söndag 29 mars 2015

GPC-böneämnen bönevecka 10

100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och Kristi Kropp i Sverige


Be om Guds barmhärtighet över vår nation: domens tre kriterier – må vår nation röra sig bort från dem!
I Bibeln läser vi att de nationer som inte vill tjäna Israel ska förgås (Jesaja 60:12). I Joel läser vi de tre kriterierna för domen (Joel 3:1-3).
1. Att förskingra folket (och hindra deras återkomst).
2. Att dela landet Israel, det heliga landet (och Jerusalem).
3. Att inte ha respekt för judars liv genom att behandla dem som oviktiga och utan värde. Vilket som helst av dessa kriterier eller alla tre framkallar Guds dom över en nation, såvida den inte ångrar sig och vänder om från det.

Om vår nation har syndat mot det judiska folket beträffande något av dessa kriterier eller alla tre, måste det till omvändelse på tillämplig nationell nivå för att Guds välbehag åter ska kunna komma över nationen. Detta är något som kristna i Tyskland har tagit mycket allvarligt på under de senaste decennierna. Och vi tror att Tysklands fredliga återförening var ett tecken på uppmuntran från Herren. Han godtar vårt hjärtas förkrosselse när det gäller Förintelsen. Och Han uppmuntrar oss att fortsätta vandra i frukten av den omvändelsen.

Och i dagens situation, speciellt när det gäller internationella organisationer som FN, EU, sammanslutningar av afrikanska eller asiatiska länder, krävs det mod för att simma mot strömmen av anti-israeliska uppfattningar. Be för våra ledare att de kan finna det modet. Och be för församlingen i vår nation att kunna uppmuntra och stödja vår regering i den riktningen. Be att vår nation inte förgås när Jesus kommer tillbaka (se Sakarja 12:9 och 14:3-4 liksom Joel 3:14-16).

Vecka 10: Vi ber om Guds barmhärtighet över Sverige: domens tre kriterier – må Sverige röra sig bort från dem!
Joel 3:2-3 beskriver tre viktiga kriterier för Guds döm över länderna:
• att förskingra det judiska folket (och hindra deras återkomst
• att dela landet Israel och staden Jerusalem
• att inte ha respekt för judars liv
När vi identifierar fall då Sverige har varit eller är delaktigt i en eller flera av dessa synder:

Vi bekänner, avsäger oss, ber om förlåtelse, förlåter (Daniel kapitel 9): Sverige – våra synder, våra fäders synder, och våra ledares synder, med fasta
• antisemitism och ersättningsteologi
• högmod, olydnad, uppror – Babylons andemakt

Vi står emot Babylons andemakt i vårt land – en andlig strid
• vi tar på oss hela Guds vapenrustning (det betyder, vi ikläder oss Jesus Kristus):
◦ sanningens bälte
◦ rättfärdighetens pansar
◦ villighetens skor som fridens evangelium ger
◦ trons sköld
◦ frälsningens hjälm
◦ Andens svärd, Guds Ord
◦ under ständig bön och bön i Anden (Efesierbrevet 6:10-18, Romarbrevet 13:14)

Vi ber om förlåtelse för
• att Sverige som första land som inrättade ett statligt rasbiologiskt institut 1922
• Sveriges eftergiftspolitik gentemot Tyskland före och under andra världskriget
• beslutet i Bollhusmötet i Uppsala 1939 och dess konsekvenser
• de svenska regeringarnas negativa och kritiska inställning till Israel från slutet av 1960-talet till slutet av 1990-talet, och inbjudan till Yassir Arafat att besöka Sverige 1988
• för utställningen Snövit och sanningens vansinne 2004 och Aftonbladets artiklar om påstådda organstölder 2009
• den svenska regeringens erkännande av staten Palestina 30 oktober 2014 och inbjudan till Mahmoud Abbas att besöka Sverige i februari 2015

Vi tackar för
• att Sverige fick bli en fristad för judar från Norge och Danmark under andra världskriget
• att Sverige fick ta emot judar från koncentrationsläger i Tyskland med hjälp av de Vita bussarna
• att Sverige genom Raoul Wallenberg fick rädda tusentals ungerska judar undan Förintelsen
• Göran Persson som under sin tid som statsminister gjorde det första svenska statsbesöket till Israel på 37 år (sedan Tage Erlanders besök 1962) och för hans insatser mot antisemitism och för att hålla Förintelsens minne levande

Vi ber
• att Sverige inte förskingrar det judiska folket eller bidrar till att hålla dem förskingrade, utan istället uppmuntrar och hjälper det judiska folket att återvända till Israel (aliyah) (Jesaja 49:22)
• att Sverige inte delar landet eller staden Jerusalem, utan istället i ödmjukhet bejakar att Gud har gett Israels land till det judiska folket för alltid och att Han har valt Jerusalem som deras huvudstad (1 Moseboken 13:15, Sakarja 8:8)
• att Sverige värderar judiska människors liv högt och gör allt som står i vår makt för att skydda och garantera tryggheten för människor av judisk börd och judiska institutioner och organisationer mot antisemitism, terrorism och brottslighet (Jesaja 43:4)
• att relationen mellan den svenska kungafamiljen och Israel ska upprättas till välsignelse för både Sverige och Israel

KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
http://100-days.eu/index.php/sv/
så kommer det upp mer info och länkar till info-material
Global Prayer Calls svenska FB-sida:

Inga kommentarer: