söndag 15 mars 2015

GPC-böneämnen bönevecka 8100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och Kristi Kropp i Sverige


Be om ödmjukhet, lydnad och gudsfruktan i Sverige: Stå emot Babylons andemakt i och över Sverige!

Utifrån 1 Moseboken 11 och Jesaja 14 förstår vi att Babylons andemakt är en upprorets, högmodets och självständighetens ande (1 Moseboken 11:4, Jesaja 14:13-14). När folk och nationer upptäcker makten i enhet, frestas de till en felaktig stolthet i den makten – och börjar förlita sig på sin egen styrka. Som Adam och Eva frestades som individer i begynnelsen – i 1 Moseboken 11 börjar samma slags frestelse uppträda i det kollektiva medvetandet: De vill bli som Gud! De vill ta sitt öde i sina egna händer, oberoende av Gud, och själva besluta vad som är gott och vad som är ont, vad som är rätt och vad som är fel. De lämnar gudsfruktan. De lämnar ödmjukheten och känslan av att vara beroende av Guds nåd, barmhärtighet och välsignelse.

När vi står emot Babylons andemakt innebär det andlig strid. Var därför noga med att ta på hela Guds vapenrustning som beskrivs i Efesierbrevet 6:10-18.
När vi ser exempel på uppror, högmod och förmätenhet i vår nation: Be om Guds barmhärtighet över vår nation. Be att Han använder sin församling som en Jona i våra dagar att predika att Gud av nåd genom sin Helige Ande ger utrymme för ånger och omvändelse i ledarnas hjärta och i folkets hjärta. Att de omvänder sig som folket i Nineve omvände sig: från den störste till minste av dem (Jona 3:5). Be att de befrias från varje högmodets, upprorets och oberoendets ande som skiljer dem från Gud. Be också för församlingen i vår nation att den inte är delaktig i den gudlösa anden i och över vårt land, utan att den vandrar inför Gud och inför nationen i Herrens Ande: en ödmjukhetens och gudsfruktans Ande i tacksamhet för Guds nåd och barmhärtighet som församlingen litar på i glädje och ödmjukhet.

BÖN: Käre himmelske Far, vi kommer inför din tron av nåd i Jesus Messias namn, Din älskade Son, vår Frälsare, för att proklamera Hans Herravälde över det fäste som det andliga Babylon har i vår nation Sverige. För det står skrivet: ”När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.” (Filipperbrevet 2:7b-11)

Vecka 8: Vi ber om ödmjukhet, lydnad och gudsfruktan i vår nation: Vi står emot Babylons andemakt i och över vår nation!

Vi bekänner, avsäger oss, ber om förlåtelse, förlåter (Daniel kapitel 9): kyrkan – våra synder, våra fäders synder, och våra ledares synder, med fasta
·         antisemitism och ersättningsteologi
·         högmod, olydnad, uppror – Babylons andemakt

Vi står emot Babylons andemakt i vårt land – en andlig strid
·         vi tar på oss hela Guds vapenrustning (det betyder, vi ikläder oss Jesus Kristus):
o        sanningens bälte
o        rättfärdighetens pansar
o        villighetens skor som fridens evangelium ger
o        trons sköld
o        frälsningens hjälm
o        Andens svärd, Guds Ord
o        under ständig bön och bön i Anden (Efesierbrevet 6:10-18, Romarbrevet 13:14)
Vi ber
·         att Kristi Kropp i Sverige ödmjukar sig och lyder Herrens Ord (1 Samuelsboken 15:22)
·         att Kristi Kropp i Sverige blir en våra dagars Jona som uppmanar vårt land och vårt folk till omvändelse (Jona 3:1-4)
·         att vårt land och vårt folk ödmjukar sig och lyder uppmaningen till omvändelse (Jona 3:5-10)
·         att gudsfruktan tilltar i vår nation (2 Krönikeboken 20:29)


KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
http://100-days.eu/index.php/sv/
så kommer det upp mer info och länkar till info-material
Global Prayer Calls svenska FB-sida:
 

Inga kommentarer: