tisdag 24 februari 2015

”Vaka därför, ty ni vet inte när han kommer!”Bönemöte med Claes-Göran Bergstrand

Bönemöte den 28 februari kl. 11.00 i Mahognysalen, Citykyrkan
”Vaka därför, ty ni vet inte när han kommer!”

1. Blir det en världsvid ekonomisk krasch 2015?
2. Är det tid för en världsregering att etablera sig?
3. Vilka får vara med i brudeskaran när Jesus kommer?
4. Ska judar och hedningar uppleva en väckelse i vår tid?
Bibelns profetiska klocka kan ge svar!

Vi ber om frälsningsunder bland människor i Sverige, om ett andligt uppvaknande bland Guds folk och för det judiska folket. Maria och Anna-Greta leder lovsång!

Välkommen till ett bönemöte i profetians tecken.
Källa:
 

måndag 23 februari 2015

GPC-böneämnen bönevecka 5


100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och
Kristi Kropp i SverigeVECKA 5: 22-28 FEBRUARI 2015

Be för Jerusalems frid och härlighetI Psalm 122:6 uppmuntras vi att be om frid för Guds heliga stad och ”den store kungens stad” – för Jerusalem:
”Be om frid för Jerusalem! Låt dem som älskar dig vara trygga.” (Psalm 122:6)

Samtidigt säger Bibeln oss att en varaktig och säker fred inte kommer förrän “Fridsfursten” återvänder till sin egen stad. Då kommer Jerusalem uppleva fullheten av alla de löften som Gud har gett – uppleva sin fulla härlighet. Men för att detta ska ske, är miljontals bedjande väktare kallade att ”påminna” Gud om dessa bibliska löften genom förbön:

För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. Hednafolken skall se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du skall få ett nytt namn, som Herrens mun skall bestämma. …
På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som
ropar till Herren, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.” (Jesaja 62:1-2, 6-7)

Jerusalem kommer att vara centrum för sluttidens strider innan Herren själv återvänder till Olivberget, öster om Gamla staden i Jerusalem, som det är förutsagt:
”På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut …” (Sakarja 14:4a)

Därför är Jerusalem verkligen värt högsta uppmärksamhet i vår bön och förbön.Vecka 5: Vi ber för Jerusalems frid och härlighetVi ber

att Herren ställer väktare på Jerusalems murar, att de aldrig är tysta utan oupphörligt ropar till Herren (Jesaja 62:6, Jesaja 30:19)

för de messianska församlingarna i Jerusalem

för bönehusen i Jerusalem där bön och tillbedjan pågår 24/7

för troende runt om i världen som Herren har kallat att vara väktare
att Herren för hem sitt folk från förskingringen för att tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem (Jesaja 27:13)
att undervisning går ut från Sion och Herrens ord från Jerusalem (Jesaja 2:3, Mika 4:2)
att Herren gör Jerusalem till en lovsång på jorden (Jesaja 62:7)
att Jerusalem ska kallas ”sanningens stad” och Herren Sebaots berg ”det heliga berget” (Sakarja 3:16)
för Jerusalem frid (Psalm 122:6)
att Herren ryter från Sion och låter sin röst höras från Jerusalem, så att himlen och jorden bävar (Joel 3:16)
att Herren gör så att vi som troende nitälskar för Jerusalem och Sion som han gör (Sakarja 1:14)
 

KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
http://100-days.eu/index.php/sv/
så kommer det upp mer info och länkar till info-material

 

Bönesamling med fokus på Sverige och Israel

Sverige är i vågskålen - Israel är vår ödesfråga!
 
Joel 2:15-18 och Joel 2:1
En basunstöt går ut, kalla samman folket, ropa till Gud!

Bönesamling med fokus på Sverige och Israel

Plats: Horns missionshus norr om Skövde (se kartlänk nedan)
Tid: Kl 15.00 - 18.00 lördagen den 7 mars

Medverkan: Alla ni som kommer + Philip Holmberg (Global Prayer Call http://100-days.eu/index.php/sv/ )
Lovsång: Ungdomar från Borås


VÄLKOMMEN!


Vägbeskrivning:
Latitud 58.5151176
Longitud 13.9058456
http://kartor.eniro.se/sök/Skövde-Horns-Missionshus

lördag 14 februari 2015

GPC-böneämnen vecka 4

100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och
Kristi Kropp i Sverige


VECKA 4: 15-21 FEBRUARI 2015
Be för Israels fullständiga återupprättande
I det att den Helige Ande håller på att dra det judiska folket hem igen till Israel från världens fyra
hörn, är det en förmån och en glädje för oss att be för denna historiska rörelse och – där Herren låter
oss göra det – till och med medverka i den. Christians för Israel hjälper, som en av sina viktigaste
uppgifter, människor av judisk börd att invandra till Israel, och det är en glädje för dem att
samarbeta med andra kristna organisationer som Ebenezer Operation Exodus International med
flera som arbetar för samma sak.

Be för detta stora arbete i enlighet med Herrens Ord:
”Än en gång skall jag upprätta dig, så att du blir upprättad, du jungfru Israel. Än en gång skall du
ta upp din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada. Än en gång skall du plantera
vingårdar på Samariens berg, och de som planterar skall själva njuta av frukten. Ty en dag kommer
då väktare skall ropa på Efraims berg: Kom, låt oss dra upp till Sion, upp till Herren, vår Gud. …
Se, jag skall föra dem från landet i norr och samla dem från jordens yttersta hörn, bland dem både
blinda och halta, både havande kvinnor och barnaföderskor. I en stor skara skall de komma
tillbaka hit.”
(Jeremia 31:4-6, 8)

Vecka 4: Vi ber för Israels fullständiga återupprättande
 

Vi tackar Herren
• för alla de människor av judisk börd som han har fört hem till Israel från nästan varje nation
i världen (Jesaja 49:21)
• för tillblivelsen av den moderna nationen Israel år 1948 (Jesaja 66:8)
• för att han har beskyddat och gett välstånd till Israel fram till idag trots fiendskap och krig
från omgivningen (5 Moseboken 28:6-8)

Vi ber
• om att Herren ska ge trygghet och säkerhet till staten Israel och dess invånare (Psalm 127:1):
    ◦ trygga gränser
    ◦ om att IDF och säkerhetstjänster ska vara vaksamma och alerta, och för deras säkerhet
    ◦ om att de som är hjärnor bakom terrorattacker, upplopp och uppvigling avslöjas
    ◦ om att internationella komplotter och planer för att skada Israel avslöjas
    ◦ om att försvarsministern, överbefälhavaren och andra inte ska negligera några tecken på
hot mot Israel

• för Herrens ledning för premiärministern och Israels regering i den komplexa politiska och
religiösa situationen, i förhållande till (Psalm 61:1-5):
    ◦ Iran och dess strävan efter kärnvapen
    ◦ Syrien och inbördeskriget där
    ◦ den Islamiska staten
    ◦ Hezbollah och situationen i Libanon
    ◦ Hamas och situationen i Gaza
    ◦ den palestinska myndigheten och situationen i Judeen och Samarien
    ◦ Islam och islamism (politisk islam)
    ◦ USA, EU, FN & internationella icke-statliga organisationer (NGO)

• om att Herren fortsätter att hämta hem det judiska folket till Israel från jordens fyra hörn
(Jesaja 43:5-7, Hesekiel 39:28-29)

• om att bostäder byggs och att jobb skapas för alla dem som kommer tillbaka från
förskingringen (Hesekiel 36:8-11)

• om att öknar och ödemark odlas upp (Jesaja 27:6, 32:15, 35:1)

• om att Herren ger höstregn och vårregn enligt Skriften (5 Moseboken 28:12, Sakarja 10:1,
Joel 2:23)

• om att Israel och det judiska folket mer och mer vänder sig till Herren och ber om ledning
och beskydd (Psalm 50:15)

• om att Herren förhärligar och helgar sitt namn genom Israel och det judiska folket (Jesaja
49:3)

KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN I BLOGGPOSTEN "Nations" så kommer det upp mer info och länkar till info-material
http://100-days.eu/index.php/sv/måndag 9 februari 2015

GPC - böneämnen vecka 3 
100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och
Kristi Kropp i Sverige

VECKA 3: 8-14 FEBRUARI 2015
Be att församlingen blir en källa till genuin tröst för det judiska folket

Det är utifrån denna tacksamhet och denna ödmjuka kärlek som vi kan be för en tredje punkt: Att
Jesu församling i hela världen blir en källa till överflödande tröst för det judiska folket i hela
världen och för Israels folk i synnerhet. Bibeln ger kristna en mycket stark kallelse och mandat att
göra precis det:
”Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess
vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av Herrens
hand för alla sina synder.” (Jesaja 40:1-2)

Här talar Guds Ande till ett folk som uppenbarligen inte är det judiska folket. Han kallar på ett folk
som ska trösta det judiska folket, ett folk som ska tala in Guds kärlek och uppmuntran i deras själar,
som ska tala Guds ynnest till dem – och i synnerhet till dem som bor i Jerusalem. Detta är ett ord till
församlingen i vår tid. Den tid när Gud samlar ihop människor av judisk börd från hela världen i
deras urgamla hemland. Den tid när Jerusalem återupprättas som den judiska huvudstaden i det
judiska Israel.

Efter Förintelsens tragiska händelser för precis 70 år sedan har ”Trösta, trösta mitt folk!” blivit en
order eller en fullmakt för miljoner kristna och hundratals kristna organisationer runt hela världen.
Det utgör hörnstenen för Christians for Israel ännu idag. Låt oss be att Jesu församling i hela
världen berörs och förvandlas av Jesu kärlek till hans eget folk som uttrycks i orden: ”Trösta, trösta
mitt folk!”

Vecka 3: Vi ber om att Kristi Kropp blir en källa till genuin tröst för det judiska folket

Vi ber om att Kristi Kropp
• älskar det judiska folket och Israel med Guds kärlek som Rut gjorde (Rut 1:16)
• är till tröst för det judiska folket och Israel (Jesaja 40:1-2)
• uppmuntrar det judiska folket och Israel och påminner dem om Guds löften och förbund i
Skriften (Jesaja 49:15)
• hjälper och bistår det judiska folket och Israel på alla sätt (Hosea 11:1, 4)
• engagerar sig i bön och praktiskt arbete för aliyah (det judiska folkets återvändande från
förskingringen till Israel (Jesaja 62:10)
• frimodigt stödjer Israel och det judiska folket trots alla lögner, osanningar, dubbelmoral och
uppvigling som kommer ur antisemitism, antisionism och hat (Ordspråksboken 17:17)
• älskar, stödjer och välsignar de messianska församlingarna i Israel (Apostlagärningarna
11:29)
• välsignar Israel och det judiska folket (4 Moseboken 6:23-27)

KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN I BLOGGPOSTEN "Nations" så kommer det upp mer info och länkar till info-material
http://100-days.eu/index.php/sv/

 

måndag 2 februari 2015

GPC - böneämnen vecka 2


 100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015

15 veckors bön för Israel, Sverige och

Kristi Kropp i Sverige

VECKA 2 1-7 FEBRUARI 2015

Be om ödmjukhet hos församlingen gentemot det judiska folket
Romarbrevet 11 innehåller de djupaste sanningarna i hela Nya testamentet om förhållandet mellan judar och kristna. Paulus tar upp förhållandet mellan en judisk ”rest” (vers 5) och det judiska ”hela Israel” (vers 26). Han tar upp den världsvida församlingens roll att vara ett exempel på Guds barmhärtighet och kärlek mot det judiska folket. Han talar om att först ska ”hedningarna i fullt antal” (vers 25) komma in i Guds rike innan hela Israel blir frälst. Och han talar om faran för högmod hos församlingen mot den del av det judiska folket som inte har kommit till tro på Kristus, Messias:
”... då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.
 Nu invänder du kanske: ”Grenarna bröts bort för att jag skulle ympas in.” Det stämmer, de bröts bort på grund av otro, men du är kvar genom tron. Var inte högmodig, utan bäva. För om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig.” Romarbrevet 11:18-21).
Det är sannolikt den största tragedin i församlingens historia att Jesu församling under århundraden inte brydde sig om denna varning från aposteln Paulus. Den gängse undervisningen gick ut på att Gud har förkastat det judiska folket för alltid – tagit bort sin kärlek och kallelse ifrån dem därför att de förkastade Kristus och evangeliet. Därför reste sig församlingen vid olika tider i historien upp i trotsigt högmod mot det judiska folket. De blev förföljda på ett grymt sätt och hundratusentals mördades, särskilt under medeltiden. Utan dessa omfattande utbrott av kristen antisemitism i församlingens historia, hade inte Förintelsen som kostade livet för 6 miljoner judar under andra världskriget i Europa kunnat äga rum.
För Gud är detta en mycket allvarlig sak. Församlingen kommer inte, kan verkligen inte, vara Kristi vackra brud som väntar på sin brudgum Jesus återkomst, om hon inte har ångrat sig, omvänt sig från sitt gamla liv och rört sig från att i en högmodig ande kritisera det judiska folket till att älska dem i en ande av tacksamhet och ödmjukhet. Må Gud ge oss nåd att be att just detta sker, och må han öppna våra egna hjärtan att ta emot denna kärlekens ande genom sin stora barmhärtighet i enlighet med Romarbrevet 11:30ff.


Vecka 2: Vi ber om ödmjukhet i Kristi Kropp i förhållande till det judiska folket: Vi står emot antisemitism, ersättningsteologi och Babylons andemakt
Vi bekänner, avsäger oss, ber om förlåtelse, förlåter (Daniel kapitel 9): kyrkan – våra synder, våra fäders synder, och våra ledares synder, med fasta
·         antisemitism och ersättningsteologi
·         högmod, olydnad, uppror – Babylons andemakt
Vi står emot Babylons andemakt i vårt land – en andlig strid
·         vi tar på oss hela Guds vapenrustning (det betyder, vi ikläder oss Jesus Kristus):
         sanningens bälte
         rättfärdighetens pansar
         villighetens skor som friden evangelium ger
         trons sköld
         frälsningens hjälm
         Andens svärd, Guds Ord
         under ständig bön och bön i Anden
                                            (Efesierbrevet 6:10-18, Romarbrevet 13:14)
Vi ber för Kristi Kropp
·         att den blir upprättad att vandra i sanning och ödmjukhet inför Gud (Filipperbrevet 2:1-5, Psalm 45:4)
·         att den älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet (Psalm 45:7, Jesaja 59:14-21)
·         att den är salt och ljus (Matteus 5:13-20)
·         att den i ödmjukhet accepterar Herrens planer och syften för det judiska folket och Israel som nation (Psalm 139:6, Jesaja 55:8-9, Jeremia 29:11-14)
·         att den tar emot uppenbarelsen om ”en ny människa” i Kristus (Efesierbrevet 2:15)

BÖN
Kär himmelske Far, vi kommer inför nådens tron in Din älskade Sons namn, vår Frälsare Jesus Messias, för att proklamera hans herravälde över det fäste som Babylons andemakt har i vårt land Sverige. För det står skrivet:
Han (Jesus) var till i Guds gestalt
 men räknade inte jämlikheten
 med Gud som segerbyte, 
utan utgav sig själv 
och tog en tjänares gestalt
 och blev människan lik. 
När han till det yttre
 hade blivit som en människa,
 ödmjukade han sig
 och blev lydig ända till döden – 
döden på korset.
 Därför har Gud också
 upphöjt honom över allting
 och gett honom namnet 
över alla namn, för att i Jesu namn 
alla knän ska böjas,
i himlen och på jorden
och under jorden, och alla tungor bekänna 
att Jesus Kristus är Herren,
 Gud Fadern till ära.
                       (Filipperbrevet 2:6-10)

För mer info se:
http://www.100-days.eu/index.php/sv/