torsdag 29 december 2016

Bambuhuset

Profetiskt ord för 2017

THE BAMBOO HOUSE September 29, 2016 — Marsha Burns:

The Tearing Down


Much of what we built in the past has been torn down.  But, the foundation on Christ stands firm, and He will cause us to build again.Jeremiah 45:4-5  …Thus says the LORD: "Behold, what I have built I will break down, and what I have planted I will pluck up, that is, this whole land. And do you seek great things for yourself? Do not seek them; for behold, I will bring adversity on all flesh," says the LORD. "But I will give your life to you as a prize in all places, wherever you go."

Fortsätt läs hela texten här:

Faith Tabernacle of Kremmling
Bill and Marsha Burns
P. O. Box 1148
Kremmling, Colorado 80459

Sök Guds närvaro

TGIF Next Gen

Seeking God for His Presence Versus His Blessings

December 29th, 2016 by Charis Hillman Brown

“And Solomon, my son, learn to know the God of your ancestors intimately. Worship and serve him with your whole heart and a willing mind. For the Lord sees every heart and knows every plan and thought. If you seek him, you will find him. But if you forsake him, he will reject you forever.”  -1 Chronicles 28:9
 
 

onsdag 28 december 2016

”Gud är väldigt verksam i Sverige idag”

En uppmuntrande intervju med Simon Ådahl och Örjan Armgren om vad Gud gör i Sverige:

"Simon Ådahl och Örjan Armgren gästar podcasten Mer än bara ord och delar med sig av vittnesbörd om vad Gud gör i Sverige idag."

Lyssna här:
 http://www.forlagsbloggen.se/2016/12/21/gud-ar-valdigt-verksam-i-sverige-idag/

fredag 23 december 2016

Julhälsning

Jag vill önska dig och dina nära och kära en riktigt fridfull jul och ett välsignat gott nytt år när det kommer! Ber och hoppas att du får en tid av härlig och glädjefylld gemenskap med familj och vänner under helgerna framöver!
All Guds välsignelse till dig!
Barnabas 


Luk 2:4-14
4 Så reste också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. 5 Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande.
 6 Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, 7 och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet .
 8 I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin hjord om natten. 9 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. 10 Men ängeln sade: "Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: 11 I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren . 12 Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba."
 13 Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

 14 "Ära åt Gud i höjden,
 och frid på jorden
 bland människor
 som han älskar." 


söndag 18 december 2016

Sträck dig mot skyn - profetiska ord för 2017

WORD FOR 2017 – “REACH FOR THE SKY!!!!!”

Posted on 6Lana

By Lana Vawser 

As I sat with the Lord, seeking His heart for 2017, I kept hearing the line from the Toy Story Movie where Woody declares “REACH FOR THE SKY!!!!”, followed closely by the words “IT’S TIME TO ARRIVE AND FLY!!!!!!!”
I then began to hear the sighs of God’s people all across the earth and it was a sigh of relief, it was a sigh that shouted the word “FINALLY” loudly across the earth. I saw TEARS of RELIEF flowing down the cheeks of God’s people as they SAW RELIEF with their eyes. Their “FINALLY” moment had arrived.

Läs hela texten:

“LAST MINUTE” VINDICATIONVICTORY”

I HEARD HIM ROAR “LOOK IT IS THE “LAST MINUTE” VINDICATIONVICTORY”…2016 IS NOT OVER YET!!!By Lana Vawser
 
Today I had a vision where I saw the Lion of Judah ROARING and as He roared, out of His mouth came the ROAR filled with the words "IT IS THE VINDICATION VICTORY!!!!". 
 
His ROAR SO LOUD and SO POWERFUL, mountains could have crumbled in a second. NOTHING stands against Him and NOTHING could stop Him.
 
Hela texten:

 

torsdag 15 december 2016

Silos eller grenar i samma träd?

TGIF Next Gen

Silos

December 15th, 2016 by Charis Hillman Brown

“For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone.” -Romans 14:7

Have you ever thought about the fact that your life matters? Sometimes we can get into the mindset that it’s just us, all alone by ourselves, and that what we do doesn’t affect other people. But, if you were born into this world, it took someone else to bring you here! Even if we don’t think so, we have the ability to affect others, directly or indirectly.
 

 

God is preparing a highway


God is preparing a highway

Angels are in a state of excitement and high activity because they have received a command to begin preparing a highway which will not be confined to one city or even a single nation but will be a highway of holiness, carrying the glory of the Lord into the whole earth.

There is a sound, like the sound of a trumpet, going out in this hour, calling you to a lifestyle of holiness and wide-awake active engagement in Heaven's plans. Jesus desires that you join with the angelic hosts of heaven in preparing for a mighty, worldwide move of God's holy power.

Like a hidden, dusty space which seemed to evade being noticed at the spring clean, the Lord is coming with abundant grace to shine the pure, white, illuminating light of His truth on your life. Don't be afraid to 'pull back the carpet' and see the areas of darkness, secrecy or compromise which lie in the recesses of your heart. The Holy Spirit is alongside you, enabling the process and will fill you with such a liberating freedom and joy as you throw off all that hinders you from walking in the fullness of His glory.

If you truly desire to be used excellently of God in this pivotal time in history then holiness is to be your mantle.

Prepare the way for revival by upgrading your prayer life. Let worship rise and drown out all fear. Be determined to lay aside distraction and make time to read His word. The Holy Spirit longs to impart fresh revelation to you as you spend time alone with God.

It's time to align with heaven in preparing the highway of holiness on which the Kingdom of God advances. Angels are ready - are you?

Psalm 139:23-24 (a prayer to pray)
Search me, God, and know my heart; test me and know my anxious thoughts.See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting.


Read at source:  https://www.glasgow-prophetic-centre.org.uk/2016/12/god-is-preparing-a-highway-your-lion-bites-word-for-today/
 
Published with permission from Glasgow Prophetic Centre
https://www.glasgow-prophetic-centre.org.uk/

onsdag 7 december 2016

Ordet är din vägvisare

 
Daglig betraktelse från Derek Prince Ministres:

 5 december 2016

Ordet är din vägvisare

Ordspråksboken 6:20-22
Min son, bevara din fars bud och förkasta inte din mors undervisning. Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. SFB

Här talar Gud till oss som till sina barn. Han talar om för oss att Hans bud och Hans undervisning är något levande. De är inte enbart ord på papper. De är inte bara abstrakta idéer och begrepp, utan de är något som håller oss sällskap om vi håller fast vid dem, om vi låter oss fyllas av dem.

Jag upplevde verkligen att detta var sant när jag lärde känna Herren som soldat på slagfältet i den brittiska armén i öknarna i Nordafrika. Jag brukade ha min fickbibel med mig. Varje gång jag fick en stund över tog jag fram den och började läsa. Och det var då som jag upptäckte hur sant det var: När jag gick, ledde det mig. När jag sov, vakade det över mig. Och när jag vaknade, fanns det där och talade till mig. Jag hade gemenskap med Gud. Och i någon mening var jag, bokstavligen, beskyddad av Guds närvaro runt omkring mig.
Och den närvaron fanns runt omkring mig därför att jag hade den här inställningen till Hans Ord, därför att jag levde i Hans Ord, jag tänkte på Hans Ord, jag bevarade Hans undervisning och Hans bud. Guds Ord är något levande, något personligt. Låt det inte bli bara en religion eller något abstrakt för dig. Utan lär dig att leva med det och vandra med det och låta det tala till dig.

—Derek Prince

Publicerad med tillstånd från Derek Prince Ministries, Norge


För flera betraktelser på engelska klicka HÄR

lördag 3 december 2016

Välja mellan bra och bäst?

When all the options look good

How do I know what decisions to make when all the options look good?

Lyssna på Cindy Jacobs svar i denna korta video:

http://www.generals.org/questions-answers/all-the-options/

Rom.12:2 
Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom.
 (SFB)

Rom.12:2 
And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. (NKJV)