tisdag 8 november 2016

Se hur myran görDaglig betraktelse från Derek Prince Ministries:

7 november 2016

Se hur myran gör

Ordspråksboken 6:6-8
Gå bort till myran, du late, se hur hon gör och bli vis. Hon har ingen furste över sig, ingen tillsyningsman eller herre. Hon bereder om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat. SFB

Vi uppmanas att gå till myran som ett vishetens föredöme. Vad är det för speciell vishet hos myran som det är tal om här? För det första, myror samordnar sina aktiviteter med varandra. Vi finner inte vår tids hänsynslösa konkurrens i en myrstack. De går ut tillsammans, de samarbetar och de delar med sig av sin styrka. Det finns en samordning i allt de gör. De uppträder inte som hänsynslösa individer utan att bry sig om varandra. De har ett gemensamt mål. Och för det andra, myrorna bereder sin föda om sommaren och samlar in sin mat under skördetiden. De tar vara på det som finns till hands medan det är tillgängligt. Det är verkligen viktigt!

Det händer så ofta, upplever jag, att vi ber Gud att förse oss med något. Men när Han gör det, är vi inte redo att ta emot det och så missar vi det som Gud har gjort tillgängligt därför att vi inte tar vara på det i rätt tid. Vi vill att Gud ska anpassa sig till vårt tidsschema snarare än att vi anpassar oss till Guds tidsschema.

Jag tycker att livet kan jämföras med en motorväg med avfarter. Och en sak som är typisk för en motorväg är att man inte kan svänga av vid en avfart om man precis missat den. Jag vill ge dig rådet att ta vara på det Gud förser dig med medan det fortfarande är tillgängligt. Se det som Gud gör, och inrätta dig efter det.

—Derek Prince

Publicerad med tillstånd från Derek Prince Ministries, Norge

För flera betraktelser på engelska klicka HÄR


Inga kommentarer: