tisdag 28 april 2015

GPC-böneämnen bönevecka 14

100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och Kristi Kropp i Sverige


Be för församlingen: Att den tar sitt prästerliga ansvar för församlingen och nationen 

En del av oss och en del av våra församlingar, nätverk och rörelser har en särskild kallelse till och smörjelse för bön och förbön. När det gäller Israel kan vi se oss som ”väktare på Jerusalems murar” (Jesaja 62:6-7). När det gäller vårt land och vårt lands ledare har vi ett ansvar att be för ”alla i ledande ställning” för att vårt land ska få leva i fred och välstånd (1 Timoteusbrevet 2:1-2). Låt oss uppmuntra varandra att behandla båda delarna på samma seriösa sätt: Bönen för Israel och bönen för vår nation i förhållande till Israel utifrån 1 Moseboken 12:3:
”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

För 70 år sedan och mer saknades sorgligt nog detta slags bön. Det saknades bön för det judiska folket liksom för Europas regeringar. Idag liknar hotet mot Israel, hatet mot Israel, ondskan och de militära styrkorna mot Israel i hög grad det som det judiska folket fick uppleva för 70 år sedan eller mer. Det är en annan ideologi, en annan klädedräkt – men det är samma innehåll, samma hat, samma fanatism. Men nu är det inte enbart ett europeiskt fenomen – det har blivit globalt. För 70 år sedan och mer, sov den största delen av församlingen, även den bedjande församlingen. Be att samma sak inte händer en gång till i vår tid. Tvärtom: Be att den bedjande församlingen vaknar upp så att hela församlingen kan vakna till att vara ”salt och ljus”, ett folk av präster och profeter.

Vi ber att Kristi Kropp i Sverige må vara ”ett kungligt prästerskap” som ber för Israel, Sverige och länderna i världen

• att frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer (Romarbrevet 12:1-2)
• att byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap (1 Petrus 2:5, 9-10)
• att vara det Han har gjort oss till: ett kungarike, till präster år Gud (Uppenbarelseboken 1:5- 6)

Vi ber
• att Guds namn blir helgat, förhärligat och ärat (Matteus 6:9; Psalm 111:9)
• att Guds rike ska komma (Matteus 6:10; Uppenbarelseboken 11:15)
• att Guds vilja sker (Matteus 6:10; Johannes 4:34)
• att vi kan stå i försoningens tjänst (Matteus 6:12; 2 Korintierbrevet 5:18-21; Matteus 5:23- 24)
• för alla människor (1 Timoteusbrevet 2:1-4)
• för alla de heliga, för allt Guds folk – för Kristi Kropp och för det judiska folket (Efesierbrevet 6:18)

http://100-days.eu/sv/stoed/boenepunkter/223-vecka-14-26-april-2-maj-2015

KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
http://100-days.eu/index.php/sv/
så kommer det upp mer info och länkar till info-material
Global Prayer Calls svenska FB-sida:
 
 

måndag 20 april 2015

GPC-böneämnen bönevecka 13

100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och Kristi Kropp i Sverige

Be för församlingen att den är ”salt och ljus” i Sverige och världen
I Matteus 5:13-16 undervisar Jesus oss som är hans lärjungar om uppdraget att vara ”salt och ljus” i vår omgivning, vårt folk, vår nation:
”Ni är jordens salt. … Ni är världens ljus. … På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.” 

Detta innefattar vårt ansvar att fungera som salt och ljus i vårt land när det gäller ett välsignat förhållande mellan Sverige och Israel. Som församlingen är vi Sveriges ”samvete”. Vi ska vara ett föredöme för Sverige. Detta är anledningen till att Paulus varnar Jesu församling för varje form av högmod mot det judiska folket (Romarbrevet 11:17-20).
”… då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. … Var inte högmodig, utan bäva.”

Som församling får vi inte falla i samma grop som nationerna har fallit – förvillelsen från Babylons ande, stolthetens och förmätenhetens ande. Vi måste vara ett föredöme för våra nationer i vad det innebär att vara en välsignelse för det judiska folket och Israel. Så be för Jesu församling som helhet i Sverige, att den må be för Israel, trösta Israel, välsigna Israel, besöka Israel, samarbeta med Israel – och genom att göra detta vara ett föredöme och öppna dörrar, så att vår nation kan följa efter!

Vi ber att Kristi Kropp i Sverige må vara ett föredöme i sanning och ödmjukhet, och att den må älska rättfärdighet och hata orättfärdighet, och att den är salt och ljus i världen

Vi bekänner, avsäger oss, ber om förlåtelse, förlåter (Daniel kapitel 9): Församlingen i Sverige, Kristi Kropp – våra synder, våra fäders synder, och våra ledares synder, med fasta
• antisemitism och ersättningsteologi
• högmod, olydnad, uppror – Babylons andemakt
Vi ber för Kristi Kropp i Sverige i relation till Israel och det judiska folket
• att den åter upprättas till att vandra i sanning och ödmjukhet inför Gud (Filipperbrevet 2:1- 5; Psalm 45:4)
• att den älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet (Psalm 45:7; Jesaja 59:14-21)
• att den är salt och ljus (Matteus 5:13-20)
• att den vittnar om Guds nåds evangelium, predikar Guds rike, och förkunnar hela Guds vilja och plan (Apostlagärningarna 20:17-35)

Vi står emot Babylons andemakt i vårt land – en andlig strid
• vi tar på oss hela Guds vapenrustning (det betyder, vi ikläder oss Jesus Kristus):
◦ sanningens bälte rättfärdighetens pansar
◦ villighetens skor som fridens evangelium ger
◦ trons sköld
◦ frälsningens hjälm
◦ Andens svärd, Guds Ord
◦ under ständig bön och bön i Anden (Efesierbrevet 6:10-18, Romarbrevet 13:14)

BÖN: Käre himmelske Far, vi kommer inför din tron av nåd i Jesus Messias namn, Din älskade Son, vår Frälsare, för att proklamera Hans Herravälde över det fäste som det andliga Babylon har i vår nation Sverige. För det står skrivet:
”När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.” (Filipperbrevet 2:7b-11)

http://100-days.eu/sv/stoed/boenepunkter/222-vecka-13-19-25-april-2015

KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
http://100-days.eu/index.php/sv/
så kommer det upp mer info och länkar till info-material
Global Prayer Calls svenska FB-sida:söndag 12 april 2015

GPC-böneämnen bönevecka 12

100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och Kristi Kropp i Sverige

Be om gudsfruktan hos vår regering när det gäller Israel 

I 1 Timoteusbrevet 2:1-2 uppmanas vi att be för våra ledare och vår regering – för ”alla i ledande ställning”:

”Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt.” 

I Jeremia 31:10 får vi som hämtats ut ur nationerna (det betyder oss som kristna!) en kallelse att tala till nationerna (och deras ledare) och göra dem medvetna om att Israels Gud, Jesu Kristi Far, står bakom hopsamlandet av det judiska folket i sluttiden. Och vi måste varna dem för att stå emot Guds verk! I Psalm 2 uppmanas nationerna och deras ledare att inte göra uppror mot Gud och hans planer för Israel – annars kommer Messias att döma dem (Psalm 2:12). Nationerna och deras ledare får befallningen att förbli i Herrens fruktan när det gäller Guds ynnest mot Sion.

Därför: Låt oss be om gudsfruktan hos vår regering när det gäller Israel! 

Vecka 12: Vi ber om gudsfruktan hos vår regering när det gäller Israel

Vi ber:
• om att Kristi Kropp må vara en nutida Jona som kallar vårt land och vårt folk till omvändelse
(Jona 3:1-4)

• om att vi i Sverige som nation och folk må ödmjuka oss och lyda kallelsen till omvändelse
(Jona 3:5-10)

• om att gudsfruktan i vårt land växer till (2 Krönikeboken 20:29)

• att vi som Kristi Kropp i Sverige kan förkunna för vårt folk och vår regering att det är Israels Gud som samlar ihop det judiska folket och bevarar dem som en herde bevarar sin hjord (Jeremia 31:10)

• att vi som Kristi Kropp i Sverige kan varna vår regering och våra ledare och uppmana dem att tjäna Herren (Psalm 2:10-12)

• att rådgivare till vår regering och våra ledare talar som Bileam talade till Balak: ”Se, att välsigna är mitt uppdrag. Han [Herren] har välsignat, och jag kan inte ändra det. Ingen ofärd kan skådas i Jakob, ingen olycka kan ses i Israel. Herren, hans Gud, är med honom, en konungs jubel hörs bland dem.” (4 Moseboken 23:20-21)

KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
http://100-days.eu/index.php/sv/
så kommer det upp mer info och länkar till info-material
Global Prayer Calls svenska FB-sida:

Guds timing för genombrott

Ett profetiskt ord förmedlat av Cindy Jacobs:

"Many of you are just in a moment where you're going to see tremendous breakthrough, but you have great frustration." But the Lord says, "I am sometimes behind the scenes working, and I want you to trust Me, that even though you can't see a movement on what you need to happen, I am not going to abandon you in this moment. You are going to see at the right second, I am going to come through for you, and you are going to have your needs met."

källa:
https://www.generals.org/articles/single/march-update/


GPC-böneämnen bönevecka 11

100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och Kristi Kropp i Sverige

Fårnation eller getnation? - Trösta och betjäna ”en av dessa minsta” av Jesu bröder!

I Nya testamentet talar Jesus själv om domen över nationerna i sin undervisning om sluttiden (Matteus 25:33ff). Om man binder samman denna liknelse (eller profetia) i Nya testamentet med Gamla testamentets undervisning om Israel, nationerna och domen över nationerna, med utgångspunkt i 1 Moseboken 12:3, förstår man att ”dessa de minsta” av Jesu bröder är det judiska folket (Matteus 25:25-40). Det judiska folket är den folkgrupp som har lidit mer än någon annan folkgrupp genom hela människans historia. Förintelsen var i verkligheten den slutliga kulmen på deras lidande i historien som hade börjat med slaveriet i Egypten vid Mose tid för 3.500 år sedan. Vad gjorde nationerna när de bevittnade det judiska folkets lidande? Vad gör folken och nationerna idag när de ser det judiska folket och Israel attackeras av sina fiender? Detta är frågan som Jesus kommer att ställa när nationerna är samlade inför honom vid hans återkomst.

Kära förebedjare: Om vi vet om tillfällen i vårt folks historia då judar har lidit och våra ledare och de flesta bland vårt folk varit likgiltiga till deras lidande – bekänn detta inför Herren och be om förlåtelse i samma anda som Daniel (Daniel 9:3-5). Om vi ser att judar lider i vårt land idag – ropa till Gud om att han ska gripa in på deras sida – och visa församlingen och vårt lands ledare att vi har ett ansvar för det judiska folket och Israel. Och så långt vi bara kan – låt oss vara ett föredöme för våra kristna bröder och systrar och vårt folk genom Guds nåd och i den Helige Ande, Jesaja 40:1: ”Trösta, trösta mitt folk!”

Vecka 11: Vi ber att vi kan trösta och betjäna ”en av dessa minsta” av Jesu bröder
Vi ber:
• att den Helige Ande uppenbarar för vår regering och våra ledare i landet hur avgörande deras tankar och ord beträffande Israel och det judiska folket är, och i synnerhet hur avgörande deras handlingar mot Israel och det judiska folket är för vår nations slutliga öde

• om en äkta medkänsla hos vår regering och våra nationella ledare för judarna i vårt land

• om en rätt förståelse hos vår regering och våra ledare i landet för den situation som Israel befinner sig i som en demokratisk stat omgiven av länder som inte erkänt Israels existens och terrororganisationer som som uttryckligen hotar Israels existens

• om att vår regering och våra ledare verkligen förstår betydelsen av Balfour-deklarationen 1917 och San Remo- överenskommelsen 1920 under Nationernas Förbund, liksom förhållandet att överenskommelser i Nationernas Förbund införlivats i Förenta Nationernas stadga, och att de erkänner Israels rätt som nation i sitt urgamla hemland

• om gudsfruktan hos vår regering och våra ledare i landet när det gäller Israel och det judiska folket (5 Moseboken 28:10)

• om Herrens nåd och barmhärtighet över vårt land så att vi kan älska och välsigna Israel och det judiska folket

KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
http://100-days.eu/index.php/sv/
så kommer det upp mer info och länkar till info-material
Global Prayer Calls svenska FB-sida:
 

onsdag 1 april 2015

Guds plan för upprättelseGUDS PLAN FÖR UPPRÄTTELSE
Nycklar till vår nordiska framtid

Så heter den samnordiska konferensen som hålls i Stockholm den 14-16 maj. En strategi & bönekonferens om våra nordiska länder och deras unika kallelser för allt Guds folk.

Talare kommer från samtliga nordiska länder och som tillsammans representerar de olika samhällssfärerna samt ledare för församlingar, bönerörelsen och näringslivet. 

Konferensen hålls på engelska men tolkas till de nordiska språken.
För mer information och anmälan besök konferensens hemsida eller se hela programmet i den  svenska broschyren här.

Varmt välkommen önskar ICCC Sverige!

www.nordicsummit2015.se


SISTA ANMÄLNINGSDAGEN DEN 4 MAJ!