torsdag 25 februari 2016

Det hjärtat är fullt av talar munnen

My Words – Who I Am Will Always Come Out One Way Or Another

Out of the overflow or abundance of my heart, my mouth speaks. (Luke 6:45)
At some point, what goes in will come out.
When God began to deal with and heal anger in my life, He gave me free reign to say what I wanted anytime I wanted to. Since I didn’t respect those small inner promptings of Holy Spirit to watch my tongue, God basically said, “Go for it.” Then He stood back and watched as I spoke with passion (that’s what I called it). God called it anger, frustration, pain and control.
There were more times than I care to remember when people close to me felt the sting of my words. Looking back, I saw it in their eyes as my verbal assault hit their hearts. I saw them reel back in hurt. My words formed a battlefield of provocation and destruction, warlike in their nature. Fighting the good fight of “No compromise” or being a “Defender of Truth”, I was a master at wounding others rather than face my own pain. I was in a war.

Läs fortsättningen här:
http://riversofeden1.com/2016/02/25/my-words-who-i-am-will-always-come-out-one-way-or-another/

Från bloggen:  riversofeden1 Prophetic expression with a creative focus


onsdag 24 februari 2016

Rustad till allt gott verk

RUSTAD TILL ALLT GOTT VERK!    /    ​Citykyrkan Stockholm 29/4-1/5 2016

Denna nationella samling är en uppföljning på Nordic Summit 2015, "Guds plan för de Nordiska länderna" som hölls i Citykyrkan i Stockholm förra våren.

Vi vill under temat "Rustad till allt gott verk" fokusera på den speciella situation och de profetiska och faktiska utmaningar som Sverige står inför. Inte minst det nya Europa som växer fram, men också frågan om självcensur och tystnad kopplat till frågan om faktisk religions- och åsiktsfrihet. Guds folk behöver vara initiativtagare genom att söka förståelse och tillämpning av den vardagliga profetiska kallelsen såväl individuellt, lokalt, regionalt som nationellt.

Utifrån en övergripande samhällsanalys om Sveriges nyckelfrågor vill vi skapa nya insikter kring betydelsen av att vara en prototyp som
fristad och sändningsplats. Vi vill dessutom försöka förstå Guds ”JA” inom olika områden på svåra frågor som ofta berör våra ”lägsta punkter” i det svenska samhället. Här kommer Guds kallelse till Sverige gällande entreprenörskap och innovation väl till pass.

Vi vill också, som en del av lösningen, proklamera Bibelns viktiga och befriande budskap om Guds kallelse i vår vardagliga gärning -
arbetslivets teologi - om arbete som en heltidstjänst för Gud och Hans rikes konkreta manifestation genom ditt och mitt tjänande, när vi frambär oss själva och rustas av Honom.
​(Rom.12:2, 2 Tim. 3:16-17)

Som representanter för delar av Kristi Kropp behöver vi även komma in i en
äldstefunktion för våra städer och vårt land och fatta beslut tillsammans med Herren i linje med Hans syften och avsikter för vår framtid.

Tiden har kommit då de andliga tjänstegåvornas struktur, funktion och samverkan måste vitaliseras genom en djupgående enhet i bön och lovsång bland Guds folk, som gemensamt tar ansvar för sina städer och vårt land, samt börjar bygga på Herrens hus och inte våra egna (Hagg. 2:1). Förmågan till gemensamt ansvar genom relevant och medveten strategisk bön kommer att bli avgörande för Guds folk framöver.  Där bröder endräktigt bor tillsammans, vill Herren ge välsignelse till evig tid (Ps.133).
 

Välkommen den 29/4-1/5
till Citykyrkan i Stockholm!

Mer info:
http://www.rustad2016.com/

söndag 21 februari 2016

Att möta prövningar på rätt sätt
Två mycket bra texter från team Salomonsson som handlar om prövningar och praktiska råd om hur vi kan möta dem:
  • Prövningen i prövningen

http://teamsalmonsson.se/provningen-i-provningen/

  • Råd till dig som går igenom prövningar

http://teamsalmonsson.se/rad-till-dig-som-gar-igenom-provningar/


  • Predikan om att möta prövningar på rätt sätt från församlingen Kellporten,
klicka HÄR för att komma till texten. 

fredag 19 februari 2016

Börja använda det som är oss givet

Från bloggen "Called one" :

Did Jesus Say, "Don't Try This at Home, I'm Jesus and You're NOT" 
Tuesday, February 16, 2016

Jesus did a lot of astounding things while with us on earth.  We marvel at them. But you remember when He said, "I do all of this because I'm Jesus the Christ, the anointed of God, the fullness of the Godhead so don't even think about trying any of these things you sinful losers".

You don't recall that.  GOOD.   Because he never said it.

In fact He kept trying to say IF YOU...

"Truly I tell you, if anyone says to this mountain, 'Go, throw yourself into the sea,' and does not doubt in their heart but believes that what they say will happen, it will be done for them.
 Mark 11:23


Läs resten av texten här: 
http://prophetgene.blogspot.se/2016/02/did-jesus-say-dont-try-this-at-home-im.html


tisdag 16 februari 2016

Förtrösta på Herren
Teamledarskap

Daystar Church i Atlanta startades av Johnny och Elisabeth Enlow, men när de för några år 
sedan kallades att flytta till Kalifornien, sökte man Herrens ledning för hur församlingen skulle
ledas.  
I den här ljudfilen från Daystar Church berättar ledarslapsteamet om det inte helt vanliga sätt
som de har upplevt att församlingen ska ledas: http://www.daystaratlanta.org/messages/vision-leading-as-a-team 

Guds välsignelse! 
/Barnabas

torsdag 11 februari 2016

"The Judge Has Made His Judgment"

"The Judge Has Made His Judgment"

by Amanda Wells, Brisbane, Australia


An Encounter: "We Have Appended the Enemy"

Recently I had a dream encounter and as I woke I knew it was prophetic for the Body of Christ. I heard a knock on the door, our back door, and as I answered it I saw a police officer standing with a person, although it was not the person but the spirit that was binding the person, in handcuffs next to them.

The police officer said to me, "We have apprehended the enemy, the thief. Come with me as we go before the judge; the enemy will be charged and sentenced and will have to repay." I started to follow the police officer and the apprehended criminal and the officer said to me, "Tell the Body of Christ, the thief has been caught, the judged sentenced, and this is the year of repayment!"

Läs hela texten här:
http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=15669

tisdag 2 februari 2016

Fader vår

Herrens bön

Lukas 11:1-4
1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar." 2 Då sade han till dem: "När ni ber, ska ni säga:
 Far, låt ditt namn bli helgat.
 Låt ditt rike komma.
 3 Ge oss var dag
 vårt dagliga bröd.
 4 Och förlåt oss våra synder,
 för också vi förlåter var och en
 som står i skuld till oss.
 Och för oss inte in i frestelse."
(Svenska Folkbibeln 2014)