tisdag 31 mars 2015

Fruktan för villfarelse - större hot än villfarelsen i sig?

Från bloggen "Vingårdstankar":

Fruktan för villfarelse - större hot än villfarelsen i sig?


"Det lär finnas 366 bibelverser som handlar om fruktan (lite olika beroende på översättning). Fruktan är uppenbarligen en allvarlig fiende som den troende ständigt bör vara uppmärksam på. Fruktan begränsar våra liv. Om fruktan får härja fritt skär den av det ena området efter det andra. Fruktan stjäl vår frid, vår frihet, vår glädje, vår trygghet i Gud, vår frimodighet, vår tro, ja, allt som gör livet värt att leva.
Fruktan för villfarelse är en variant på temat som djävulen använder. När denna fruktan fått ingång hos den troende skapas ett filter som gör att man inte förutsättningslöst kan lyssna på en förkunnelse eller läsa en bok. Istället söker man efter felaktigheter. Man söker efter allt som inte stämmer med den egna renlärighetsmallen. I början kanske denna skanning sker medvetet, men snart går den på utan eftertanke.
Vaksamhet är bra. Men fruktan är inte bra."
 
Läs fortsättningen här:måndag 30 mars 2015

DPPJ, ny hemsida


Eagles' Wings: Preparing the way of the Lord in Israel and the nations of the earth, according to Isaiah 40:3.


The Day of Prayer for the Peace of Jerusalem har en ny hemsida. Där finns det mycket intressant att ta del av: http://www.daytopray.com/

Där finns också text och material på svenska, tex en affisch för bönedagen som i år är den 4 oktober:
http://www.daytopray.com/Resources/international/Swedish
söndag 29 mars 2015

GPC-böneämnen bönevecka 10

100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och Kristi Kropp i Sverige


Be om Guds barmhärtighet över vår nation: domens tre kriterier – må vår nation röra sig bort från dem!
I Bibeln läser vi att de nationer som inte vill tjäna Israel ska förgås (Jesaja 60:12). I Joel läser vi de tre kriterierna för domen (Joel 3:1-3).
1. Att förskingra folket (och hindra deras återkomst).
2. Att dela landet Israel, det heliga landet (och Jerusalem).
3. Att inte ha respekt för judars liv genom att behandla dem som oviktiga och utan värde. Vilket som helst av dessa kriterier eller alla tre framkallar Guds dom över en nation, såvida den inte ångrar sig och vänder om från det.

Om vår nation har syndat mot det judiska folket beträffande något av dessa kriterier eller alla tre, måste det till omvändelse på tillämplig nationell nivå för att Guds välbehag åter ska kunna komma över nationen. Detta är något som kristna i Tyskland har tagit mycket allvarligt på under de senaste decennierna. Och vi tror att Tysklands fredliga återförening var ett tecken på uppmuntran från Herren. Han godtar vårt hjärtas förkrosselse när det gäller Förintelsen. Och Han uppmuntrar oss att fortsätta vandra i frukten av den omvändelsen.

Och i dagens situation, speciellt när det gäller internationella organisationer som FN, EU, sammanslutningar av afrikanska eller asiatiska länder, krävs det mod för att simma mot strömmen av anti-israeliska uppfattningar. Be för våra ledare att de kan finna det modet. Och be för församlingen i vår nation att kunna uppmuntra och stödja vår regering i den riktningen. Be att vår nation inte förgås när Jesus kommer tillbaka (se Sakarja 12:9 och 14:3-4 liksom Joel 3:14-16).

Vecka 10: Vi ber om Guds barmhärtighet över Sverige: domens tre kriterier – må Sverige röra sig bort från dem!
Joel 3:2-3 beskriver tre viktiga kriterier för Guds döm över länderna:
• att förskingra det judiska folket (och hindra deras återkomst
• att dela landet Israel och staden Jerusalem
• att inte ha respekt för judars liv
När vi identifierar fall då Sverige har varit eller är delaktigt i en eller flera av dessa synder:

Vi bekänner, avsäger oss, ber om förlåtelse, förlåter (Daniel kapitel 9): Sverige – våra synder, våra fäders synder, och våra ledares synder, med fasta
• antisemitism och ersättningsteologi
• högmod, olydnad, uppror – Babylons andemakt

Vi står emot Babylons andemakt i vårt land – en andlig strid
• vi tar på oss hela Guds vapenrustning (det betyder, vi ikläder oss Jesus Kristus):
◦ sanningens bälte
◦ rättfärdighetens pansar
◦ villighetens skor som fridens evangelium ger
◦ trons sköld
◦ frälsningens hjälm
◦ Andens svärd, Guds Ord
◦ under ständig bön och bön i Anden (Efesierbrevet 6:10-18, Romarbrevet 13:14)

Vi ber om förlåtelse för
• att Sverige som första land som inrättade ett statligt rasbiologiskt institut 1922
• Sveriges eftergiftspolitik gentemot Tyskland före och under andra världskriget
• beslutet i Bollhusmötet i Uppsala 1939 och dess konsekvenser
• de svenska regeringarnas negativa och kritiska inställning till Israel från slutet av 1960-talet till slutet av 1990-talet, och inbjudan till Yassir Arafat att besöka Sverige 1988
• för utställningen Snövit och sanningens vansinne 2004 och Aftonbladets artiklar om påstådda organstölder 2009
• den svenska regeringens erkännande av staten Palestina 30 oktober 2014 och inbjudan till Mahmoud Abbas att besöka Sverige i februari 2015

Vi tackar för
• att Sverige fick bli en fristad för judar från Norge och Danmark under andra världskriget
• att Sverige fick ta emot judar från koncentrationsläger i Tyskland med hjälp av de Vita bussarna
• att Sverige genom Raoul Wallenberg fick rädda tusentals ungerska judar undan Förintelsen
• Göran Persson som under sin tid som statsminister gjorde det första svenska statsbesöket till Israel på 37 år (sedan Tage Erlanders besök 1962) och för hans insatser mot antisemitism och för att hålla Förintelsens minne levande

Vi ber
• att Sverige inte förskingrar det judiska folket eller bidrar till att hålla dem förskingrade, utan istället uppmuntrar och hjälper det judiska folket att återvända till Israel (aliyah) (Jesaja 49:22)
• att Sverige inte delar landet eller staden Jerusalem, utan istället i ödmjukhet bejakar att Gud har gett Israels land till det judiska folket för alltid och att Han har valt Jerusalem som deras huvudstad (1 Moseboken 13:15, Sakarja 8:8)
• att Sverige värderar judiska människors liv högt och gör allt som står i vår makt för att skydda och garantera tryggheten för människor av judisk börd och judiska institutioner och organisationer mot antisemitism, terrorism och brottslighet (Jesaja 43:4)
• att relationen mellan den svenska kungafamiljen och Israel ska upprättas till välsignelse för både Sverige och Israel

KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
http://100-days.eu/index.php/sv/
så kommer det upp mer info och länkar till info-material
Global Prayer Calls svenska FB-sida:

söndag 22 mars 2015

Will You Embrace Your Destiny?

Jewels from Judy: Will You Embrace Your Destiny?

By Judy Bauman

A word from the Father’s heart to yours: Will You Embrace Your Destiny?

“I have called you to the nations* to a destiny and I am asking you now, Will you embrace your destiny?

“This is a time of new beginnings and you are called for such a time as this. Know that you were chosen to be in this day and in this time. There is a vast cloud of witnesses who beckon you to move forward in the power of My Resurrected Son.

“Do not come to Me with your list of all your inadequacies and tell Me why you are unable to line up your will with Mine. I already know you are unable and that is precisely why I called you! You must know that what is impossible with man is possible with Me. I Am that I Am! I Am sufficient for all you need. Do not say any longer that you are unable. That, dear child, has already been established!

“Will you will lay everything down and pick up your mantle, continually wear it, and go where I send you? I will give you everything you need when you need it if you will obey My promptings. As you obey, the provision you need will already be waiting for you on My path, so do not look at what you do not have as you begin to step out in your destiny. Have faith and know that I will provide for you. Shed the garment of doubt and clothe yourself in My mantle.

“Will you honor Me by quickly coming into agreement with Me when I ask you to do something? Know that I start with small things. As you comply with My Spirit in the small things, I can move you into the bigger purpose that I have. Do not despise small beginnings, dear one. I start there with everyone. Even Jesus had small beginnings.

“I have called you to a destiny; will you embrace your destiny?”

You ARE More Than A Conqueror!

“Will you honor Me by looking at what I can do instead of what you can do. Beware of the spirit of fear and timidity. Will you embrace the call on your life or not? If you embrace fear you cannot also embrace your destiny of faith in Me. When you embrace fear you are proclaiming that I am not faithful! You may not realize this is what you are doing, but it is. Faith cannot exist where fear resides. You must exterminate fear. My love fights fear! My love conquers fear! I set before you a choice. Choose faith or fear. I give you the answer, choose faith!

“Fear expects Me to be unfaithful and to break My promises to you. Fear expects the worst before it has happened. Faith will cause you to see the miraculous through the eyes of your heart first and then you will see the miraculous right before your very eyes. You have to see it first by My spirit, then you will see it in the natural. You can attract what you fear to yourself, or you can attract to yourself what you hope for. The choice is yours. I give an established warning: Guard your heart with all diligence, for out of it the issues of life flow.

“Know that I desire for you to expect the best before it happens. I desire that when you see a storm approaching, you will expect Me to move on your behalf. Doubt your doubts! I have called you to be MORE than a conqueror. What this means is that you can know you have won the battle before ever entering it. The Greater One lives in you. You ARE more than a conqueror because I have already won!”

Seeds Of Destiny Produce Fruit!

“I have planted in you seeds of destiny. Will you allow the Living Word to water those seeds? Will you allow the Light of My Salvation to shine through you until those seeds grow to bear fruit?

“My dear one, do you not yet know that I desire for you to have an entire orchard of trees that overflow with fruit? There is sweet succulent fruit to be grown, harvested, and enjoyed. All of the harvest will be brought to My banqueting table. My banner over you is love.”

Your Faithful Abba

*Nations - ethnos, peoples, lands. 

http://www.thefathersloveim.org/will_you_embrace_your_destiny_1

Reflections (from Judy B.): This precious word was given to me September 27, 2006, just 3 days before the Lord let me know He was sending me on my first mission trip. Believe me when I tell you, that even though God clearly spoke this word to me, it came as a surprise! When I returned home from that trip in November 2006, I understood why the Lord had been pressing me to get a 501(c)(3). On February 20, 2007, I filed for incorporation and received my Non-profit Organization status with the state of Georgia, USA. The Lord can use whomever He pleases at any time when we say “yes” to Him. Perhaps this word resonates in your heart and He is speaking this now to YOU! If so, I pray you will obey His call to you. We all have a sphere of people (ethnos) where the Lord gives us His power and His authority to bring the kingdom of heaven. Please pray and ask the Lord to confirm to whom you are called. Seek out where and when you are to go in Jesus' name. Wisdom is proved right by her children.

GPC-böneämnen bönevecka 9

100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och Kristi Kropp i SverigeBe att Sverige välsignar Israel: den nation som välsignar Israel kommer att bli välsignad!

I Herrens ögon är det viktigaste beviset för ett folk och en nation dess beredvillighet att tacksamt bejaka det utvalda folket, det judiska folket, som en Guds gåva, det vill säga som en välsignelse till mänskligheten. (1 Moseboken 12:1-3). Israel är inte perfekt. Bibeln är mycket tydlig på denna punkt. Men i Romarbrevet 11:28-29 visar Bibeln oss att Guds val av Israel inte har sin grund i deras storhet eller deras goda gärningar. Det har sin grund i Guds förbund med fäderna. Och Gud har aldrig ångrat eller återtagit ”sina gåvor och sin kallelse” till det judiska folket och Israel (Romarbrevet 11:29).

Jesus själv bekräftade att alla löften till Israels barn fortfarande gäller och är i effekt – till välsignelse för nationerna (Romarbrevet 15:8-9). Det finns många sätt som en nation och dess ledare kan välsigna Israel på. De kan välsigna Israel genom att visa respekt. De kan välsigna Israel genom att visa tacksamhet för allt som Israel åstadkommit till godo för samhället och civilisationen. De kan välsigna Israel genom konstruktiva diplomatiska relationer. De kan välsigna Israel genom opartiska handels- och affärsförbindelser. De kan välsigna Israel genom kulturellt utbyte, studentutbyte, främjande av turism och på många andra mycket praktiska sätt. De kan välsigna Israel genom att be dem om råd i fråga om utveckling, säkerhet, företagande – för att bara nämna några få exempel. De kan välsigna Israel genom att visa förståelse för de faror och komplexa förhållanden som Israel står inför i konflikten i Mellanöstern och genom att verkligen försöka göra en opartisk bedömning av konflikten. Be för vår nation att fortsätta vara och mer och mer bli en välsignelse för Israel!

