tisdag 7 februari 2017

Konferens: När mitt arbete vittnar om Guds rike

Information
Välkommen till en reformatorisk konferens om arbetets teologi och en ny andlig arbetarrörelse i Sverige med fokus på Guds rike.

GUD KALLAR ETT FOLK I ARBETSLIVET
Över hela världen får människor en förnyad förståelse av begreppet kallelse att arbetet är den naturliga utgångspunkten för att tjäna Gud och uttrycka Guds rike.

Nu har tiden kommit för Guds folk att som en ny andlig arbetarrörelse gestalta Guds rike på alla områden av mänskligt liv. Kyrkan är inte ett hus, utan ett folk som finns i alla världar. Så blir varje individ en välsignelse på sin arbetsplats, orten, landet och världen. Gud kallar en och en, men avsikten är ett Guds folk – ett folk som i vardagslivet blir ett synligt uttryck för Guds rike...

Denna konferens kommer att inspirera dig att hitta hem i din kallelse.

För registrering och mer info: http://iccc.se/event/forvandlat-arbetsliv-nationell-konferens/
 
På denna sida finns också konferensbroschyren med 
utförlig beskrivning att ladda ner som pdf.
 

Inga kommentarer: