onsdag 7 december 2016

Ordet är din vägvisare

 
Daglig betraktelse från Derek Prince Ministres:

 5 december 2016

Ordet är din vägvisare

Ordspråksboken 6:20-22
Min son, bevara din fars bud och förkasta inte din mors undervisning. Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. SFB

Här talar Gud till oss som till sina barn. Han talar om för oss att Hans bud och Hans undervisning är något levande. De är inte enbart ord på papper. De är inte bara abstrakta idéer och begrepp, utan de är något som håller oss sällskap om vi håller fast vid dem, om vi låter oss fyllas av dem.

Jag upplevde verkligen att detta var sant när jag lärde känna Herren som soldat på slagfältet i den brittiska armén i öknarna i Nordafrika. Jag brukade ha min fickbibel med mig. Varje gång jag fick en stund över tog jag fram den och började läsa. Och det var då som jag upptäckte hur sant det var: När jag gick, ledde det mig. När jag sov, vakade det över mig. Och när jag vaknade, fanns det där och talade till mig. Jag hade gemenskap med Gud. Och i någon mening var jag, bokstavligen, beskyddad av Guds närvaro runt omkring mig.
Och den närvaron fanns runt omkring mig därför att jag hade den här inställningen till Hans Ord, därför att jag levde i Hans Ord, jag tänkte på Hans Ord, jag bevarade Hans undervisning och Hans bud. Guds Ord är något levande, något personligt. Låt det inte bli bara en religion eller något abstrakt för dig. Utan lär dig att leva med det och vandra med det och låta det tala till dig.

—Derek Prince

Publicerad med tillstånd från Derek Prince Ministries, Norge


För flera betraktelser på engelska klicka HÄR

Inga kommentarer: