onsdag 30 oktober 2013

Ny bok, "Jewels from the River"


 


Judy Bauman fick jag kontakt med via Internet för många år sedan och vi har blivit vänner. Judy har en stark kärlek till Jesus, och nu vill hon dela med sig av det hon själv fått erfara i vandringen och relationen med Honom i en nyutgiven bok. 

Så här skriver förlaget om boken:

In her new book, Jewels from the River Judy A. Bauman invites readers to join Jesus along the ‘river,’ to walk and talk with Him. The author emphasizes that God is not a respecter of persons, meaning His love is available to all who desire it and that a personal relationship with Him is possible. In fact, He extends His hand to those that truly pursue Him. This book originated in and chronicles one person’s struggle to seek the Father’s will amidst chaos.

“These encounters with the Lord are shared with the hope that readers will take away, not only a sense of awe for God, but also a personal revelation of what Jesus meant when He calls us His friends,” states the author. “When we encounter Jesus, it will forever change our life.”

Judy Bauman is a speaker, writer, ordained minister and the founder and president of The Father’s Love International Ministries, Inc. Her mandate is to teach the Word of God and bring the healing power of the Father’s love to the nations. It has been vital to her as a missionary to hear and receive God’s direction. She shares her struggles as well as her triumphs with her readers in her book, “Jewels from the River.”


Boken kan beställas här:

Judy: At the beginning of the spiritual encounters, I call "Jewels from the River" I asked the Lord why He was sharing these visual parables with me in this manner. He shared this exhortation:

Word from the Lord About Jewels from the River

“I Am gathering My Church to the River. I Am bringing those who will lay aside their feelings of insecurity and enter into a new realm of joy! I Am releasing joy! I Am releasing promises. All of My promises are “Yes in Christ” so the Church will come into alignment with My will and say "Amen" to their Father’s glory. “Stand and behold the City of your God! Stand and behold the glory of your risen King! Honor your King by receiving My joy and My promises because in Me you live and move and have your being. In Me you have everything you need. If you look to the kingdoms of this world, you will have what this world offers. However, if you look to the Kingdom of your God, you will never be disappointed because nothing is lost in My presence. Take hold of My joy. Take hold of My promises. I Am with you wherever you go.”
Sincerely,
Your First Love


måndag 28 oktober 2013

Filmen "Father of Lights"

Flmmakaren Darren Wilson som gjort filmerna "Finger of God" och "Furions love" har nu gjort ytterligare en film som heter "Father of Lights". Så här presenteras den senaste filmen: 

"If God could be filmed, what would He look like? In this explosive documentary, filmmaker Darren Wilson attempts to do the impossible: film God and understand His character. Along the way, Darren and his team encounter powerful witch doctors, violent gang leaders, Hindu holy men, and everyday people with extraordinary experiences to tell. Father of Lights attempts to tear away much of the bad press the Almighty has received over the years, and reveals a God who is far better than anyone could have possibly imagined.
Prepare to see the impossible. Prepare to meet your Maker."

Här kan du se en 10 minuters trailer:
http://vimeo.com/ondemand/fatheroflights

och filmen kan också hyras under 72 timmar 


Se trailers för de två andra filmerna här:
http://fingerofgod.wpfilm.com/
http://furiouslove.wpfilm.com/

Se också:
http://www.wpfilm.com/

onsdag 23 oktober 2013

Rätt fokus

File:Järvenpää - Sibeliuksenkatu IMG 1970 C.JPG

Många tycker inte kallare väder, snö och slask är något att se fram emot, så inte heller jag. Jag uttryckte mig lite beklagade över den kommande årstiden för en vän och nedan kan du läsa hans kloka och andefyllda respons som jag hoppas välsignar dig också. (Svaret är något lite tillrättalagt för att passa för publicering.)
Guds välsignelse!/Barnabas

”Det går att klara hösten och vintern genom att ta en dag i taget. Hur äter man upp en elefant, om inte genom en bit i taget?

En kvinna var inför Gud med sitt liv, och sa till Herren att jag klarar inte en dag till i mitt liv. Herren frågade om hon klarade en halv dag, kvinnan svarade nej. Herren fortsatte då till en fjärdedels dag, vidare till en timme, en halvtimme, en kvart, tio minuter, fem minuter, när  Herren var nere på en minut fick han svaret av kvinnan att hon trodde att det skulle gå bra. Bra, sa Herren, då tar vi en minut i taget.
I stället för en förlorad dag, samlade kvinnan på sig minut efter minut av seger, sedan timmar som sedan blev en hel dag. Vägen till en dags seger gick genom många minuters seger. Hennes minutseger förändrade hennes tankar från nederlag till SEGER.

Sinnet är ett av slagfälten där vi har vår kamp som är närmast och som ofta vill krypa in under skinnet. Hur klarar vi av det? Ibland efter mycket om och men runt de omständigheter vi har, så går vi till Guds Ords löften och talar ut dem, inför andevärlden som endast viker undan för den Helige Ande och Guds Ord. Vår klagan och vårt jämmer när istället vårt ego och så snurrar vi in oss i det som Herren vunnit seger över. Läser i John Bunyans bok Kristens resa som egentligen beskriver vår egen resa kantad av olika saker som vi möter i vårt liv och som övervinns efter kortare eller längre tid. Resan fortsätter på för oss ibland obanade vägar, men Herren är med i och genom allt, även då vi inte förnimmer det. Fotspår i sanden, en av många bra berättelser när mannen endast såg ett par fotspår i de svåraste perioderna av sitt liv, och undrade var Herren var under tiden han behövde Herren mest, och Herren svarade att det var då jag bar dig!Det är Herren som för oss fram och igenom allt, även om vi ibland måste gå genom eld eller vatten kommer vi igenom, och det är kanske det som kallas genombrott. När man bygger tunnlar och bygger från två håll, möts man vid något tillfälle och då det bryter igenom de sista stenmassorna firar man detta genombrott trots att det är mycket arbete kvar innan tunneln är färdig. Vi får små genombrott i våra liv då vi ser ljuset och då gläds vi och fröjdas, även om vi inte är framme vid målet än.

Jesus har vunnit seger, och varför vi har denna kamp under jordelivet är ibland svårt att förstå, det som känns lite svårt är att Ordet säger att somliga ska avfalla och förneka Jesus. 2 Petr 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

Så länge vi kan uttala namnet Jesus som är över alla andra namn är vi faktiskt i segerposition, även om vi inte alltid känner det. Det är berättelser där människor blivit så ansatta att de nästan inte kunnat säga namnet Jesus, och när de kämpat med detta så att de till slut kunnat säga JESUS har det släppt och de blivit fria från det som försökt ta deras liv.

Tror att det är viktigt att vi talar ut Guds löften varje dag, namnet Jesus, Jesu blod, Golgata seger ut i andevärlden som behöver höra att de är besegrade och enbart härjar på lånad tid. Men det är som flugor, de kan irritera ordentligt. Tungotal och lovsång är också de vapen som vi har till vårt förfogande. Därför behöver vi komma samman som troende i bön, tillbedjan och lovsång, då principen är 1 jagar 1.000 och 2 jagar 10.000. Varför tror du att attackerna är på familjer och församlingar? Jo, därför att vi tappar mycket när vi är splittrade.

Tyvärr är många så bedragna att de tror att de lever i nåden med ett liv i synd för att det finns förödande läror, mitt ibland församlingar och samfundskyrkor, som enbart bedrar människor att leva i strid mot Guds Ord och utan den Helige Andes kraft. De som lever i äktenskapsbrott och som svär och förbannar, men menar sig leva i någon slags nåd, har kanske missat Guds rättfärdighet som dömer synden och inte ursäktar eller rättfärdigar den?

Vi närmar oss den dag då det är för sent för dem som inte har rättfärdighetens klädnad genom den nåd Herren erbjuder de som omvänder sig och tar emot den Seger Jesus vann på Golgata.

Vi citerar ofta:

 Joh 3:16  För Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin ende Son,
för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.
Joh 3:17  Gud sände inte sin Son till världen för att döma dem utan för att rädda dem.

Men Ordet tar inte slut där utan fortsätter, men hur ofta citerar vi de efterföljande verserna?

Joh 3:18  De som tror på honom blir inte dömda. Men de som inte tror på
honom är redan dömda för att de inte tror på Guds ende Son.
Joh 3:19  Och domen är grundad på detta faktum: ljuset från himlen kom
till människorna, men de älskade mörkret mer än ljuset för deras
handlingar var onda.
Joh 3:20  De hatade det himmelska ljuset, eftersom de ville synda i
mörkret. De höll sig borta från ljuset för de var rädda att deras synder
skulle avslöjas.
Joh 3:21  Men de som däremot gör vad som är rätt, kommer med glädje till
ljuset för att alla ska kunna se att de gör vad Gud vill."

Vid en samling skulle vi presentera oss, och en person presenterade sig med namn och la till "en syndare frälst av nåd", och många jublade högt, men den Helige Ande gav mig något annat och jag presenterade mig med namn och la till "Rättfärdiggjord i Kristus Jesus", och det blev alldeles tyst när jag med den Helige Andes hjälp ärade och upphöjde Herren istället för en felaktig obiblisk bekännelse. Hur är det i våra kyrkor och även med våra egna bekännelser, inte allt som får människor att jubla behöver vara sant, även om det sker i våra kyrkor eller vid våra sammankomster? Den skyddade verkstaden kanske är mest bedräglig när lögnen fått fäste i människors hjärtan, med munnens felaktiga bekännelse?

Ärkebiskopen upphöjer Twitter, men inte Jesus, och ska vara den som vägleder kyrkan i en tid som denna. Vaksamhet och urskiljningsförmåga att höra vilken ande som talar och agerar är ytterst viktigt, antikrist får lätta byten med människor som redan är bedragna och förnekar Jesus som sin Herre och Frälsare.

Vi får lägga vår svaga hand i Herrens starka hand i en tid som denna, så att vi går tillsammans med vår Herre och Frälsare den sista sträckan i tiden, och är vi kvar när Jesus kommer tillbaka så är uppryckandet helt plötsligt ett faktum och vi är Hemma hos Herren i ett nu. Halleluja!

Även i stormarna är Jesus med och vi är bevarade när det bedarrat och blir stilla och vi finner att vi är vid en oas med friskt vatten som styrker oss för den fortsatta vandringen.

En dag i taget, och vi är mer än övervinnare. 1 Joh 5:3 Att älska Gud innebär att göra vad han säger till oss, och det är egentligen inte alls  svårt, 1 Joh 5:4  för allt som kommer från Gud övervinner världen. Vi kan besegra världen genom vår tro. 1 Joh 5:5 Ingen kan vinna denna kamp utan att tro att Jesus verkligen är Guds Son.

Tron är en gåva från Herren som förmår.
Efe 2:8  Ty av nåden ären I frälsta genom tro - och det icke av eder själva, Guds gåva är det - Efe 2:9  icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Men om du förmår något, så förbarma dig över oss och hjälp oss."
Mar 9:23  Då sade Jesus till honom: "Om jag förmår, säger du. Allt
förmår den som tror."
Mar 9:24  Strax ropade gossens fader och sade: "Jag tror! Hjälp min otro."

Ha en välsignad dag i Herren.
Välsignelser!
Din broder "

måndag 21 oktober 2013

Icelanders Sensing 'Revival' in Reykjavik


Icelanders Sensing 'Revival' in Reykjavik

'A New Beginning' in Iceland After Festival of Hope

September 29, 2013 - Tears and religion are not normally closely related in Iceland, but on Sunday, as Icelanders came streaming down the aisle responding to a Gospel message from Franklin Graham, an emotional night left 'tears of joy' and real hope for a revival to sweep this nation.

"A tremendous experience. This is what we have been praying for.”
— Ragnar Gunnarsson, Iceland Festival of Hope director


It normally takes a lot to move Skúli Barker to tears.
But what he witnessed on Sunday night in his country...
He’ll be the first to tell you, that simply doesn’t happen in Iceland.
“My wife was sobbing next to me,” Skúli said. “And I started to cry. It’s just amazing.”

Read the rest of the article here:fredag 18 oktober 2013

Bönevaka i StockholmI kväll och i morgon inbjuder Bönehus Stockholm och Folkungakyrkan i Stockholm till bönevaka för Stockholm och för Sverige. 

Se närmare detaljer här: 
och

Kan du inte vara med på plats, så var ändå med och bed för detta!
Guds välsignelse! /Barnabas

torsdag 17 oktober 2013

The Day the Nations Prayed for Jerusalem

 OBS! Tyvärr föll bilderna bort i bloggposten 

The Day the Nations Prayed for Jerusalem
  
On Sunday October 6th, Christians in over 175 nations, including those in the "underground churches" of China and seven Muslim countries, prayed for God's peace and blessings upon Jerusalem and all of her people as part of the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem (DPPJ). It is truly difficult to grasp the width and the breadth of this global, grassroots prayer movement until you begin to read the multitude of reports that have come in from churches - both large and small - from all corners of the earth.
  
Here are just a few of them.. 
             
Yoido Full Gospel Church in Seoul, South Korea is one of the largest churches in the world. On a typical Sunday, 200,000 believers will attend one of seven services, while another two or three hundred thousand will watch the service on TV in adjoining buildings or satellite branches.
          
On October 6th, 500,000 attended the DPPJ service led by Dr. Young Hoon Lee, the senior pastor who succeeded Dr. Yonggi Cho. They felt especially honored that the Israeli Ambassador to South Korea, Uri Gutman, attended the service and afterwards met personally with Dr. Lee and church leaders which included the DPPJ Coordinator for South Korea, Elder Lee.
  
Shown in the photo is their major DPPJ Ad in the largest Korean newspaper.
 
Yoido Full Gospel's DPPJ Ad in South Korea's largest newspaper
Believers in Pakistan praying for the peace of Jerusalem      
  
In contrast, there are countless numbers of smaller DPPJ gatherings that took place, from grass huts to house churches as well as regional gatherings in larger town halls.Believers in Pakistan prayingfor the peace of Jerusalem.  In Pakistan, our DPPJ Coordinator reported that over 300 believers gathered to pray for the peace of Jerusalem and her people, in spite of the fact that Christians in that country are routinely persecuted for their faith.

DPPJ on Oct. 6, 2013 in Goa India
  
In Goa, India, the 3 hour DPPJ service at a town hall included pastors from 15 different churches, as well as elders and members from over 20 churches. Our DPPJ Coordinator from Goa ended his report saying:

 "We in Goa, India are really excited to be a part of this global prayer movement, because this is not only going to bless Jerusalem, Israel, and the Jewish people, but it is also going to be a great blessing to our nation India, our families, and our society."

One of the many DPPJ events in Czech Republic 
        
In Europe, we had news of great DPPJ growth in the Czech Republic. This year there was approximately a 10% increase in the number of people participating. There were 10 different denominational churches participating, which is more than a 100% increase above the previous year; and there were 12 different places and towns hosting DPPJ events, which is a 50% increase above the previous year. Many prayers were connected with the departure of Czech President Milos Zeman for Israel on the very day they were praying. Only a few days before, he made a clear and courageous statement supporting the transfer of the Czech Embassy from Tel Aviv to Jerusalem, which was followed by strong negative reaction from a chief PLO negotiator.
Jerusalem flags waving at DPPJ event in Adelaide, South Australia                                       

On yet another continent, a city-wide prayer meeting for DPPJ was held in Adelaide, South Australia, in coordination with the Australian House of Prayer for all Nations. People from many churches attended to worship and declare many Scriptures together to bless Jerusalem and her people. 
Prayer against terrorism in Jerusalem: Nakuru Kenya          

The prayer against terrorism towards Israel and her people had special meaning for those at the DPPJ gathering in Nakuru Kenya, after the recent terror attack in the Kenyan Westgate mall, which was an Israeli establishment. Prayer participants made proclamations of peace and security over the land of Israel and over all her people in different parts of the world. 

Pastor blowing Shofar at DPPJ event in Costa Rica     

Our DPPJ Coordinator in Costa Rica reported that they had a glorious Day of Prayer for the Peace of Jerusalem event at Comunidad Cristiana Tierra in Guanacaste, while other DPPJ gatherings at other churches in the region were happening. This gathering was led by the main pastor for Tierra Deseable from Mundo de Fe and also president of the Pastors Association for Liberia (shown blowing the shofar), and by the DPPJ Coordinator of Costa Rica.

Reports continue to come in from Africa, Europe, Canada, and all over the United States, which can be read in the coming weeks at www.daytopray.com under "Testimonies." Be sure to send in your report today or Email your testimony to office@eagleswings.to.

The Day of Prayer for the Peace of Jerusalem - on the first Sunday every October - is the largest Jerusalem-focused prayer initiative in the world, involving tens of millions of believers participating each year from over 175 nations and from "underground" churches in China and seven Muslim countries. 

It is endorsed by over 1,300 prominent Christian leaders worldwide, including Jack Hayford, Paul Cedar, Dick Eastman, Ron Luce, Kay Arthur, John Hagee, Jane Hansen Hoyt, K.P. Yohannan, T. D. Jakes, Ravi Zacharias, Dr. Raleigh Washington, Mosy Madugba, Kenneth Copeland, Samuel Rodriguez, Joyce Meyer, Lance Wallnau, Larry Stockstill, Bishop Charles Scott, Newsboys, Thomas Wang, Sunday Adelaja, and many more.  www.daytopray.com 
  
Källa: Publicerat med tillstånd från Jerusalem´s Watchmen, Eagles Wings http://eagleswings.to/home

Bed för Israel


File:Tulipa systola 1.JPG

Hur ska vi be för Israel? Det finns såklart många sätt, här kommer några tips:

En pdf från Jerusalem Prayer team:
https://jerusalemprayerteam.org/pdf/How_to_Pray_for_Peace_of_Jerusalem_Sample.pdf

På denna sida finns det fler resurser och inspiration:
http://jerusalemprayerteam.org/

Från Wes Hall, IHOP  - Praying for Israel: Why and How?

http://www.god.tv/ihop-israel-end-times-praying-for-israel/praying-for-israel-why-and-how-part-1?utm_campaign=israel-131003&utm_medium=email&utm_source=GODTV&utm_term=vod-1-image

måndag 14 oktober 2013

Moving testimony from the wife of Pastor Saeed‏

Naghmeh Abedini, the wife of an American pastor imprisoned in Iran for his faith, encourages Christians to stand firm because God is at work even through persecution. 

fredag 4 oktober 2013

Undervisning med Marc Dupont

På församlingen Kungsportens hemsida ligger media-filer med undervisning av Marc Dupont. Kanske går det att klicka direkt på länkarna nedan, gå annars in på hemsidan via länken nederst. Guds välsignelse! /Barnabas 

Fredag 27/09 2013 - Marc Dupont - Mer kärlek! mer kraft! ▪ Kungsporten
» Ladda hem


Lördag 28/09 2013 - Marc Dupont - Andligt Maktmissbruk Seminare 1 Del 1 ▪ Kungsporten
» Ladda hem

Lördag 28/09 2013 - Marc Dupont - Andligt Maktmissbruk Seminare 1 Del 2 ▪ Kungsporten
» Ladda hem

Lördag 28/09 2013 - Marc Dupont - Andligt maktmissbruk seminarie 2 del 1 ▪ Kungsporten
» Ladda hem
 
Lördag 28/09 2013 - Marc Dupont - Andligt maktmissbruk seminare 2 del 2 ▪ Kungsporten
» Ladda hem
 
Lördag 28/09 2013 - Marc Dupont - Mer Kärlek! Mer Kraft! 18.00 ▪ Kungsporten
» Ladda hem


Söndag 29/09 2013 - Marc Dupont - Mer Kärlek! Mer Kraft! 10.30 ▪ Kungsporten
» Ladda hem

Söndag 29/09 2013 - Marc Dupont - Mer Kärlek! Mer kraft! 18.00 ▪ Kungsporten
» Ladda hem
  
Källa:
http://www.kungsmedia.se/kp/?file=podcast.aspx&lang=SE&topId=4.7