torsdag 29 december 2016

Bambuhuset

Profetiskt ord för 2017

THE BAMBOO HOUSE September 29, 2016 — Marsha Burns:

The Tearing Down


Much of what we built in the past has been torn down.  But, the foundation on Christ stands firm, and He will cause us to build again.Jeremiah 45:4-5  …Thus says the LORD: "Behold, what I have built I will break down, and what I have planted I will pluck up, that is, this whole land. And do you seek great things for yourself? Do not seek them; for behold, I will bring adversity on all flesh," says the LORD. "But I will give your life to you as a prize in all places, wherever you go."

Fortsätt läs hela texten här:

Faith Tabernacle of Kremmling
Bill and Marsha Burns
P. O. Box 1148
Kremmling, Colorado 80459

Sök Guds närvaro

TGIF Next Gen

Seeking God for His Presence Versus His Blessings

December 29th, 2016 by Charis Hillman Brown

“And Solomon, my son, learn to know the God of your ancestors intimately. Worship and serve him with your whole heart and a willing mind. For the Lord sees every heart and knows every plan and thought. If you seek him, you will find him. But if you forsake him, he will reject you forever.”  -1 Chronicles 28:9
 
 

onsdag 28 december 2016

”Gud är väldigt verksam i Sverige idag”

En uppmuntrande intervju med Simon Ådahl och Örjan Armgren om vad Gud gör i Sverige:

"Simon Ådahl och Örjan Armgren gästar podcasten Mer än bara ord och delar med sig av vittnesbörd om vad Gud gör i Sverige idag."

Lyssna här:
 http://www.forlagsbloggen.se/2016/12/21/gud-ar-valdigt-verksam-i-sverige-idag/

fredag 23 december 2016

Julhälsning

Jag vill önska dig och dina nära och kära en riktigt fridfull jul och ett välsignat gott nytt år när det kommer! Ber och hoppas att du får en tid av härlig och glädjefylld gemenskap med familj och vänner under helgerna framöver!
All Guds välsignelse till dig!
Barnabas 


Luk 2:4-14
4 Så reste också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. 5 Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande.
 6 Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, 7 och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet .
 8 I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin hjord om natten. 9 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. 10 Men ängeln sade: "Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: 11 I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren . 12 Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba."
 13 Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

 14 "Ära åt Gud i höjden,
 och frid på jorden
 bland människor
 som han älskar." 


söndag 18 december 2016

Sträck dig mot skyn - profetiska ord för 2017

WORD FOR 2017 – “REACH FOR THE SKY!!!!!”

Posted on 6Lana

By Lana Vawser 

As I sat with the Lord, seeking His heart for 2017, I kept hearing the line from the Toy Story Movie where Woody declares “REACH FOR THE SKY!!!!”, followed closely by the words “IT’S TIME TO ARRIVE AND FLY!!!!!!!”
I then began to hear the sighs of God’s people all across the earth and it was a sigh of relief, it was a sigh that shouted the word “FINALLY” loudly across the earth. I saw TEARS of RELIEF flowing down the cheeks of God’s people as they SAW RELIEF with their eyes. Their “FINALLY” moment had arrived.

Läs hela texten:

“LAST MINUTE” VINDICATIONVICTORY”

I HEARD HIM ROAR “LOOK IT IS THE “LAST MINUTE” VINDICATIONVICTORY”…2016 IS NOT OVER YET!!!By Lana Vawser
 
Today I had a vision where I saw the Lion of Judah ROARING and as He roared, out of His mouth came the ROAR filled with the words "IT IS THE VINDICATION VICTORY!!!!". 
 
His ROAR SO LOUD and SO POWERFUL, mountains could have crumbled in a second. NOTHING stands against Him and NOTHING could stop Him.
 
Hela texten:

 

torsdag 15 december 2016

Silos eller grenar i samma träd?

TGIF Next Gen

Silos

December 15th, 2016 by Charis Hillman Brown

“For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone.” -Romans 14:7

Have you ever thought about the fact that your life matters? Sometimes we can get into the mindset that it’s just us, all alone by ourselves, and that what we do doesn’t affect other people. But, if you were born into this world, it took someone else to bring you here! Even if we don’t think so, we have the ability to affect others, directly or indirectly.
 

 

God is preparing a highway


God is preparing a highway

Angels are in a state of excitement and high activity because they have received a command to begin preparing a highway which will not be confined to one city or even a single nation but will be a highway of holiness, carrying the glory of the Lord into the whole earth.

There is a sound, like the sound of a trumpet, going out in this hour, calling you to a lifestyle of holiness and wide-awake active engagement in Heaven's plans. Jesus desires that you join with the angelic hosts of heaven in preparing for a mighty, worldwide move of God's holy power.

Like a hidden, dusty space which seemed to evade being noticed at the spring clean, the Lord is coming with abundant grace to shine the pure, white, illuminating light of His truth on your life. Don't be afraid to 'pull back the carpet' and see the areas of darkness, secrecy or compromise which lie in the recesses of your heart. The Holy Spirit is alongside you, enabling the process and will fill you with such a liberating freedom and joy as you throw off all that hinders you from walking in the fullness of His glory.

If you truly desire to be used excellently of God in this pivotal time in history then holiness is to be your mantle.

Prepare the way for revival by upgrading your prayer life. Let worship rise and drown out all fear. Be determined to lay aside distraction and make time to read His word. The Holy Spirit longs to impart fresh revelation to you as you spend time alone with God.

It's time to align with heaven in preparing the highway of holiness on which the Kingdom of God advances. Angels are ready - are you?

Psalm 139:23-24 (a prayer to pray)
Search me, God, and know my heart; test me and know my anxious thoughts.See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting.


Read at source:  https://www.glasgow-prophetic-centre.org.uk/2016/12/god-is-preparing-a-highway-your-lion-bites-word-for-today/
 
Published with permission from Glasgow Prophetic Centre
https://www.glasgow-prophetic-centre.org.uk/

onsdag 7 december 2016

Ordet är din vägvisare

 
Daglig betraktelse från Derek Prince Ministres:

 5 december 2016

Ordet är din vägvisare

Ordspråksboken 6:20-22
Min son, bevara din fars bud och förkasta inte din mors undervisning. Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. SFB

Här talar Gud till oss som till sina barn. Han talar om för oss att Hans bud och Hans undervisning är något levande. De är inte enbart ord på papper. De är inte bara abstrakta idéer och begrepp, utan de är något som håller oss sällskap om vi håller fast vid dem, om vi låter oss fyllas av dem.

Jag upplevde verkligen att detta var sant när jag lärde känna Herren som soldat på slagfältet i den brittiska armén i öknarna i Nordafrika. Jag brukade ha min fickbibel med mig. Varje gång jag fick en stund över tog jag fram den och började läsa. Och det var då som jag upptäckte hur sant det var: När jag gick, ledde det mig. När jag sov, vakade det över mig. Och när jag vaknade, fanns det där och talade till mig. Jag hade gemenskap med Gud. Och i någon mening var jag, bokstavligen, beskyddad av Guds närvaro runt omkring mig.
Och den närvaron fanns runt omkring mig därför att jag hade den här inställningen till Hans Ord, därför att jag levde i Hans Ord, jag tänkte på Hans Ord, jag bevarade Hans undervisning och Hans bud. Guds Ord är något levande, något personligt. Låt det inte bli bara en religion eller något abstrakt för dig. Utan lär dig att leva med det och vandra med det och låta det tala till dig.

—Derek Prince

Publicerad med tillstånd från Derek Prince Ministries, Norge


För flera betraktelser på engelska klicka HÄR

lördag 3 december 2016

Välja mellan bra och bäst?

When all the options look good

How do I know what decisions to make when all the options look good?

Lyssna på Cindy Jacobs svar i denna korta video:

http://www.generals.org/questions-answers/all-the-options/

Rom.12:2 
Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom.
 (SFB)

Rom.12:2 
And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. (NKJV)

onsdag 30 november 2016

Rapport från Werner och Regula Woiwode, Abraham ministries, Schweiz

Jag har tidigare här på bloggen berättat om Werner och Regula Woiwode från Abraham ministries, Schweiz som fått i uppdrag att blåsa en larmsignal i silvertrumpeterna, först i alla länder i Europa och sedan från alla kontinenter i världen. 

http://profetiskt.blogspot.se/2013/05/ljudet-av-silvertrumpeter_11.html

Vi behöver skärpa vår andliga hörsel och lyssna in den signal som gått och går ut i det andliga, ta till oss det budskap silvertrumpeterna förmedlar och vakna upp ur vår andliga slummer. Och vi behöver ännu mer fokuserat lyssna in och agera på Guds tilltal precis som Woiwodes har gjort på detta enastående sätt.

Nedan finns infogad en rapport där de berättar om Herrens trofasthet och att uppdraget snart är genomfört efter 7 år, återstår Antarctic (King George Island i december. Var med och be för avslutningen av detta uppdrag och för fortsättningen! 

Guds välsignelse! / BarnabasDo not refuse Him who speaks (to you)!

Hebrews 12:25


„Wake up! Strengthen what remains and is about to die, for I have not found your deeds complete in the sight of my God. Remember, therefore, what you have received and heard; obey it, and repent“ (Rev. 3:2-3).

BELOVED BRETHREN,

God’s word is timeless, i.e. it is valid for all times. But some of HIS words receive special weight when they are spoken into specific, pre-ordained periods of time in order to encourage, warn, prepare and if necessary to turn around; such a word also indicates the consequences of neglecting it. The „wake-up“ tour through all of Switzerland’s cantons is the conclusion of a trip through the 50 European countries and every continent on earth where the message and the trumpets were heard in the north, south, east and west. And time wise it lies right between the wake-up in the Arctic region (Greenland in August) and the Antarctic (King George Island (in December). I find it noteworthy that this world-wide wake-up takes place in exactly seven years (beginning of 2010 to the end of 2016). Seven is the number of completeness or perfection. We hadn’t planned this but God apparently did.

What have we experienced thus far and what have we learned?

First we determine that we began the wake-up call here in Switzerland in 2010. We went to the four language regions to inform Jesus’ body, to sensitize and motivate to join this wake-up call. Did this succeed? Yes and no. Yes, as far as individual brothers and sisters in various countries and regions of Europe and the world joined us.

Yes, certainly in the area of financial responsibility. God promised us in the beginning that we should not lay a financial burden on anyone anywhere in the world. HE promised that all the funds would come from Jesus’ body in Switzerland. We experienced this literally in every place. Halleluiah and THANKS to all of you who shared in this!

No, in the sense that we wished for far more prayer support from brothers and sisters, that they had inquired how people reacted to God’s call, and had joined us in the world’s countries and regions.

Switzerland was the first country on earth in which God „made the effort“ to make the message and the trumpets heard in every canton! In the meantime we heard that HE has done the same in the USA and Asia. This once again gives us the realization and conviction that God truly gave a special calling to the members of HIS body in Switzerland. Namely the ministry of watchmen! He did not give this world-wide wake-up call in America, China, India, Brazil, England or Germany but in small, politically unimportant Switzerland! What do we conclude from this? That our little country should have a key role in God’s plans for Israel and the world.

There are few who hear God’s call and respond to it, including here in Switzerland. This can’t be otherwise when many of God’s people are sleeping, disobedient, have divided hearts, and are led astray or about to die (see verse above). Nevertheless, there were people everywhere who responded to God’s appeal with tears, sighing and repentance. Both visibly and in the spiritual realm. There was also criticism, usually in written form. That’s O.K., one may have a different view of these things! And we all have to learn to be genuine before one another in truth. A good beginning!

We experienced God’s protection. Thousands of kilometers without accident or illness. We always arrived punctually at the meeting places. God provided for us in every way. The spirit of the Lord was and is on us! How else would it have been possible to preach this message over 100 times (whether to three or to hundreds of persons) as if it had been the first and only time?!?! We experienced wonderful welcomes and acceptance, for example when the alliance president and several pastors officially welcomed us. Not only us as persons, but also the prophetic message we brought. What a blessing for this region or nation! But it was unfortunately an exception. In other regions and nations the pastors weren’t even willing to make the wake-up meetings known in their congregations. We do not write this bitterly but see it as an expression of God’s own diagnosis of the ill condition of HIS body. Not in vain did HE say, „My body is in an emergency situation. It has members who are mortally ill! It has members who are dead, blind, deaf, asleep, lukewarm, rebellious, disobedient; who love their lives more than ME!“  He does not want this situation to continue! He wants to awaken, heal, restore. He wants HIS body to function properly, doing what HE as the head says!

The variety of landscapes, but especially of languages and cultures are not just beautiful for the eye and the ear. They can be sensed in the spirit, as well. They contain a large spiritual potential for blessing. God has commanded HIS blessing where brethren are together in unity (in spite of variety), Ps. 133. But this is therefore also an entry for Satan to work. His most urgent goal is to prevent this unity. We have seen how different the strength respectively the weakness of the members of Jesus’ body is in the various region and nations. We urgently need one another! The stronger should care for the weaker, helping, supporting and encouraging them. But in order to do this we must all learn again to discern in the spirit. What is from the Lord – and where do we co-operate with the enemy? Where do we react on the basis of wounds or envy? Where walls between us must be corn down without fear of what could happen…There are things we can simply no longer tolerate! This requires humility and good will on both sides. God will! Let us also will! Among ourselves in Switzerland (and any other nation) but also and above all  together regarding our Jewish brethren (Rom. 11:8). There is MUCH to catch up on here! If we are not linked with the root, all „our“ unity will be useless. In this area we often encountered lack of understanding, lack of knowledge, and blindness. But God speaks clearly for example in Eph. 2:15-19. When we return to the first love, get to know HIM better and deeper and return to HIS word, when we believe as the Scripture says, then we will also understand our roots!

We are not discouraged, frustrated or hopeless. On the contrary! As we know, God brings the dead to life! Just because of that we are on the way. Let us continue to pray, more intensively then ever, for ears which hear what the Spirit says and for the willingness to practice what we hear!

Werner and Regula Woiwode
fredag 25 november 2016

GO LOWER STILL

THERE IS MAJOR INCREASE BEING RELEASED OVER MANY PROPHETS, BUT IN ORDER TO RELEASE THE PURE FLOW, YOU MUST GO LOW
Posted on November 24, 2016 by Lana

There is a major increase being released over many prophets in this season and prophetic gifting, sensitivities and secrets of the Lord’s heart are being released with greater increase.
Right now in the body of Christ, the Lord has been shaping and moulding many prophets in the fire who have continued to give the Lord their “YES” and surrendered heart. He has been doing deep, accelerated healing of hearts and souls and really working in the prophets to bring them to a greater level of intimacy with Him and wholeness. Many have been feeling the hand of the Lord so strong over them and the Lord raising the standard in many areas. The call to constantly be living in integrity, purity and humility before Him and others. 

Continue reading:

torsdag 24 november 2016

Adventserbjudande från Vingårdens förlag

ABC Widgets
Vingården - bokförlag med profetisk och själavårdande litteratur, bibelskola, själavård
Adventsrabatt 30% på böcker, CD, mp3, DVD!
Skriv in rabattkoden "advent2016" när du kommer till kassan!
Välj inom dessa kategorier:
Rabatten på 30% räknas av först när du kommer till kassan och på avsedd plats skriver in advent2016.

tisdag 22 november 2016

Skaror av kameler

THE CAMELS ARE COMING!!!

by Lana
By Lana Vawser
 
Over the past few weeks the Lord has really been highlighting "camels" to me. I first came across the "divine highlight" in Isaiah 60:6 "Herds of camels will cover your land, young camels of Midian and Ephah and all from Sheba will come bearing incense and gold and proclaiming the praise of the Lord." Since then I have been seeing them everywhere and recently a hotel we stayed in our room was 606!! The Lord is speaking
 
Läs fortsättningen:

måndag 14 november 2016

Håll kursen!Keep going, straight ahead

Know that you have all that it takes to take the high road.

I saw a road going ahead into the distance and directly up and over a hill. It was without curves or bends and it did not deviate around the hill but kept going, straight on. God is asking you to build a straight road for Him, directly over the circumstances you face. Those difficulties that seem immovable will become the very thing on which you build, taking you to the pinnacle of the hill, the strategic point from which you will view clearly where the next part of your journey is going to take you.

Read on at source. https://www.glasgow-prophetic-centre.org.uk/2016/11/keep-going-straight-ahead-your-lion-bites-word-for-today/
 
Published with permission from Glasgow Prophetic Centre
https://www.glasgow-prophetic-centre.org.uk/

fredag 11 november 2016

Hedrande och att sätta andra högre än oss själva


Att till exempel söka människors erkännande för det vi gör på grund av bekräftelsebehov, behov av att synas och framhäva oss själva eller av andra liknande anledningar är naturligtvis helt fel. Men samtidigt är ett sunt hedrande och uppmuntrande av varandra något bra. För när vi hedrar och uppmuntrar varandra vänds fokus och uppmärksamhet bort ifrån oss själva:. 

Fil. 2:3 
Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4 Se inte till ert eget bästa utan också till andras

1 Tess. 5.11
Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.
 

Jag tänker också att när vi uppmuntrar och sätter andra högre, så innefattar det även att hedra den funktion och kallelse som var och en av oss har fått oss givna av Gud. 

Och eftersom vi människor är skapade till Guds avbild skulle man kanske i förlängningen också kunna se hedrandet av andra människor och den funktion var och en har, som ett hedrande av Herren själv och Hans verk. 
I Ef. 4:11-12 står det om tjänstegåvorna som har som en särskild funktion att "utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp" Men även de behöver bli hedrade och uppmuntrade av andra!

Det finns säkert en hel del kristna i Sverige som lever en utgivande livsstil där det är självklart att hedra och uppmuntra andra. Men jag kan uppleva en viss obalans i att de som ständigt uppmuntrar och ger ut, inte så ofta själva blir uppmuntrade.  Därför behöver vi ALLA bli bättre på det så att ALLA blir uppmuntrade och uppbyggda! Idag kom detta profetiska ord som talade starkt till mig:

I SAW A TIDAL WAVE OF HIS SPIRIT FLOODING INTO THE BODY OF CHRIST

By Lana Vawser 

This morning I felt the Lord really highlighting HONOUR! As I asked the Lord what He wanted to say about HONOUR I instantly saw a MAJOR tidal wave of His Spirit flooding into the body of Christ. This wave of His Spirit came with great power and intensity. It brought about an INCREDIBLE shaking in the body of Christ but I saw it BREAK SOMETHING OPEN!

Läs vidare:

 https://lanavawser.com/2016/11/lana-vawser-daily-message-4/

   

Hedrande och att sätta andra högre än oss själva


Att till exempel söka människors erkännande för det vi gör på grund av bekräftelsebehov, behov av att synas, för att framhäva oss själva eller av andra liknande anledningar är naturligtvis helt fel. Men samtidigt är ett sunt hedrande och uppmuntrande av varandra något bra. För när vi hedrar och uppmuntrar varandra vänds fokus och uppmärksamhet bort ifrån oss själva:. 

Fil. 2:3 
Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4 Se inte till ert eget bästa utan också till andras

1 Tess. 5.11
Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.
 

Och jag tänker också att när vi hedrar varandra så innefattar det även att hedra den funktion och kallelse som var och en av oss har fått oss givna av Gud. Eftersom vi människor är skapade till Guds avbild skulle man kanske också i förlängningen kunna se hedrandet av andra människor och den funktion var och en har, som ett hedrande av Herren själv och Hans verk. 
I Ef. 4:11-12 står det om tjänstegåvorna som har som en särskild funktion att "utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp" Men även de behöver bli hedrade och uppmuntrade av andra!

Det finns säkert en hel del kristna i Sverige som lever en utgivande livsstil där det är självklart att hedra och uppmuntra andra. Men jag kan uppleva en viss obalans i att de som ständigt uppmuntrar och ger ut, inte så ofta själva blir uppmuntrade.  Därför behöver vi ALLA bli bättre på det så att ALLA blir uppmuntrade och uppbyggda! Idag kom detta profetiska ord som talade starkt till mig:

I SAW A TIDAL WAVE OF HIS SPIRIT FLOODING INTO THE BODY OF CHRISTBy Lana Vawser 

This morning I felt the Lord really highlighting HONOUR! As I asked the Lord what He wanted to say about HONOUR I instantly saw a MAJOR tidal wave of His Spirit flooding into the body of Christ. This wave of His Spirit came with great power and intensity. It brought about an INCREDIBLE shaking in the body of Christ but I saw it BREAK SOMETHING OPEN!

Läs vidare:

 https://lanavawser.com/2016/11/lana-vawser-daily-message-4/

   

tisdag 8 november 2016

Se hur myran görDaglig betraktelse från Derek Prince Ministries:

7 november 2016

Se hur myran gör

Ordspråksboken 6:6-8
Gå bort till myran, du late, se hur hon gör och bli vis. Hon har ingen furste över sig, ingen tillsyningsman eller herre. Hon bereder om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat. SFB

Vi uppmanas att gå till myran som ett vishetens föredöme. Vad är det för speciell vishet hos myran som det är tal om här? För det första, myror samordnar sina aktiviteter med varandra. Vi finner inte vår tids hänsynslösa konkurrens i en myrstack. De går ut tillsammans, de samarbetar och de delar med sig av sin styrka. Det finns en samordning i allt de gör. De uppträder inte som hänsynslösa individer utan att bry sig om varandra. De har ett gemensamt mål. Och för det andra, myrorna bereder sin föda om sommaren och samlar in sin mat under skördetiden. De tar vara på det som finns till hands medan det är tillgängligt. Det är verkligen viktigt!

Det händer så ofta, upplever jag, att vi ber Gud att förse oss med något. Men när Han gör det, är vi inte redo att ta emot det och så missar vi det som Gud har gjort tillgängligt därför att vi inte tar vara på det i rätt tid. Vi vill att Gud ska anpassa sig till vårt tidsschema snarare än att vi anpassar oss till Guds tidsschema.

Jag tycker att livet kan jämföras med en motorväg med avfarter. Och en sak som är typisk för en motorväg är att man inte kan svänga av vid en avfart om man precis missat den. Jag vill ge dig rådet att ta vara på det Gud förser dig med medan det fortfarande är tillgängligt. Se det som Gud gör, och inrätta dig efter det.

—Derek Prince

Publicerad med tillstånd från Derek Prince Ministries, Norge

För flera betraktelser på engelska klicka HÄR


"Aktuellt från Mellanöstern"

På TV kanalen Heaven TV7 finns ett program som heter "Aktuellt från Mellanöstern" Det är ett program där författaren och Mellanösternexperten Pekka Sartola och Heaven TV7 Medias VD Martti Ojares samtalar.om aktuella frågor på ett lite mer ingående sätt än man kan läsa i tidningarna. Här kan du titta på det senaste avsnittet:
http://www.himlentv7.se/vod/player/50261/
som sändes den 4 november 2016
 

fredag 4 november 2016

Bön på reformationsdagen

I måndags den 31 oktober var det reformationsdagen, dvs den dag man firar minnet av reformationen  Se https://en.wikipedia.org/wiki/Reformation_Day
Generals International brukar den dagen inbjuda till en bönesamling och genom att klicka på denna länk kan du titta på hela sändningen:

Programmet är långt, men är väl värt att titta på. Det förekommer enormt starka och tragiska vittnesbörd kring rasism, men också uppriktig och ödmjuk försoningsbön som kändes väldigt viktig.
Om du vill lyssna specifikt på dessa berättelser om rasåtskillnad och försoningsbön, så dra markören till 1 timma ungefär Detta avsnitt börjar med att Cindy Jacobs undrar varför det fortfarande finns så mycket av rasism i USA och sen talar en polischef i Dallas och han har viktiga saker att förmedla. 
Ha en välsignad helg! / Barnabas

torsdag 3 november 2016

Omvändelse


"What The Lord Is Saying Today," 

November 3, 2016. Words are cheap and easy to come by. Jesus wants you to have a transformation within your heart. Yes, there is grace which can and will cover you for the mistakes you have made. What Jesus desires is for you to have godly sorrow which leads to repentance. It's not a matter of saying you're sorry, but rather a complete change in direction, an about face so to speak. Make righteous decisions that will guard your heart.

Ephesians 4:30-32 (NLT) "And do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, he has identified you as his own,guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tenderhearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you."  Kevin Robinson

Källa:

"What The Lord Is Saying Today," © Fullness In Christ Ministries, Inc.,
 Permission is granted for non-commericial use to reprint these articles in hard copy form, as well as sending them to your own email lists and posting them on your own websites. We ask only that you keep the date of the word, "What The Lord Is Saying Today," and the author's name (Ras and/or Bev Robinson and/or Kevin Robinson) intact and include this entire copyright notice.  For any other use, please contact us at: info@fullnessnetwork.net