måndag 27 februari 2017

Derek Prince - Räkna med Honom

27 februari 2017

Räkna med Honom
 
Ordspråksboken 3:6
Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. SFB

Vill du vara förvissad om att Gud har kontrollen över din väg, ditt liv? Att det är Han som visar vägen och vägleder dig i dina beslut och är redo att lösa dina problem?

De här orden är nyckeln till den förvissningen. Räkna med Honom, dvs. Gud, på alla dina vägar. Vid varje paus, vid varje vägskäl, i varje ögonblick, när du har möjlighet, slappna av och bara andas en liten stund, och du inte är tvungen att fatta något speciellt beslut.

Räkna med Honom. Det bästa sättet att räkna med Honom är helt enkelt att tacka Honom. Tacka Honom för att det är Han som har kontrollen. Tacka Honom för Hans trofasthet. Tacka Honom för all hjälp du har fått från Honom i tider som gått. Tacka Honom för Hans vishet. Tacka Honom för Hans kraft. Och när du tackar Honom, så räknar du med Honom. Du fortsätter att låta Honom ha kontrollen över ditt liv och din situation. Och på det sättet fortsätter du att ta emot Hans vägledning och inriktning.

Räkna med Honom i varje ögonblick med bara en kort bön, ett kort ”Tack, Herre. Tack för att Du har kontrollen över den här situationen. Tack för att Du har svaret på det här problemet. Vid varje steg, Herre, räknar jag med Dig. Varje beslut överlämnar jag till Dig. Tack, Herre, för att Du har kontrollen. Tack för att Du är beredd att ta över ansvaret.”
När du räknar med Honom på det här sättet vid varje steg, då kan du vara säker på att Han verkligen kommer att göra dina stigar jämna.

—Derek Prince

Publicerad med tillstånd från Derek Prince Ministries, Norge

Inga kommentarer: