fredag 30 januari 2015

GPC - Böneämnen vecka 1100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015

15 veckors bön för Israel, Sverige och 
Kristi Kropp i Sverige


VECKA 1 25-31 JANUARI 2015

Tacka Gud för Israel!
Det är alltid bra att börja vår bön och förbön med att tacka. Det finns mycket att tacka Gud för när det gäller Israel. Romarbrevet 11:17-18 talar om Israel, respektive Israels Gud, som olivträdets rot där vi som troende från nationerna blivit inympade. Romarbrevet 9:4-5 förklarar ännu tydligare vad den roten är genom de uppenbarelser och de frälsningshandlingar som Gud gett speciellt till det judiska folket och till Israel. Detta har nu blivit också vår rot, vårt fundament och vårt ankare som Jesu Kristi församling genom tiderna, i varje nation.

”De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen.
” (Romarbrevet 9:4-5)

Utöver ”sina gåvor och sin kallelse” (Romarbrevet 11:29) till det judiska folket, där vi har blivit ”inympade”, har världen och församlingen fått ännu fler välsignelser från det judiska folket. Den överväldigande merparten av Bibeln (Gamla och Nya testamentet) skrevs av judiska författare. Idén med sjudagarsveckan med en dags vila kom från det judiska folket. De tio budorden. De tolv apostlarna. Den första församlingen i Israel. Alla judiska – enbart judiska! Vårt fundament! Våra rötter! Vilket arv! Vilket överflöd av uppenbarelse och andlig rikedom som vi, Jesu församling i hela världen, verkligen kan vara tacksamma för!

Vecka 1: Vi tackar Gud för Israel och det judiska folket
·         för att han har utvalt dem bland alla folken i världen till att vara hans eget, särskilda, älskade folk (5 Mose-boken 7:6-8)
·         för att han har skapat Israel som sin förstfödde son bland folken (5 Moseboken 32:6, 2 Moseboken 4:22)
·         för att han har gett det judiska folket landet Israel som deras arvedel (5 Moseboken 15:4)
·         för att han har välsignat dem och kallat dem att vara en välsignelse för världen (1 Moseboken 12:3)
·         för att han har anförtrott dem sitt Ord, Gamla och Nya testamentet (Psalm 19:8-12, Hebreerbrevet 4:12-13)
·         för de eviga löften han har gett dem (1 Kungaboken 8:56)
·         för patriarkerna och för att han handlat i trofasthet mot det judiska folket genom historien (Psalm 119:90)
·         för alla deras bidrag till civilisationen och samhället (Romarbrevet 15:27)
·         för deras återupprättande i vår tid (Psalm 102:13)
·         för deras Messias, Jesus Kristus, som är hela världens Frälsare (Romarbrevet 1:3-4)

Se mer info om Global Prayer Call 2015 här:

onsdag 21 januari 2015

Kristna kanaler

Om du inte redan hittat dessa TV- kanaler, så vill jag tipsa om:

Heaven TV7 Sverige
http://www.himlentv7.se/
där du kan titta på web TV och där det också finns ett arkiv man kan titta på programmen i efterhand. 

Heaven TV7 Jerusalem
http://www.tv7israelnews.com/
där du både kan läsa och titta på nyheter.

tisdag 20 januari 2015

Ny hemsida som samlar artiklar och videos

www.kehila.com a website that has been developed to provide a unique service for the Body of Messiah in Israel and throughout the nations. The Hebrew word "kehila" means community or congregation.

www.kehila.com is a community website that aggregates new articles and videos from over 100 Israeli Messianic related websites, all in one place. You can sign up for free for the weekly newsfeed email. It is a great way to stay connected with what is happening among many ministries within the Body in Israel. There is also a searchable directory of congregations, ministries and Messianic-owned businesses in the Land. We highly recommend that you check it out at:

www.kehila.com

lördag 17 januari 2015

Global Prayer Call 2015

image4

Global Prayer Call 2015
www.100-days.eu  


Bakgrund
Snart 70 år efter Förintelsens slut ser vi fortfarande hur Israel fördöms från många håll.
På Förintelsens minnesdag 27 januari 2015 kommer det att vara exakt 70 år sedan det ökända koncentrationslägret Auschwitz befriades. Och 8 maj 2015 blir det 70 år sedan Förintelsen och andra världskriget (i Europa) tog slut.

Vi närmar oss Jesu återkomst och den tid då nationerna ska dömas i Domens dal, Joel 3:1-3.
Därför är det viktigare än någonsin att be för nationerna att de då blir nationer som Herren samlar bland fåren på sin högra sida, Matt 25:33.

Mot denna bakgrund upplever initiativtagarna till
 Global Prayer Call Herrens tilltal att utlysa 100 dagar av 
bön och fasta under denna period

Om Global Prayer Call, GPC

Visionen för GPC är att uppmuntra alla kristna över hela världen att be för sina nationer och deras förhållande till det judiska folket och Israel. GPC vill uppmuntra till bön för den egna regeringen, för media och den allmänna opinionen och för att Kristi kropp får vara en profetisk spjutspets och föredöme i nationen genom att välsigna Israel och det judiska folket.

Som kristna i Sverige har vi ett ansvar att be för vår nations hållning till Israel. Att det är möjligt för en hel nation att omvända sig genom Guds ingripande ser vi t ex i Kanada och Uganda när bönen för nationen togs till en ny nivå. Detsamma kan ske i Sverige!

Harald Eckert är initiativtagare och huvudsamordnare för det här globala böneinitiativet och i boken "Israel, nationernas och Domens dal" behandlar han bakgrunden till GPC mer i detalj. För att beställa ett gratis exemplar, gå till den svenska hemsidan http://100-days.eu/index.php/sv/ där du kan ladda ner boken som pdf på svenska.
Den finns också i en tryckt upplaga som går att köpa från från XP Media. http://www.xpmedia.org/

På hemsidan kan du också hitta böneämnen och beställa nyhetsbrev.


Information om GPC-bönesamlingar i Sverige och böneämnen kommer också att finnas på:

Sverigebönens hemsida: www.sverigebonen.se
och på
tidningen Världen idags böneblogg: http://blogg.varldenidag.se/bonebloggen/

Ta gärna initiativ till bönesamlingar
kring detta böneämne där du bor under våren 2015!


Konferenser
Under 2015 arrangerar GPC två internationella bönekonferenser:

1. Den första inledande konferensen äger rum i
Krakow/Auschwitz, Polen 25 - 29 januari 2015 och markerar början av de 100 dagarna av bön och fasta.

2. Den andra avslutande konferensen äger rum i Jerusalem 10 - 13 maj 2015.

Nedan hittar du två länkar till två pdf-filer (1 respektive 2 sidor beroende på behov) som du kan ladda ner och skicka till bönevänner:

Infoblad 1 sida

Infoblad 2 sidor

All Guds välsignelse!
Barnabas

fredag 2 januari 2015

Hela Bibeln på ett år

Eftersom jag antagit utmaningen att läsa hela Bibeln på ett år, blev jag lite nyfiken på hur lång tid det egentligen tar och blev ganska förvånad över att det tar mindre än 1 timma per vecka om man läser den tyst för sig själv. Det är verkligen inte mycket tid och något som de flesta säkert har utrymme till i sin vardag.

"Hur många timmar tar det att läsa?
Bibeln består av cirka 1500 sidor, cirka 3 miljoner bokstäver, cirka 740 000 ord, 35 690 verser och 1346 kapitel. Det tar cirka 50 timmar att läsa bibeln rakt igenom tyst för sig själv. Att läsa den högt tar cirka 80 timmar. Om man varje dag läser fyra kapitel kommer man att läsa igenom bibeln på 336 dagar."


Källa:
http://www.bibeln.se/om-bibeln/bibeln-i-siffror/