torsdag 5 mars 2015

GPC- böneämnen bönevecka 6

Pga av olika omständigheter kommer här veckans GPC böneämnen något försenade:100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och
Kristi Kropp i SverigeVECKA 6: 1-7 mars 2015

Be för att "hela Israel" blir frälst


När Gud kallade Abraham (1 Moseboken 12:1-3) var det början på frälsningshistorien, av och genom det judiska folket. Hela Israels frälsning efter att missionsbefallningen fullgjorts kommer att utgöra höjdpunkten för mänskligheten under denna tidsålder.
”Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva: förhärdelse har drabbat en del av Israel , och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.” (Romarbrevet 11:25-27)
Det är en förbluffande uppenbarelse att upptäcka att fullbordandet av Jesu befallning att predika evangelium om Guds rike till hela världen är sammantvinnat med Paulus uppenbarelse här. Efter att hedningarna i fullt antal kommit in, kommer det judiska folket att bli frälst som helhet på nationell nivå, alldeles som de gamla profeterna förutsade, i likhet med dem som omnämns av Paulus i Romarbrevet 11:27. Vi läser i Sakarja:
”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde.” (Sakarja 12:10)
Mitt under sluttidens strider om Jerusalem kommer den Helige Ande att utgjutas över Israel. Den Helige Ande kommer som en bönens Ande. Hela Israel kommer att inse att det är bara Gud som kan rädda dem. Det är bara Guds nåd som kan rädda dem – fysiskt och andligt. Och i det ögonblicket kommer ”slöjan” att lyftas från deras ögon – och de kommer att ”se” den korsfäste. Det kommer att hugga till i deras hjärtan – som det högg till i Josefs bröder när de plötsligt förstod att Josef inte var en främmande härskare utan deras bror, deras eget kött och blod (1 Moseboken 45). Som det högg till i hjärtat på de tre tusen på pingstdagen när de plötsligt förstod att den man som deras ledare hade överlämnat till romarna för att korsfästas verkligen var den Messias som deras profeter hade förutsagt (Apostlagärningarna 2:37). Genom Guds uppenbarelse till omvändelse kommer ”hela Israel” att vända sig till Gud i ödmjuk bön och åkallan (Sakarja 12:10). Efter det kommer det inte att dröja länge förrän Jesus återvänder och står med sina fötter på Olivberget (Sakarja 14:4).
Låt oss också be för denna väckelses ”förstlingsfrukt”, den messianska församlingen i Israel.
Sammanfattningsvis ser vi: Att be för missionsbefallningens fullbordan, att be för hela Israels frälsning och att be för Herrens återkomst är tätt sammanflätade och står i fullkomlig överensstämmelse med Guds vilja så som den uppenbaras i Bibeln. Sammantaget uttrycker de Guds planer och syften för frälsning i vår tid och generation. ”Amen, kom Herre Jesus!” (Uppenbarelseboken 22:20b)
Vecka 6: Vi ber att ”hela Israel” blir frälst och att Herren kommer tillbaka
Vi ber
  • att Herren tillåter oss att se tidens tecken och att förstå hur kort tiden är (1 Krönikeboken 12:32, 1 Petrusbrevet 4:7, Uppenbarelseboken 1:3)
  • att evangeliet om Guds rike förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk (Matteus 24:14)
  • att Herren hämtar skörden från nationerna tills hedningarna i fullt antal kommit in (Romarbrevet 11:25)
  • att Herren börjar öppna Israels ögon till att se, och hennes öron till att höra och hennes hjärta till att förstå (Romarbrevet 11:25)
  • att Herren börjar tar bort slöjan för Israels hjärta (2 Korintierbrevet 3:16)
  • att Herren utgjuter nåden och bönens Ande över Israel (Sakarja 12:10)
  • att Israel åkallar Herrens namn (Joel 2:32, Jesaja 55:6-7)
  • att Herren frälser hela Israel (Jesaja 66:8, Romarbrevet 11:26, 11:12, 11:15)
  • att Herren kommer tillbaka i härlighet (Matteus 25:31, Uppenbarelseboken 22:20)
KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
http://100-days.eu/index.php/sv/
så kommer det upp mer info och länkar till info-material

Global Prayer Calls svenska FB-sida:
 

 Inga kommentarer: