tisdag 2 februari 2016

Fader vår

Herrens bön

Lukas 11:1-4
1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar." 2 Då sade han till dem: "När ni ber, ska ni säga:
 Far, låt ditt namn bli helgat.
 Låt ditt rike komma.
 3 Ge oss var dag
 vårt dagliga bröd.
 4 Och förlåt oss våra synder,
 för också vi förlåter var och en
 som står i skuld till oss.
 Och för oss inte in i frestelse."
(Svenska Folkbibeln 2014)

 

Inga kommentarer: