måndag 2 februari 2015

GPC - böneämnen vecka 2


 100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015

15 veckors bön för Israel, Sverige och

Kristi Kropp i Sverige

VECKA 2 1-7 FEBRUARI 2015

Be om ödmjukhet hos församlingen gentemot det judiska folket
Romarbrevet 11 innehåller de djupaste sanningarna i hela Nya testamentet om förhållandet mellan judar och kristna. Paulus tar upp förhållandet mellan en judisk ”rest” (vers 5) och det judiska ”hela Israel” (vers 26). Han tar upp den världsvida församlingens roll att vara ett exempel på Guds barmhärtighet och kärlek mot det judiska folket. Han talar om att först ska ”hedningarna i fullt antal” (vers 25) komma in i Guds rike innan hela Israel blir frälst. Och han talar om faran för högmod hos församlingen mot den del av det judiska folket som inte har kommit till tro på Kristus, Messias:
”... då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.
 Nu invänder du kanske: ”Grenarna bröts bort för att jag skulle ympas in.” Det stämmer, de bröts bort på grund av otro, men du är kvar genom tron. Var inte högmodig, utan bäva. För om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig.” Romarbrevet 11:18-21).
Det är sannolikt den största tragedin i församlingens historia att Jesu församling under århundraden inte brydde sig om denna varning från aposteln Paulus. Den gängse undervisningen gick ut på att Gud har förkastat det judiska folket för alltid – tagit bort sin kärlek och kallelse ifrån dem därför att de förkastade Kristus och evangeliet. Därför reste sig församlingen vid olika tider i historien upp i trotsigt högmod mot det judiska folket. De blev förföljda på ett grymt sätt och hundratusentals mördades, särskilt under medeltiden. Utan dessa omfattande utbrott av kristen antisemitism i församlingens historia, hade inte Förintelsen som kostade livet för 6 miljoner judar under andra världskriget i Europa kunnat äga rum.
För Gud är detta en mycket allvarlig sak. Församlingen kommer inte, kan verkligen inte, vara Kristi vackra brud som väntar på sin brudgum Jesus återkomst, om hon inte har ångrat sig, omvänt sig från sitt gamla liv och rört sig från att i en högmodig ande kritisera det judiska folket till att älska dem i en ande av tacksamhet och ödmjukhet. Må Gud ge oss nåd att be att just detta sker, och må han öppna våra egna hjärtan att ta emot denna kärlekens ande genom sin stora barmhärtighet i enlighet med Romarbrevet 11:30ff.


Vecka 2: Vi ber om ödmjukhet i Kristi Kropp i förhållande till det judiska folket: Vi står emot antisemitism, ersättningsteologi och Babylons andemakt
Vi bekänner, avsäger oss, ber om förlåtelse, förlåter (Daniel kapitel 9): kyrkan – våra synder, våra fäders synder, och våra ledares synder, med fasta
·         antisemitism och ersättningsteologi
·         högmod, olydnad, uppror – Babylons andemakt
Vi står emot Babylons andemakt i vårt land – en andlig strid
·         vi tar på oss hela Guds vapenrustning (det betyder, vi ikläder oss Jesus Kristus):
         sanningens bälte
         rättfärdighetens pansar
         villighetens skor som friden evangelium ger
         trons sköld
         frälsningens hjälm
         Andens svärd, Guds Ord
         under ständig bön och bön i Anden
                                            (Efesierbrevet 6:10-18, Romarbrevet 13:14)
Vi ber för Kristi Kropp
·         att den blir upprättad att vandra i sanning och ödmjukhet inför Gud (Filipperbrevet 2:1-5, Psalm 45:4)
·         att den älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet (Psalm 45:7, Jesaja 59:14-21)
·         att den är salt och ljus (Matteus 5:13-20)
·         att den i ödmjukhet accepterar Herrens planer och syften för det judiska folket och Israel som nation (Psalm 139:6, Jesaja 55:8-9, Jeremia 29:11-14)
·         att den tar emot uppenbarelsen om ”en ny människa” i Kristus (Efesierbrevet 2:15)

BÖN
Kär himmelske Far, vi kommer inför nådens tron in Din älskade Sons namn, vår Frälsare Jesus Messias, för att proklamera hans herravälde över det fäste som Babylons andemakt har i vårt land Sverige. För det står skrivet:
Han (Jesus) var till i Guds gestalt
 men räknade inte jämlikheten
 med Gud som segerbyte, 
utan utgav sig själv 
och tog en tjänares gestalt
 och blev människan lik. 
När han till det yttre
 hade blivit som en människa,
 ödmjukade han sig
 och blev lydig ända till döden – 
döden på korset.
 Därför har Gud också
 upphöjt honom över allting
 och gett honom namnet 
över alla namn, för att i Jesu namn 
alla knän ska böjas,
i himlen och på jorden
och under jorden, och alla tungor bekänna 
att Jesus Kristus är Herren,
 Gud Fadern till ära.
                       (Filipperbrevet 2:6-10)

För mer info se:
http://www.100-days.eu/index.php/sv/


Inga kommentarer: