lördag 3 december 2016

Välja mellan bra och bäst?

When all the options look good

How do I know what decisions to make when all the options look good?

Lyssna på Cindy Jacobs svar i denna korta video:

http://www.generals.org/questions-answers/all-the-options/

Rom.12:2 
Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom.
 (SFB)

Rom.12:2 
And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. (NKJV)

Inga kommentarer: