hard to absolutely state we are in the “last” last days, the years of 2008 & 2009 certainly are experiencing the very things Jesus spoke of. In a parallel prophecy, Haggai predicted everything that could be shaken would be shaken! (Hag.2.6 & 7). As with Jesus’ prophesy, Haggai’s is in many way being fulfilled, as well. Everything from the global economies and politics to the weather patterns have been shaken over the last few years.

Historic cold and snow in places like S. America and S. Africa, the western world economies being shaken (complete with the island nation of Iceland basically bankrupt) and as 2009 began- fierce fighting between Israel and Hamas terrorists in Gaza. As if that were not enought there is the fighting in Iraq, Afghanistan, the heightened tensions between Pakistan and India, and the genocide, which has taken, place in Darfur, and a severe cholera epidemic in Zimbabwe!
There is a very different side of the coin regarding these prophecies, however. On the one side are the disasters- natural, economic, war and the threat of war. The mitigating factor, herein, is fear. The fear factor of these disasters is exponentially multiplied far beyond the mere sum of the events. Completely contrary to naturally minded thinking regarding the state of the world, however, is what God has spoken and is speaking! Haggai encouraged us to not be afraid- due to the fact that God’s Spirit is abiding in our midst. Jesus Himself stated that when all of these things were to happen to not be afraid, nor to let our hearts grow cold- dulled through fear and unbelief.

Jesus’ words of encouragement were that in this time of great difficulty the gospel would be preached to all peoples. Haggai’s encouragement was that in the midst of the shaking, the glory of God would fill the house- both in a supernatural and natural ways. Haggai chapter 2, verses 7-8 read: “‘I will shake all the nations; and they will come with the wealth of all nations, and I will fill this house with glory,’ says the LORD of hosts. ‘The silver is Mine and the gold is Mine,’ declares the LORD of hosts.”

For those who truly know God, the glory of His presence far exceeds the glory of gold or any other treasure of this world. At the same time, silver and gold (money) is a vital tool given by God to facilitate the work of the Kingdom. The wise men brought gold as a gift to Jesus when He was born! I believe that Joseph and Mary saved the bulk of that gold and it financed some of the ministry Jesus and His disciples did later on. These prophecies of God’s favor and provision being with us during dark and difficult times bring me to what I believe God is saying regarding this New Year.

2008 was for many a transition year. It was a season of metaphorically crossing over “Jordans” into the “Broad Place” of His long awaited promise(s). See the article entitled “the Beauty of the Burnt Stones” 0n our website. One of the key differences between the younger generation who crossed over the Jordan compared with the previous generation who did not was faith that God would be with them to face the giants, the iron chariots, and the fierce enemies within the Promised Land. God is calling the contemporary church to not focus on the stock markets, the unemployment, the wars, and rumors of war. Rather we are to focus on the economy, provision, power, wisdom, and revelation of God’s Kingdom which knows no lack whatsoever. When one invests in the Kingdom of God, one’s stock is always at a premium.

The number “eight” Biblically speaking is symbolic of new beginnings. “Nine” is symbolic of fruitfulness and completion. The number “3” according to Bible numerology is symbolic of perfection and completeness. There is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit that comprise the trinity of God Himself. Time is comprised of the past, the present, and the future. Matter consists of mineral, vegetable, and animal. Nine is the number three squared! And speaking of fruit- there are the nine aspects of the “fruit of the Spirit” according to Galatians chapter 5, verses 22 & 23. As well, there are the nine gifts of the Spirit, which comprise the “Charisma” supernatural gifts of the Holy Spirit. And speaking of the Charisma gifts these are actually comprised of three groups of gifts- the power gifts, the revelatory gifts, and the discernment gifts which when added up, again, equal three squared! For more than just a few reasons “nine” can be equivocated with great fruit, Biblically speaking!

If last year was a year for getting “out of the gate”, this year is symbolic of pioneering new Holy Spirit inspired endeavors for taking the land. Our eyes must not be focused on the impossibilities of the world and its fallen systems, but rather the eyes of our hearts must be focused on the God with whom all things are possible. This is a year to behold the Lord of the Hosts who is standing outside the contemporary Jericho’s- the seemingly impenetrable armed fortresses the enemy holds which God is calling us to bring change to. When God allows us to be hemmed in by impossibilities, He is merely setting the stage for us to experience the miraculous.

I believe God is going to be releasing supernatural Kingdom vision, strategies, wisdom, people, provision, and power for fresh initiatives in seeing lives saved, healed, and delivered from the deception and entanglements of the devil. I believe this is a year for gearing up according to the supernatural provision of heaven and then stepping out in the faith of God, which only comes about by hearing God (Romans 14.17).

One point I would like to stress is simply that we don’t need any new heroes! We simply need a bigger revelation of the majesty, power, and compassion of Christ Jesus. When it came time for the miraculous, the first generation out of Egypt all focused on Moses, the great man of God. With all the people watching he stretched forth his staff – his anointing, and the waters parted. We are now called to be an emerging “Joshua people”. When Joshua led the people and they came to the flooded Jordan rather then have them focus on the great-anointed leaders- Joshua and Caleb, God had the priests themselves step into the impossible. While keeping their eyes were focused on the Arc- His presence, they were to step into the very wet water. It was then, when the feet of the priests touched the waters, and not before, that the miraculous came into play. God wants everyday Christians to look past the impossibilities and see the potential of God, then step right into the flood of the impossible. As we do so by the leading of the Holy Spirit the miraculous will take place, but not before our feet step into the seemingly impossible.

According to Revelation 5.10 we are both a Kingdom and Priesthood to our God. We are all to be led by the Spirit into the miraculous as the mature sons of God (Romans 8.4 & 15). The time for cult of personality within the camp of God’s people is over. God is calling each of us to behold both the Lamb of God AND the Lion of the Tribe of Judah! It is only out of a bigger revelation of God that we can more fully understand in our hearts who we are called to be- the mature Christ like sons of God, led by the Spirit as our Lord Jesus was! As God said to the Hebrews who were about to cross the flood waters- keep your eyes on My presence for you will be going a way you have never gone before and I will then do wonders in our midst!

According to the Oxford American Dictionary the word “pioneer” means “a person who is among the first to explore or settle a new country or area.” Just as the Hebrews who crossed the Jordan river began to explore, conquer, and settle new lands promised them by the Lord, many Christians, churches, and leaders will, I believe explore, conquer, and settle new areas of ministry. While it is true that there is nothing new under the sun, it is also true that God has more for those who love Him than we can even imagine. I believe this will be a great year of breakthrough in new areas of ministry as well as great fruitfulness for many.

Additionally, 2009 will be a year noted for the miraculous on many fronts. It will be a year when many begin to move from glory to glory, rather than mere critical insight to critical insight. It is no longer a time to try to mimic someone else in order to generate their experiences in God. It is a time to set the eyes of our hearts on the God of our Lord Jesus and the Father of all glory, and experience first hand the hope of the calling we have in Christ, the experience of His surpassing power towards us who believe, and to have a sense of our true inheritance- His glory in our lives.
One final point: I believe there are going to emerge many Josephs and Daniels in places of great importance. Some may be in the realm of government while some may be in areas of great economic importance. They will be Spirit filled men and women of integrity who have the ears of the kings of this world. And like the Joseph and Daniel of old they will be used by God to impart wisdom from above in great times of need!

“Behold, the Lion that is from the tribe of Judah, the Root of David, has overcome… And I saw between the throne (with the four living creatures) and the elders a Lamb standing, as if slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God, sent out into all the earth.” Revelation 5.6-7

Källa: http://marcdupontministries.org/articles/pioneering-in-09/