Vecka 9: Vi ber att Sverige ska välsigna Israel: det land som välsignar Israel kommer att bli välsignat

Vi ber:
• att Sverige ska förstå att Gud har utvalt Israel och det judiska folket, inte därför att de är fullkomliga, utan därför att Han älskar dem och har kallat dem att vara Hans eget folk och till att vara en välsignelse till världen – Hans förbund med dem och Hans löften till dem har bekräftats av vår Herre Jesus själv (5 Moseboken 7:7-8, Romarbrevet 15:8-9)

• att Sverige ska visa respekt och högaktning mot Israel och det judiska folket (Jeremia 33:9)

• att Sverige ska visa tacksamhet till Israel och det judiska folket för det de har åstadkommit och bidragit till samhället och civilisationen (Romarbrevet 15:27, 5 Moseboken 28:5-13)

• för goda diplomatiska förbindelser och goda handels- och affärsförbindelser mellan Israel och Sverige (1 Kungaboken 10:1-3)

• för utbyte och samarbete på många områden mellan Israel och Sverige – utbildning, turism, säkerhet, forskning, utveckling mm (1 Kungaboken 5:1-12)

• att Sverige ska förstå de många utmaningar som det demokratiska Israel står inför i Mellanöstern och värdera dessa på ett rättvist objektivt sätt (Matteus 7:2, Johannes 7:24)

KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
http://100-days.eu/index.php/sv/
så kommer det upp mer info och länkar till info-material
Global Prayer Calls svenska FB-sida:

söndag 15 mars 2015

GPC-böneämnen bönevecka 8100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och Kristi Kropp i Sverige


Be om ödmjukhet, lydnad och gudsfruktan i Sverige: Stå emot Babylons andemakt i och över Sverige!

Utifrån 1 Moseboken 11 och Jesaja 14 förstår vi att Babylons andemakt är en upprorets, högmodets och självständighetens ande (1 Moseboken 11:4, Jesaja 14:13-14). När folk och nationer upptäcker makten i enhet, frestas de till en felaktig stolthet i den makten – och börjar förlita sig på sin egen styrka. Som Adam och Eva frestades som individer i begynnelsen – i 1 Moseboken 11 börjar samma slags frestelse uppträda i det kollektiva medvetandet: De vill bli som Gud! De vill ta sitt öde i sina egna händer, oberoende av Gud, och själva besluta vad som är gott och vad som är ont, vad som är rätt och vad som är fel. De lämnar gudsfruktan. De lämnar ödmjukheten och känslan av att vara beroende av Guds nåd, barmhärtighet och välsignelse.

När vi står emot Babylons andemakt innebär det andlig strid. Var därför noga med att ta på hela Guds vapenrustning som beskrivs i Efesierbrevet 6:10-18.
När vi ser exempel på uppror, högmod och förmätenhet i vår nation: Be om Guds barmhärtighet över vår nation. Be att Han använder sin församling som en Jona i våra dagar att predika att Gud av nåd genom sin Helige Ande ger utrymme för ånger och omvändelse i ledarnas hjärta och i folkets hjärta. Att de omvänder sig som folket i Nineve omvände sig: från den störste till minste av dem (Jona 3:5). Be att de befrias från varje högmodets, upprorets och oberoendets ande som skiljer dem från Gud. Be också för församlingen i vår nation att den inte är delaktig i den gudlösa anden i och över vårt land, utan att den vandrar inför Gud och inför nationen i Herrens Ande: en ödmjukhetens och gudsfruktans Ande i tacksamhet för Guds nåd och barmhärtighet som församlingen litar på i glädje och ödmjukhet.

BÖN: Käre himmelske Far, vi kommer inför din tron av nåd i Jesus Messias namn, Din älskade Son, vår Frälsare, för att proklamera Hans Herravälde över det fäste som det andliga Babylon har i vår nation Sverige. För det står skrivet: ”När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.” (Filipperbrevet 2:7b-11)

Vecka 8: Vi ber om ödmjukhet, lydnad och gudsfruktan i vår nation: Vi står emot Babylons andemakt i och över vår nation!

Vi bekänner, avsäger oss, ber om förlåtelse, förlåter (Daniel kapitel 9): kyrkan – våra synder, våra fäders synder, och våra ledares synder, med fasta
·         antisemitism och ersättningsteologi
·         högmod, olydnad, uppror – Babylons andemakt

Vi står emot Babylons andemakt i vårt land – en andlig strid
·         vi tar på oss hela Guds vapenrustning (det betyder, vi ikläder oss Jesus Kristus):
o        sanningens bälte
o        rättfärdighetens pansar
o        villighetens skor som fridens evangelium ger
o        trons sköld
o        frälsningens hjälm
o        Andens svärd, Guds Ord
o        under ständig bön och bön i Anden (Efesierbrevet 6:10-18, Romarbrevet 13:14)
Vi ber
·         att Kristi Kropp i Sverige ödmjukar sig och lyder Herrens Ord (1 Samuelsboken 15:22)
·         att Kristi Kropp i Sverige blir en våra dagars Jona som uppmanar vårt land och vårt folk till omvändelse (Jona 3:1-4)
·         att vårt land och vårt folk ödmjukar sig och lyder uppmaningen till omvändelse (Jona 3:5-10)
·         att gudsfruktan tilltar i vår nation (2 Krönikeboken 20:29)


KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
http://100-days.eu/index.php/sv/
så kommer det upp mer info och länkar till info-material
Global Prayer Calls svenska FB-sida:
 

söndag 8 mars 2015

Boken: Israel, nationerna och Domens dal

GPC- böneämnen bönevecka 7


100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och Kristi Kropp i Sverige

Tacka Gud för Sverige och be för vår nation och vår regering
Be för uppenbarelsen att Gud älskar vår nation!

Gud älskar vår nation! Gör du det? En del av oss kämpar med att ha en grundläggande positiv inställning till vår egen nation. Men som förebedjare har vi inget val. Vi måste söka Guds hjärta som är fullt med kärlek och försoning i förhållande till vårt eget folk. Vi kan inte be utifrån Guds kärlek om vi har en dömande och kritisk ande. Men som präster bör vi be utifrån Guds kärlek. Vi läser i 1 Petrusbrevet 2:5:
”Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus.”
Vi bör vara lika Abraham som stod inför Gud i förbön för Sodom och Gomorra (1 Moseboken 18:22-33). Vi bör inte likna Jona som flydde från sin uppgift att predika omvändelse för Nineve – orolig för att Gud skulle förbarma sig över denna huvudstad i Israels främsta fiendeland vid den tiden. (Jona 1:1-3, 4:1-2)
Vi behöver vara medvetna om att Gud reste upp nationerna ur Noas ättlingar (1 Moseboken 10) under regnbågens förbund, det förbund som Gud slöt med Noa. På hela mänsklighetens vägnar! Detta är ett nådens och barmhärtighetens förbund. Till mänsklighetens välsignelse och fromma fastställdes här de grundläggande lagarna i naturen (1 Moseboken 8:21-9:17). Som Gud älskar varje individ, älskar han också varje kollektivt uttryck i mänskligheten – varje språk, folk, grupp och nation! Som män och kvinnor är skapade till Guds avbild, reflekterar folk och nationer Gud på ett kollektivt sätt. Han älskar inte nationernas synd – eller individernas synd – men han älskar dem så som han skapade dem. Han vill till och med hela dem till slut, som vi läser i Uppenbarelseboken 22:2:
”Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt tolv gånger, varje månad ger det sin frukt, och trädets löv ger läkedom åt folken.”
Därför: Be för vår nation utifrån Guds kärlek. Be att vår nation omvänder sig från vad det än är som misshagar Gud för att Guds försoningskraft och försoningsavsikter ska bryta igenom till vårt folk och vår nation. Be att vår nation får vara och i ännu högre grad bli en välsignelse för Israel (1 Moseboken 12:3).

Vecka 7: Vi tackar Gud för Sverige och ber för vår nation och vår regering: Gud älskar Sverige!
Vi tackar Gud
 • för att Han älskar vårt land och vårt folk (Johannes 3:16) och för att Han innefattar det kollektiva uttryck som nationerna utgör i frälsningen (Matteus 25:34)
 • för Hans förbund i nåd och barmhärtighet med nationerna genom Noa (1 Moseboken 8:21, 9:1)
 • för att Han tagit bort förbannelsen över jorden efter Adam och Evas fall (1 Moseboken 8:21)
 • för växlingen mellan dag och natt, årstider, köld och värme och sådd och skörd (1 Moseboken 8:22)
 • för befallningen att vara fruktsamma, föröka oss och uppfylla jorden (1 Moseboken 9:1)
 • för befallningen att inte döda våra medmänniskor (1 Moseboken 9:6)
 • för att Han vill välsigna vår nation och vårt folk genom Israel och det judiska folket (1 Moseboken 12:3)
 • för att Han vill välsigna vårt land och vårt folk genom Kristi Kropp (2 Korintierbrevet 5:19, 1 Timoteusbrevet 3:15)
 • för att Han kallar vår nation och vårt folk att tillbe och tjäna Honom och proklamera att Han är vår Skapare och och vår Gud (Psalm 100)
Vi ber
 • att Herren uppenbarar för oss hur mycket Han älskar vårt folk och vårt land (Jesaja 55:6-11)
 • om nåd till omvändelse för vårt folk och om frälsning för vårt folk och vårt land (2 Krönikeboken 7:14, Ordspråksboken 1:23)
 • om nåd till omvändelse för vår regering (Psalm 2:10-12)
 • att Sverige blir en välsignelse för Israel och det judiska folket (1 Moseboken 12:3)

  KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
  http://100-days.eu/index.php/sv/
  så kommer det upp mer info och länkar till info-material
  Global Prayer Calls svenska FB-sida:


torsdag 5 mars 2015

"GPC song"

At the GPC kick-off conference in Krakow, Amber Sutter performed an own composition, a song called "Standing with Israel", which the Lord had inspired her to write especially for this conference. Together with her band "Breaking Silence", she sung it, deeply touching the hearts of the participants of the conference. It was unanimously decided, that the song would become the official "GPC song".
Back home they recorded it, and if you click on the link below, you can hear and enjoy the result! We have also included some information on Amber and the worship band "Breaking Silence"!


www.azarnet.de/download/standing-with-israel.html

The worship band "Breaking Silence" is composed of Amber Sutter, her husband Ewald Sutter and two of her brothers, Tim and Michael Tracy. They have been playing music together since they were teenagers. Children of the American missionary couple Dan & Cynthia Tracy, the six Tracy siblings grew up in Germany and were brought up with the truth of the scriptures concerning Israel. As a musical family they have always been involved with music and worship. They have been part of the family band "Son, Wind & Reign", together with their parents and other siblings, and the rock band "Spirit's Sunrise". Ewald Sutter has been part of all of these bands as well. "Breaking Silence" was founded in 2012 and has had some exciting ministry opportunities, including leading worship at the CFI Conference in Jerusalem in 2012, leading worship at the Church Israel Congress in Berlin in 2013 and the Global Prayer Call Kick-off conference in Krakow, Poland in 2015 amongst other events.

Amber Sutter (34) had the privilege of visiting the Bible college Christ for the Nations Inc. in Dallas, Texas from fall 1999 to spring 2002, after she graduated from German Gymnasium in 1999. Her main studies were worship and the arts. Since then she has been working with Christian Friends of Israel back in Germany, of which she is currently the chairwoman, has led worship at her parents church until 2012 and looks back on some special highlights in her musical career - the most profound as she feels was the amazing opportunity to sing a song the Lord had given her in 2008 (with the promise that it was a song for Israel) in the Knesset in Jerusalem at the Commemoration Ceremony in honour of Evangelical Organisations for their support of Holocaust Survivors in November 2011. She was allowed to perform it together with her husband and father at the ceremony as one of three performing music groups. As songwriter and singer it is her heart's desire to write music that will allow God's heart to come through and stir within our own spirits a response that will manifest itself in a godly lifestyle that will shine brightly as a witness for the truth in our times.

GPC- böneämnen bönevecka 6

Pga av olika omständigheter kommer här veckans GPC böneämnen något försenade:100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och
Kristi Kropp i SverigeVECKA 6: 1-7 mars 2015

Be för att "hela Israel" blir frälst


När Gud kallade Abraham (1 Moseboken 12:1-3) var det början på frälsningshistorien, av och genom det judiska folket. Hela Israels frälsning efter att missionsbefallningen fullgjorts kommer att utgöra höjdpunkten för mänskligheten under denna tidsålder.
”Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva: förhärdelse har drabbat en del av Israel , och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.” (Romarbrevet 11:25-27)
Det är en förbluffande uppenbarelse att upptäcka att fullbordandet av Jesu befallning att predika evangelium om Guds rike till hela världen är sammantvinnat med Paulus uppenbarelse här. Efter att hedningarna i fullt antal kommit in, kommer det judiska folket att bli frälst som helhet på nationell nivå, alldeles som de gamla profeterna förutsade, i likhet med dem som omnämns av Paulus i Romarbrevet 11:27. Vi läser i Sakarja:
”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde.” (Sakarja 12:10)
Mitt under sluttidens strider om Jerusalem kommer den Helige Ande att utgjutas över Israel. Den Helige Ande kommer som en bönens Ande. Hela Israel kommer att inse att det är bara Gud som kan rädda dem. Det är bara Guds nåd som kan rädda dem – fysiskt och andligt. Och i det ögonblicket kommer ”slöjan” att lyftas från deras ögon – och de kommer att ”se” den korsfäste. Det kommer att hugga till i deras hjärtan – som det högg till i Josefs bröder när de plötsligt förstod att Josef inte var en främmande härskare utan deras bror, deras eget kött och blod (1 Moseboken 45). Som det högg till i hjärtat på de tre tusen på pingstdagen när de plötsligt förstod att den man som deras ledare hade överlämnat till romarna för att korsfästas verkligen var den Messias som deras profeter hade förutsagt (Apostlagärningarna 2:37). Genom Guds uppenbarelse till omvändelse kommer ”hela Israel” att vända sig till Gud i ödmjuk bön och åkallan (Sakarja 12:10). Efter det kommer det inte att dröja länge förrän Jesus återvänder och står med sina fötter på Olivberget (Sakarja 14:4).
Låt oss också be för denna väckelses ”förstlingsfrukt”, den messianska församlingen i Israel.
Sammanfattningsvis ser vi: Att be för missionsbefallningens fullbordan, att be för hela Israels frälsning och att be för Herrens återkomst är tätt sammanflätade och står i fullkomlig överensstämmelse med Guds vilja så som den uppenbaras i Bibeln. Sammantaget uttrycker de Guds planer och syften för frälsning i vår tid och generation. ”Amen, kom Herre Jesus!” (Uppenbarelseboken 22:20b)
Vecka 6: Vi ber att ”hela Israel” blir frälst och att Herren kommer tillbaka
Vi ber
 • att Herren tillåter oss att se tidens tecken och att förstå hur kort tiden är (1 Krönikeboken 12:32, 1 Petrusbrevet 4:7, Uppenbarelseboken 1:3)
 • att evangeliet om Guds rike förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk (Matteus 24:14)
 • att Herren hämtar skörden från nationerna tills hedningarna i fullt antal kommit in (Romarbrevet 11:25)
 • att Herren börjar öppna Israels ögon till att se, och hennes öron till att höra och hennes hjärta till att förstå (Romarbrevet 11:25)
 • att Herren börjar tar bort slöjan för Israels hjärta (2 Korintierbrevet 3:16)
 • att Herren utgjuter nåden och bönens Ande över Israel (Sakarja 12:10)
 • att Israel åkallar Herrens namn (Joel 2:32, Jesaja 55:6-7)
 • att Herren frälser hela Israel (Jesaja 66:8, Romarbrevet 11:26, 11:12, 11:15)
 • att Herren kommer tillbaka i härlighet (Matteus 25:31, Uppenbarelseboken 22:20)
KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
http://100-days.eu/index.php/sv/
så kommer det upp mer info och länkar till info-material

Global Prayer Calls svenska FB-sida: