söndag 8 mars 2015

GPC- böneämnen bönevecka 7


100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och Kristi Kropp i Sverige

Tacka Gud för Sverige och be för vår nation och vår regering
Be för uppenbarelsen att Gud älskar vår nation!

Gud älskar vår nation! Gör du det? En del av oss kämpar med att ha en grundläggande positiv inställning till vår egen nation. Men som förebedjare har vi inget val. Vi måste söka Guds hjärta som är fullt med kärlek och försoning i förhållande till vårt eget folk. Vi kan inte be utifrån Guds kärlek om vi har en dömande och kritisk ande. Men som präster bör vi be utifrån Guds kärlek. Vi läser i 1 Petrusbrevet 2:5:
”Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus.”
Vi bör vara lika Abraham som stod inför Gud i förbön för Sodom och Gomorra (1 Moseboken 18:22-33). Vi bör inte likna Jona som flydde från sin uppgift att predika omvändelse för Nineve – orolig för att Gud skulle förbarma sig över denna huvudstad i Israels främsta fiendeland vid den tiden. (Jona 1:1-3, 4:1-2)
Vi behöver vara medvetna om att Gud reste upp nationerna ur Noas ättlingar (1 Moseboken 10) under regnbågens förbund, det förbund som Gud slöt med Noa. På hela mänsklighetens vägnar! Detta är ett nådens och barmhärtighetens förbund. Till mänsklighetens välsignelse och fromma fastställdes här de grundläggande lagarna i naturen (1 Moseboken 8:21-9:17). Som Gud älskar varje individ, älskar han också varje kollektivt uttryck i mänskligheten – varje språk, folk, grupp och nation! Som män och kvinnor är skapade till Guds avbild, reflekterar folk och nationer Gud på ett kollektivt sätt. Han älskar inte nationernas synd – eller individernas synd – men han älskar dem så som han skapade dem. Han vill till och med hela dem till slut, som vi läser i Uppenbarelseboken 22:2:
”Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt tolv gånger, varje månad ger det sin frukt, och trädets löv ger läkedom åt folken.”
Därför: Be för vår nation utifrån Guds kärlek. Be att vår nation omvänder sig från vad det än är som misshagar Gud för att Guds försoningskraft och försoningsavsikter ska bryta igenom till vårt folk och vår nation. Be att vår nation får vara och i ännu högre grad bli en välsignelse för Israel (1 Moseboken 12:3).

Vecka 7: Vi tackar Gud för Sverige och ber för vår nation och vår regering: Gud älskar Sverige!
Vi tackar Gud
 • för att Han älskar vårt land och vårt folk (Johannes 3:16) och för att Han innefattar det kollektiva uttryck som nationerna utgör i frälsningen (Matteus 25:34)
 • för Hans förbund i nåd och barmhärtighet med nationerna genom Noa (1 Moseboken 8:21, 9:1)
 • för att Han tagit bort förbannelsen över jorden efter Adam och Evas fall (1 Moseboken 8:21)
 • för växlingen mellan dag och natt, årstider, köld och värme och sådd och skörd (1 Moseboken 8:22)
 • för befallningen att vara fruktsamma, föröka oss och uppfylla jorden (1 Moseboken 9:1)
 • för befallningen att inte döda våra medmänniskor (1 Moseboken 9:6)
 • för att Han vill välsigna vår nation och vårt folk genom Israel och det judiska folket (1 Moseboken 12:3)
 • för att Han vill välsigna vårt land och vårt folk genom Kristi Kropp (2 Korintierbrevet 5:19, 1 Timoteusbrevet 3:15)
 • för att Han kallar vår nation och vårt folk att tillbe och tjäna Honom och proklamera att Han är vår Skapare och och vår Gud (Psalm 100)
Vi ber
 • att Herren uppenbarar för oss hur mycket Han älskar vårt folk och vårt land (Jesaja 55:6-11)
 • om nåd till omvändelse för vårt folk och om frälsning för vårt folk och vårt land (2 Krönikeboken 7:14, Ordspråksboken 1:23)
 • om nåd till omvändelse för vår regering (Psalm 2:10-12)
 • att Sverige blir en välsignelse för Israel och det judiska folket (1 Moseboken 12:3)

  KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
  http://100-days.eu/index.php/sv/
  så kommer det upp mer info och länkar till info-material
  Global Prayer Calls svenska FB-sida:


Inga kommentarer: