måndag 27 februari 2017

Derek Prince - Räkna med Honom

27 februari 2017

Räkna med Honom
 
Ordspråksboken 3:6
Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. SFB

Vill du vara förvissad om att Gud har kontrollen över din väg, ditt liv? Att det är Han som visar vägen och vägleder dig i dina beslut och är redo att lösa dina problem?

De här orden är nyckeln till den förvissningen. Räkna med Honom, dvs. Gud, på alla dina vägar. Vid varje paus, vid varje vägskäl, i varje ögonblick, när du har möjlighet, slappna av och bara andas en liten stund, och du inte är tvungen att fatta något speciellt beslut.

Räkna med Honom. Det bästa sättet att räkna med Honom är helt enkelt att tacka Honom. Tacka Honom för att det är Han som har kontrollen. Tacka Honom för Hans trofasthet. Tacka Honom för all hjälp du har fått från Honom i tider som gått. Tacka Honom för Hans vishet. Tacka Honom för Hans kraft. Och när du tackar Honom, så räknar du med Honom. Du fortsätter att låta Honom ha kontrollen över ditt liv och din situation. Och på det sättet fortsätter du att ta emot Hans vägledning och inriktning.

Räkna med Honom i varje ögonblick med bara en kort bön, ett kort ”Tack, Herre. Tack för att Du har kontrollen över den här situationen. Tack för att Du har svaret på det här problemet. Vid varje steg, Herre, räknar jag med Dig. Varje beslut överlämnar jag till Dig. Tack, Herre, för att Du har kontrollen. Tack för att Du är beredd att ta över ansvaret.”
När du räknar med Honom på det här sättet vid varje steg, då kan du vara säker på att Han verkligen kommer att göra dina stigar jämna.

—Derek Prince

Publicerad med tillstånd från Derek Prince Ministries, Norge

Fyra viktiga nycklar

Four Keys to Personal Revival
By Rodney W. Francis
Let me share with you four keys to personal revival. I believe with all my heart that these keys work. What are these keys?
  • Facing up to and dealing with THE FEAR OF MAN.
  • Having a genuine Bible-kind-of-LOVE for people.
  • Knowing THE VOICE OF GOD.
  • OBEDIENCE TO GOD.
The majority of all Christian problems are connected somewhere to the above keys (or the lack of them working in our lives).

Fortsätt läs här:

"The Gospel Faith Messenger" Ministry.  PO Box 57, Paraparaumu 5254, New Zealand.  Email gfm@gospel.org.nz

Vårda din själ

En riktigt bra och viktig predikan!

Vårda din själ
2017-02-26

Per-Åke Eliasson,  Kristet Center Örebro

torsdag 23 februari 2017

Andliga mödrar och fäder


 WHERE ARE THE FATHERS AND THE MOTHERS?
By Rodney W. Francis 
THERE IS a great need in the Christian Church today for the true fathers and mothers of the Faith to be encouraged to function as never before. All of us need the benefit of fathers and mothers who carry a real heart of care and concern for us, to make sure we fulfil our potential and destiny in God.

Read on:
http://www.gospel.org.nz/index.php/articles/faith-messages/16-001-where-are-the-fathers-and-the-mothers

The Gospel Faith Messenger Ministry: 
http://www.gospel.org.nz/


onsdag 22 februari 2017

A GREATER MANIFESTATION OF FREEDOM IS UPON YOU!!

A GREATER MANIFESTATION OF FREEDOM IS UPON YOU!!

by Lana
By Lana Vawser 
 
God is going after the boulder in your soul that's holding you captive. He is not only going to remove the boulder but release the greatest revelation and impartation of His love you have ever experienced. This will release you into the greatest level of manifested freedom and joy you have ever known. This deep healing and deliverance will catapult you further into your destiny and release you further into the season of increase with greater wholeness! 

*************************************************
 

tisdag 21 februari 2017

Anförtro – sedan lita på!

20 februari 2017

Anförtro – sedan lita på!

Psalm 37:5
Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. SFB

Vill du att Gud ska ta hand om din situation, ditt liv, ditt problem? Det finns tre enkla steg som framgår av versen jag citerat.

För det första, anförtro din väg åt Herren. Det är en enskild avgörande handling. Du anförtror helt enkelt din väg åt Herren; du släpper taget om den. Det är som att ta med sig pengar till banken och sätta in dem, och få en kvittens. Du vet att du har satt in pengarna.

Nästa steg, och lita på Herren. Att lita är ett fortlöpande förhållningssätt. Att anförtro är en enskild handling; att lita på är ett fortlöpande förhållningssätt. Du fortsätter bara att lita på Herren. Igår satte du in pengar på banken. Men du håller inte på att oroa dig över om de fortfarande finns där, eller om banken vet hur den ska handskas med pengarna, du litar helt enkelt på banken. Men i det här fallet litar du inte på en bank, du litar på Herren.

Och när du tar de första två stegen så är det Herrens sak att ta det tredje steget: Han ska göra det. Han kommer att åstadkomma det. Vilken sorts situation du än tänker på, vad än ditt problem är, eller ditt beslut, du anförtror det åt Herren – det är handlingen. Du fortsätter att lita på Honom – det är förhållningssättet. Och så får du den där underbara fridfulla förvissningen: Herren ska göra det. Han har kontrollen. Du kan lita på banken för dina pengar, och du kan lita på Herren när det gäller ditt problem. Ge det till Honom, anförtro det åt Honom, fortsätt att lita på Honom. 

—Derek Prince

Publicerad med tillstånd från Derek Prince Ministries, Norge

För flera betraktelser på engelska klicka HÄR

En företeelse att vara uppmärksam på och undvika

Från Frank Violas blogg:

The Challenge of Our Times

"Celebrity-driven religion is one of the reasons why today’s Christianity is so shallow. So much so that it’s a profound challenge to drown a gnat in it."

Exempel på detta:

"* You share an audio message with a friend, a message that’s blown your mind and changed your life. Your friend is monumentally disinterested because he/she has never heard of the speaker. By contrast, if the message was by [name of celebrity preacher], your friend would listen to it in a heartbeat and thank you for sharing it."

Läs hela texten här:
http://frankviola.org/2017/02/08/challenge/

Season of Restoration

Jewels From Judy: A Season of Restoration
Judy A Bauman

An Exhortation from Jesus’ heart to yours:

“The season you have entered is one filled with much promise and hope. Regardless what you have heard from others, trust Me when I tell you that the best is yet to come. I will never take hope from you. I will always give you reason to hope. When hope is removed then I Am removed, and I will not be removed! Give to Me what belongs to Me and see what I do with it. You may think you have little to nothing to offer Me, but I tell you I will take the little you have a multiply it. Like the boy’s lunch of loaves and fish, I will take your small contribution of praise and prayer and multiply it. So do not worry about being small. Yes, you are small. Yes, there is little you can do. But in Me there is multiplication beyond your imagination. I can take the little you have and all the impossibilities you face and bring a great outcome."

 
To read the full exhortation, please go to:
http://thefathersloveim.org/jewels_from_judy_blog/view/2302/season_of_restoration

 


Freedom and joyFebruary 21, 2017
SMALL STRAWS IN A SOFT WIND by MARSHA BURNS:

Beloved, I am calling you to step into a place in the Spirit where freedom and joy become a reality in your life.  Remember that what you think is of utmost importance because your thoughts will emerge into  actuality.  You cannot continue to live in fear and have a good outcome.  You must walk in the truth of My word by faith, says the Lord, so that you can inherit My promises.  Proverbs 23:7a  For as he [a man] thinks in his heart, so is he.

Källa:

Faith Tabernacle, 111 North Fourth Street, P. O. Box 1148, Kremmling, CO 80459

Rise Up Out of Restriction


Rise Up Out of Restriction

Isaiah 60:1-2
“Arise, shine, for your light has come!  And the glory of the Lord is risen upon you. For behold the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people, But the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you”.

I hear the Lord say, “Now is the time for you to arise out of your restricted circumstances and stand in the bright light which I am shining in my glory on you. For in these days I am moving my people into places of important where they will occupy positions of significance in the nations and today is a day for you to say 'yes' to taking your place in my army.

This day, align yourself with the place of significance I have called you to occupy and say 'yes' to being a part of my plan to bring change to the environment around you. Know that the place of restriction that you are in right now is not the place I call you to live in forever.

Rise up out of restriction and stand in the bright light of my glory" 

Read at source:

Published with permission from Glasgow Prophetic Centre
https://www.glasgow-prophetic-centre.org.uk/ 

fredag 17 februari 2017

Från Egypten till Löfteslandet

God's Deliverers and the Three Levels of Freedom – Nathan Shaw

Freedom is the rallying cry of many deliverers that God is raising up. Three streams of revelation will become increasingly prominent. These streams mirror the three stages of freedom that Israel experienced as she left Egypt and inherited the Promised Land.
  • The first level of freedom involved deliverance from slavery in Egypt.
  • The second level of freedom involved learning the ways of God in the wilderness.
  • The third level of freedom involved inheriting the Promised Land.
Läs vidare här:
http://www.heartofdavidministries.org/index.php/articles/123-gods-deliverers-and-the-three-levels-of-freedom

torsdag 16 februari 2017

Genombrott


I SAW A MAJOR BREAKTHROUGH UPON GOD’S PEOPLE IN THE AREA OF FINANCES…. PIONEERS, THE DREAMERS, FAVOUR IN FINANCES IS COMING TO YOU….

Posted on 7Lana
By Lana Vawser 

I have had a word brewing in my spirit regarding a major increase of finances flowing into the body of Christ

There is MAJOR breakthrough upon the people of God in the area of finances. This major increase is going to break many chains of debt and the chains of heaviness that these financial issues have caused.

There are financial miracles upon the people of God right now in ways and increase we have never seen.

God is not only going to break the chains of financial issues, but He is going to begin teaching His people individually in greater ways, greater divine insight on how to steward finances with purity, humility, integrity and wisdom. 

Läs fortsättningen:

onsdag 15 februari 2017

Bless Us and Keep Us


John Waller sjunger "Bless Us and Keep Us":
Text:The Fire of His WordThe Fire of His Word

The Lord reminds you that you are not merely a human being, but you are one made in His image and filled with His glory.
Keep your focus on who you are in Christ, rejecting the restrictions that would desire to weigh you down, hinder your progress and stop you from releasing transformation. For you are a fiery nation changer, called to impact the sphere of influence God has placed you.

An encounter with the fire of God at the burning bush gave Moses the courage and words to confront Pharaoh and set his people free. This same fire of God that enabled Moses to overcome his personal weakness is the same fire which will empower and release you to be all that He has called you to be.

Ask God to make you hungry and thirsty for Him; to baptise you in His fire until His word pours forth from your life.

Jeremiah 20:9  But if I say I'll never mention the Lord or speak in his name, his word burns in my heart like a fire. It's like a fire in my bones! I am worn out trying to hold it in! I can't do it!


Published with permission from Glasgow Prophetic Centre
https://www.glasgow-prophetic-centre.org.uk/ 

fredag 10 februari 2017

Ord för 2017 och framåt samt länkar till undervisningJohn Kilpatrick: Cyrus anointing part 1

John Kilpatrick: Cyrus anointing part 2

Att lägga tid på det som verkligen är viktigt

"In our busier-than-ever-yet-I-invite-you-to-play-FarmVille-and-Candy-Crush-with-me culture, I often hear Christians in their 20s  and 30s say, “I just don’t have time” when it comes to taking advantage of golden opportunities to accelerate their spiritual growth.
The response, “I just don’t have time” is an excuse. And it’s not an honest one.
The truth is, we make time for what’s important to us."

Läs hela artikeln här:
http://frankviola.org/2015/10/15/time/ 


tisdag 7 februari 2017

Konferens: När mitt arbete vittnar om Guds rike

Information
Välkommen till en reformatorisk konferens om arbetets teologi och en ny andlig arbetarrörelse i Sverige med fokus på Guds rike.

GUD KALLAR ETT FOLK I ARBETSLIVET
Över hela världen får människor en förnyad förståelse av begreppet kallelse att arbetet är den naturliga utgångspunkten för att tjäna Gud och uttrycka Guds rike.

Nu har tiden kommit för Guds folk att som en ny andlig arbetarrörelse gestalta Guds rike på alla områden av mänskligt liv. Kyrkan är inte ett hus, utan ett folk som finns i alla världar. Så blir varje individ en välsignelse på sin arbetsplats, orten, landet och världen. Gud kallar en och en, men avsikten är ett Guds folk – ett folk som i vardagslivet blir ett synligt uttryck för Guds rike...

Denna konferens kommer att inspirera dig att hitta hem i din kallelse.

För registrering och mer info: http://iccc.se/event/forvandlat-arbetsliv-nationell-konferens/
 
På denna sida finns också konferensbroschyren med 
utförlig beskrivning att ladda ner som pdf.
 

Gates and forerunners

Två stycken intressanta profetiska ord och vittnesbörd som handlar om portar och profetiska uppdrag:

"The Gates Must Be Secured!"
 
"Name Your Gates and Take Back Your City"
Detta är ett spännande vittnesbörd på samma tema:


Läs mer om Ken Malone:

A revisitation of fire


A revisitation of fire

"I am revisiting you with my fire and my power.

I am calling you to come into a deeper and fuller encounter with me and with who I am.

Move towards me now as I call to you, to meet you where I am in this new season. Come and meet with me.


For there is a place, I have prepared for you of fullness that will satisfy the longing you have. Come and behold me as I hold you. Come and receive of my power and my fire in these days. For there is much to receive and much to outwork but first receive of my fresh-fire and my power."

There is a new baptism of fire coming to the church and God is inviting us to pursue it and chase after Him in a new way. We are to position ourselves for the fullness of the fire and the fullness of His power in these days. So choose to position yourself and choose to press in for this fullness for these are the days of a new outpouring of God’s Baptism of fire.


Matthew 3:11 “I baptise you with water for repentance. But after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptise you with the Holy Spirit and fire.
Published with permission from Glasgow Prophetic Centre
https://www.glasgow-prophetic-centre.org.uk/ 
 

måndag 6 februari 2017

Omgruppering

REALIGNMENT: AN EXHORTATION FROM THE FATHER Judy A Bauman

“I am doing a work in My Body. This is not regional, but a global work. I am causing My whole Body to be realigned to My purpose and plan for this specific hour.
“Many have been in fear and are dismayed as they have felt the injustices of life swirl around them, but I always have a plan. My will is to be done on this earth as it is being done in heaven. You have cried out and I am fulfilling My will in your lives. Some have yet to see how I truly do use ALL things to work together for good. I first loved you, and as you love Me in return, you will see and walk in My purpose for your life. You are called according to My purpose.
“Do not fear, My child, My love. You will not be dropped as you are firmly held in your Father’s arms and capable hands. The realignment you are and have been experiencing is ...
Continue at:
http://thefathersloveim.org/jewels_from_judy_blog/view/2301/realignment__an_exhortation_from_the_father

fredag 3 februari 2017

Frank Viola Podcast Library

"The “Christ is All” podcast by Frank Viola includes Christ-exalting conference messages, interviews, first book chapters, monologues and humorous sketches."

Podcast bibliotek:
http://frankviola.info/podcast

"Viola’s mission is to help serious followers of Jesus know their Lord more deeply so they can experience real transformation and make a lasting impact."
http://frankviola.info/about/

Blogg:
http://frankviola.org/

Se med trons ögon

HE IS SHOWING UP IN THE UNEXPECTED PLACES
By Lana Vawser
God is showing up A LOT in this season in the LEAST LIKELY (to the natural mind) places! God is moving and birthing in the most unusual and unexpected areas. Remember, Jesus, God, our King, our Lord was born in a manger! Don't discount what you would see as a "lowly" place. God is moving powerfully in the humble places. Some of the greatest moves of the Spirit of God, birthing this NEW THING that He is doing now, is going to be seen in the most unexpected ways and places!

Source:
https://lanavawser.com/2017/02/he-is-showing-up-in-the-unexpected-places/
 

Löfte om upprättelse

Amos 9:11-15

Löfte om upprättelse

11På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet. Jag skall bygga upp den som i forna dagar, 12så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hednafolk över vilka mitt namn har nämnts, säger Herren, han som gör detta.  
13Se, dagar skall komma, säger Herren, då plöjaren skall följa skördemannen i spåren och druvtramparen såningsmannen, då bergen skall drypa av druvsaft och alla höjder flöda över. 14Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De skall bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De skall plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De skall anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. 15Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud.  torsdag 2 februari 2017

Rise up and overcomeTre aktuella profetiska ord:

It's Time for a Renewal of the Holy Spirit
January 30th, 2017 By Cindy Jacobs

Lyssna eller läs här:

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

‘IT’S A DANCE OF VICTORY!!’ AND THE AWAKENING AND BIRTHING OF THE OVERCOMING SPIRIT IN AND THROUGH WOMEN!
By Lana Vawser

Läs här:

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Daily prophetic word for 2 February 2017

It's time for Elijah's to rise up!

I heard God say: "I am calling to my Elijah’s to awaken. I am calling for them to rise up and be bold in the midst of the battle. I am calling them to come forth and be seen."

Läs hela här:
https://www.glasgow-prophetic-centre.org.uk/2017/02/its-time-for-elijahs-to-rise-up-your-lion-bites-word-for-today/

onsdag 1 februari 2017

Vittnesbörd om effekten av gemensam bön

Ett starkt vittnesbörd om hur dussintals kyrkor ber dygnet runt varje dag i månaden i Eugene, Springfield och de omgivande områdena genom initiativet "One Church - One Day!" De ber till Gud om att förändra samhället på konkreta sätt och Gud svarar!

Fler vittnesbörd:
http://onehopenetwork.org/testimonies/

Många flera intressanta resurser och information på hemsidan:
http://onehopenetwork.org/

Bön för staden

Tom White tar upp vikten av bön för att nå din stad. Han berättar på ett inspirerande sätt och ger praktiska tips för grupper, församlingar och för gemensam bön i staden som får effekt.https://flministries.org/