fredag 23 december 2016

Julhälsning

Jag vill önska dig och dina nära och kära en riktigt fridfull jul och ett välsignat gott nytt år när det kommer! Ber och hoppas att du får en tid av härlig och glädjefylld gemenskap med familj och vänner under helgerna framöver!
All Guds välsignelse till dig!
Barnabas 


Luk 2:4-14
4 Så reste också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. 5 Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande.
 6 Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, 7 och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet .
 8 I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin hjord om natten. 9 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. 10 Men ängeln sade: "Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: 11 I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren . 12 Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba."
 13 Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

 14 "Ära åt Gud i höjden,
 och frid på jorden
 bland människor
 som han älskar." 


Inga kommentarer: