söndag 12 april 2015

GPC-böneämnen bönevecka 11

100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och Kristi Kropp i Sverige

Fårnation eller getnation? - Trösta och betjäna ”en av dessa minsta” av Jesu bröder!

I Nya testamentet talar Jesus själv om domen över nationerna i sin undervisning om sluttiden (Matteus 25:33ff). Om man binder samman denna liknelse (eller profetia) i Nya testamentet med Gamla testamentets undervisning om Israel, nationerna och domen över nationerna, med utgångspunkt i 1 Moseboken 12:3, förstår man att ”dessa de minsta” av Jesu bröder är det judiska folket (Matteus 25:25-40). Det judiska folket är den folkgrupp som har lidit mer än någon annan folkgrupp genom hela människans historia. Förintelsen var i verkligheten den slutliga kulmen på deras lidande i historien som hade börjat med slaveriet i Egypten vid Mose tid för 3.500 år sedan. Vad gjorde nationerna när de bevittnade det judiska folkets lidande? Vad gör folken och nationerna idag när de ser det judiska folket och Israel attackeras av sina fiender? Detta är frågan som Jesus kommer att ställa när nationerna är samlade inför honom vid hans återkomst.

Kära förebedjare: Om vi vet om tillfällen i vårt folks historia då judar har lidit och våra ledare och de flesta bland vårt folk varit likgiltiga till deras lidande – bekänn detta inför Herren och be om förlåtelse i samma anda som Daniel (Daniel 9:3-5). Om vi ser att judar lider i vårt land idag – ropa till Gud om att han ska gripa in på deras sida – och visa församlingen och vårt lands ledare att vi har ett ansvar för det judiska folket och Israel. Och så långt vi bara kan – låt oss vara ett föredöme för våra kristna bröder och systrar och vårt folk genom Guds nåd och i den Helige Ande, Jesaja 40:1: ”Trösta, trösta mitt folk!”

Vecka 11: Vi ber att vi kan trösta och betjäna ”en av dessa minsta” av Jesu bröder
Vi ber:
• att den Helige Ande uppenbarar för vår regering och våra ledare i landet hur avgörande deras tankar och ord beträffande Israel och det judiska folket är, och i synnerhet hur avgörande deras handlingar mot Israel och det judiska folket är för vår nations slutliga öde

• om en äkta medkänsla hos vår regering och våra nationella ledare för judarna i vårt land

• om en rätt förståelse hos vår regering och våra ledare i landet för den situation som Israel befinner sig i som en demokratisk stat omgiven av länder som inte erkänt Israels existens och terrororganisationer som som uttryckligen hotar Israels existens

• om att vår regering och våra ledare verkligen förstår betydelsen av Balfour-deklarationen 1917 och San Remo- överenskommelsen 1920 under Nationernas Förbund, liksom förhållandet att överenskommelser i Nationernas Förbund införlivats i Förenta Nationernas stadga, och att de erkänner Israels rätt som nation i sitt urgamla hemland

• om gudsfruktan hos vår regering och våra ledare i landet när det gäller Israel och det judiska folket (5 Moseboken 28:10)

• om Herrens nåd och barmhärtighet över vårt land så att vi kan älska och välsigna Israel och det judiska folket

KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
http://100-days.eu/index.php/sv/
så kommer det upp mer info och länkar till info-material
Global Prayer Calls svenska FB-sida:
 

Inga kommentarer: