måndag 29 april 2013

Sverigebönens nyhetsbrev april 2013Sverigebönens nyhetsbrev april 2013Kära bedjare!
Först en inledning av Anne Nielsen:

Bönens Ande är utgjuten
Vi får rapporter från olika delar av vårt land om en spirande bönerörelse! Bönens Ande är utgjuten och människor berörs av Herrens Helige Ande.
När vi berörs av Den Helige Ande smälter det frusna i vårt inre, vi längtar efter mer av Hans beröring och Hans helighet blir tydlig.
I den närvaron kan vi tydligare urskilja egna gärningar från Guds verk i våra liv. När vi möter Sanningen helgas vi genom Guds ord.

Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Heb. 4:12

När Jesus ber sin översteprästerliga förbön för oss så ber Han att vi ska bli helgade genom Sanningen. Helga dem i Sanningen, Ditt Ord är Sanning. Joh. 17:17

Kjell Sjöberg betonar i sin skrift: ”Res upp ett bönealtare” vikten av helgelsen innan vi ställer oss mitt i den andliga striden för vår stad och vårt land. Han beskriver hur David fick en befallning av Gud att resa Herrens altare på tröskplatsen.
Tröskplatsen låg på en hög öppen plats och när man använde kastskovlarna en blåsig dag skiljdes agnarna från vetet.

Tröskplatsen i ditt eget liv kännetecknas av snålblåst och motvind. Där skiljs mänskliga ambitioner och döda gärningar från Andens gärningar och Guds vilja. Traditionella verksamhetsmetoder och religiösa traditioner skiljs från andefödda initiativ. När det ser ut som en tröskplats i ditt liv har förkrosselsen kommit, väldoften i bönerna börjar spridas och du kan bygga bönealtaret i ditt eget liv.” ur: Res upp ett bönealtare

Låt oss ta vara på Kjell Sjöbergs undervisning om tröskplatsens betydelse i våra egna liv för att vi ska bli bättre rustade att inta vår plats som väktare på muren!
Anne Nielsen

Bönemobilisering pågår i landet

Lukas Berggren skriver i Världen Idag: ”Kanske har vi kristna i ett av världens mest sekulariserade länder insett att vårt hopp står endast till Herren? Det är i så fall en betydelsefull insikt.” Läs den angelägna ledaren här:
http://varldenidag.se/ledare/2013/04/19/Bonemobilisering-pagar-i-Sverige/

Jesusmanifestationen 
Sverigebönen har åtagit sig att ställa upp och bidra med 25 böneledare i Jesusmanifestaionens bönemarsch 18 maj, där tusentals kristna går bedjande genom huvudstaden och ber för olika pelare i samhället; familj, församling, utbildning, politik, kulturliv, media och näringsliv. Övriga detaljer ->> http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=78
Låt oss alla vara med på Jesusmanifestationen, i marschen och/eller Kungsträdgården. Se programmet på www.jesusmanifestationen.se
Rådslag 

Bönerådslag har utlysts som ett led i att mobilisera bedjare i respektive region och att höra från Gud tillsammans. Rådslagen är följande (som synes har två rådslag redan hållits):
Stockholm: 13/4 Göteborg: 4/5 kl 10.00; Livets Ord, Ebbe Lieberathsgatan 16 Malmö: 11/4 Umeå: 4/5 kl 18.00; Frälsningsarmén, Kungsgatan 47B
Rapporter från rådslagen planeras komma med i vårt nyhetsbrev i maj.

Registrering för Nationaldagen 2013.
Bönemöten på Nationaldagen runt om i landet registreras via www.sverigebonen.se
Målet är att det ska bli 200 bönesamlingar på Nationaldagen torsdagen 6 juni, som är helgdag.
Bönekalender
Anna Ekwall har skrivit en bönekalender som rullar i 7 veckor med böneämnen för hela familjen. Kalendern tar upp de olika samhällsområdena. Den finns i sin helhet här ->> http://www.sverigebonen.se/download.do?ug=Administrator&f=_B%C3%B6nekalender.pdf
Bönefoldrar
Sverigebönen har tryckt upp en liten folder med böneämnen. Där kan man också fylla i vilken ort och vilka personer man ber för. Foldern kan rekvireras från info@sverigebonen.se Kostnad: 1:- styck + porto
Landskaps-samordnare

Sverigebönen verkar för att bygga upp team som tar ett ansvar för att kontakta församlingar och enskilda kristna i sitt landskap och informera och inspirera till bön på de orter där det ännu saknas organiserade möten med bön för orten och för Sverige (särskilt på nationaldagen men också vid fler tillfällen). Om Du är intresserad att dela ett sådant ansvar i bönens tjänst, är du välkommen att höra av dig till oss. En i teamet skall ha rollen som samordnare och utses i samråd med Sverigebönens styrgrupp. Med sådana team av människor som brinner för bön i varje landskap kan vår nationella bönerörelse spridas ännu snabbare.

Ekonomi

Vi upplever att vi står inför en expansion inom Sverigebönen och att det kommer att krävas större resurser, även ekonomiska sådana, framför allt för olika former av kommunikation (t ex annonser, trycksaker, underhåll och utveckling av hemsida). Du som vill stödja oss, inte bara genom Dina böner, utan också ekonomiskt får gärna sända in ett bidrag – litet eller stort – till vårt plusgiro 62 39 34-7.  +

Guds rika välsignelser,
För Styrgruppen Sverigebönen

Patrik Sandberg  och Torbjörn Erling www.sverigebonen.se

söndag 28 april 2013

Mobilising The Watchmen Worldwide
Uppmuntrande vittnesbörd om olika böneinitiativ runt om i världen.

fredag 26 april 2013

Våra judiska rötter

Det finns många anledningar till att vi som kristna ska bry oss om våra judiska rötter. I en artikel skriven av Ron Cantor nämner han 8 anledningar:

1. When Gentiles forget to honor the Jewish roots of their faith, it isn’t long before Jews start dying. 
2. Jesus comes back as the King of Israel.
3. If you love someone, you should love what they love.
4. God’s plan is to use the Gentiles to reach Israel.
5. Escape judgment.
6. A debt of love. 
7. A desire for revival.
8. Jews alienated from Yeshua.  

Om du vill vet hur han utvecklar dessa punkter kan du läsa hela artikeln här:


Ron Cantor is the director of Messiah’s Mandate International in Israel, a Messianic ministry dedicated to taking the message of Jesus from Israel to the ends of the earth (Acts 1:8). He also travels internationally teaching on the Jewish roots of the New Testament. He serves on the pastoral team of Tiferet Yeshua, a Hebrew-speaking congregation in Tel Aviv
His newest book, Identity Theft, will be released April 16. Follow him at @RonSCantor on Twitter. For the original article, visit Messiahsmandate.org.

Favör och profetisk auktoritet

"Favor and Prophetic Authority

by John Paul Jackson

In the early 1980s, God told me several things about the future. They are happening today, but 30 years ago, I had no influence. Nobody listened to me. At that particular time, I was still in the corporate world. I would speak on the weekends or in Christian men’s business meetings, and I received a lot of criticism because I didn't have the credibility required for people to believe what I was saying. I thought that God gave me revelation because I was supposed to share it. I didn’t understand that He was teaching me. One day in the future, when I did have credibility, I would be able to share what He told me and people would believe it.

God began teaching me things more than 30 years ago that I am now able to understand and implement. We cannot despise His training process, because even though it may seem rough right now, it will end up helping us. “For who has despised the day of small things” (Zechariah 4:10)? Anytime God gives us revelation we do not yet have the favor or ability to address, He isn't necessarily giving us that revelation so we can act on it right away. He is giving it to us to teach us something, and when we are being taught something, in most cases it is not for that day. It is for a day to come. It could be for six months, a year or 10 years later—and in the waiting process, we learn His ways."

Click here to read the entire article.

torsdag 25 april 2013

George E Markakis Prayer for Europe Call2all

Insiktsfull undervisning!George E Markakis is the Pastor of Shalom Center in Athens, Greece, House of Prayer and Fellowship of disciples of Jesus Christ. The Call to all Western Europe Congress took place in De Betteld Conference Center, Netherlands.
tisdag 23 april 2013

Antisemitism i Sverige

Jag blir djupt bedrövad när jag läser den här artikeln:

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/13173#.UXZeAMqkNx0

publicerad på Arutz Sheva, kanal 7, Israels nationella nyheter. 

Är det så här vi vill att det ska vara i Sverige? Nej, absolut inte!! Det är dags att vi i Kristi kropp reser oss upp som en enda röst och ber till Abrahams, Isak och Jakobs Gud om förlåtelse för det som sker mot Hans egendomsfolk i vårt land idag. Det är bara bön och Guds ingripande som kan vända denna utveckling. Kyrie eleison, förbarma dig Herre över oss! 
Det är dags att utlysa en fasta, att kalla samman en helig sammankomst och för prästerna att gråta mellan förhuset och altaret! Jag ber dig att lyssna till Herren vilket uppdrag just du har i detta.

Gud välsigne dig!
/ Barnabas


Må prästerna, HERRENS tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: "HERRE, skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli till en nidvisa bland hednafolken. Varför skulle man få säga bland folken: Var är nu deras Gud?"

Kommentarsfunktionen begränsas

Jag har nu publicerat inlägg på den här bloggen sedan 2007 och jag känner fortfarande en stor glädje över det. Jag har försökt vara lyhörd och lägga ut sådant som jag upplever Herren manar mig till. 
Min  ambition har varit att denna sida ska fungera som uppmuntran och vara till uppbyggelse. Samtidigt är det ett praktisk sätt att samla profetiska tilltal mm på ett ställe, så man kan gå tillbaka och läsa dem.  Sökfunktionen gör ju också att man kan leta efter specifika begrepp. 
  
Trots goda ambitioner kan det kanske ha smugit sig in en del "slagg" i de snart 780 inlägg som lagts ut, och det är var och en fri att ha synpinkter på. 
Min övertygelse och min grundhållning är dock att du som läser denna blogg själv kan lyssna till Herren och har en egen förmåga att urskilja det som är från Honom. Precis som det står i 1Tess 5:20-21.

Redan när jag började skriva 2007 kände jag Herrens maning att inte skriva under mitt rätta namn utan under pesudonymen "Barnabas". Jag har inga problem med att berätta om att det är jag som skriver denna blogg för människor jag möter, men det finns ett visst beskydd i att inte skylta med sitt namn på nätet.  Och jag har varit ganska förskonad från påhopp pga av det som  skrivs här. 

Det hänger naturligtvis ihop med att jag aldrig haft ambitionen att den här bloggen skulle vara ett diskussionsforum, även om jag försökt besvara de kommentarer som lämnats. Nej, jag ser den här bloggen mer som en anslagstavla där jag erbjuder möjligheten för den som vill att gå in och läsa och bli uppmuntrad och uppbyggd. Och där var och en har ett ansvar som sagt att pröva det som skrivs och behålla det goda.

Jag har nu kommit till ett läge där jag väljer att begränsa kommentarsfunktionen. Fortfarande finns möjligheten att kontakta mig via e-post, och jag välkomnar goda "samtal" och konstruktiv kritik via mail. Men jag vill redan nu flagga för att mail som innehåller påhopp,oförskämdheter och liknande kommer att hamna direkt i papperskorgen..Att bemöta sådant tar för mycket energi och den kraften vill jag hellre lägga på annat. 

Hoppas på din förståelse för att kommentarsfunktionen nu begränsas och önskar dig fortsatt god läsning på den här bloggen!

Guds välsignelse!
Barnabassöndag 21 april 2013

All Nations convocation

En ca 20 minuter långt film om förra årets "All Nations convocation" som var den 25.e samlingen Jerusalems House of Prayer anordnade.Fantastiskt att få en glimt av det!

All Nations Convocations Jerusalem 2013 from Jhopfan on Vimeo.
  


källa:http://vimeo.com/56502834

lördag 20 april 2013

Bönenätverk

Källportens församling är aktiva bloggare och de når många läsare genom Internet. 
Nätet är ju ett utmärkt redskap att sprida kunskap och ge information och detta gäller inte minst i bönesammanhang. Därför vill jag gärna lyfta fram tre andra bloggar som Källporten står bakom:     

Bön för Sverige handlar framför allt om bön för våra politiker, men de tar också upp bön för ett landskap varje vecka. Bloggen uppdateras varje måndag.

Bönenätverk Sverige är en samlingsblogg för alla deras landskapsbloggar, och där tar de varje vecka upp ett landskap (samma landskap som i Bön för Sverige). Uppdateras varje måndag.
Landskapsbloggarna finns under rubriken "Landskapsbön".

Bön för staden är en blogg där de varje dag ber för en svensk stad. Uppdateras varje dag.

Gå gärna in och läs dessa bloggar regelbundet och hjälp till att förse med böneämnen och bönesvar!
Guds välsignelse!
Barnabas 

Kristna ambassaden i Jerusalem representanter på Holocaust Remembrance Day

ICEJ Report: Holocaust Remembrance Day 2013


Christians worldwide represented by ICEJ at State event at Yad Vashem
The ICEJ was privileged to represent Christians from around the world in remembering with Israel the six million Jewish lives taken during the Holocaust. The Executive Director, Dr. Juergen Buehler, and the International Director, Pastor Juha Ketola, laid a commemorative wreath on behalf of the ICEJ worldwide at a ceremony at Yad Vashem that included such dignitaries as US Sec. of State, John Kerry and the Prime Minister of Israel, Benyamin Netanyahu.
Learn more about our partnership with Yad Vashem and the work we do to combat anti-Semitism around the globe


The ICEJ Report appears weekly during the Israel Now News program on Daystar TV.

Make a Difference:

Support the ongoing work and witness of the ICEJ in Israel »

Källa: http://int.icej.org/content/icej-report-holocaust-remembrance-day-2013?

fredag 19 april 2013

Nationell förbön

Här kommer några tips på websidor med inspiration och artiklar mm om nationell förbön:

Nation at Prayer
http://www.nationatprayer.ca/ Här finns många bra artiklar under fliken "articles"

Canada in Prayer
http://canadainprayer.com/
Botanisera bland de olika flikarna!

National House of Prayer
http://nhop.ca
Den 15-18 Okt. kommer de att vara värdar för "North American prayer summit". Mer info här om du är intresserad.

Global Prayer network
http://www.globalprn.com/
Många bra artiklar och länktips 

Några praktiska tips


torsdag 18 april 2013

Du är kallad – för en tid som denna

Från Södermalmskyrkan i Stockholm: 

"Du är kallad – för en tid som denna var temat när pastor Carolina predikade under söndagens gudstjänster, som också var finalen på den stora kvinnoencounter som ägde rum under helgen."

"Carolina utgick från Bibelns berättelse om Esther och hur hennes attityd skilde sig från drottning Vastis. Carolina talade med stor värme men också med ett radikalt djup av eftertanke för att inte låta någonting, vare sig det är svåra omständigheter, egen bekvämlighet eller attityder, hindra Guds vilja i våra liv."

Predikan går att lyssna på här:

http://new.livestream.com/accounts/282780/events/875705/videos/16389839

Källa.
http://www.sodermalmskyrkan.se/harhant/f%C3%B6r-en-tid-som-denna


tisdag 16 april 2013

Nya länkar

Flera nya länkar har lagts till i länklistan längst ner till vänster på denna sida.
Jag önskar dig välsignad läsning!
/Barnabas

måndag 15 april 2013

Uppmuntrande profetiska ord


 Från "Fullness in Christ minstries", "What the Lord is saying today":

April 15, 2013. The eyes of the Lord scanned the earth until He found you. You are no accident of nature. No mistake was made in bringing you forth from your mother's womb. The earth rejoices in the knowledge that God has found you, invested in you and has given you an altogether righteous destiny. With His blessings, you have blessed people of all ages throughout your life. Sure, mistakes were made. There were oversights. But you are a quick repenter. People notice and follow after you. He keeps His eye and hand on you.

1 Corinthians 2:12-13 (NASB) "Now we have received, not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God, which things we also speak, not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit, combining spiritual thoughts with spiritual words."  Ras Robinson
 
April 15, 2013. I know you keep wondering where you fit in the scheme of things. The temptation will come for you to try and get your place and position in your own way. But don't do that. I am watching your perseverance and it will be rewarded...that is if you don't cave into the pressure or become tired of waiting. Don't give up. Keep asking, keep seeking. You will find the exact place that fits you and that place where you are needed the most will appear. When you get there it will be extremely rewarding.

Romans 5:3-4 (MSG) "There's more to come: We continue to shout our praise even when we're hemmed in with troubles, because we know how troubles can develop passionate patience in us, and how that patience in turn forges the tempered steel of virtue, keeping us alert for whatever God will do next."  Bev Robinson

"What The Lord Is Saying Today," © Fullness In Christ Ministries, Inc.,
Permission is granted (and you are also encouraged) to reprint these articles in hard copy form, as well as sending them to your own email lists and posting them on your own websites. We ask only that you include the author's name, Fullness in Christ Ministries website and email contact info.
For any other use, please contact us at: info@fullnessnetwork.net.
 
Fullness in Christ Ministries / PO Box 136117 / Fort Worth, TX 76136 
 

Överlåtelse

WORD FOR THE WEEK

"... the condition that releases the formation of Christ within is surrender — the surrender of our will and our way. And even this is a work of the Spirit. It was only through relying in humility on the 'eternal Spirit' that Christ could offer himself to the Father (Heb 9:14). This is the same Holy Spirit who, in a moment of time, overshadowed an obscure Hebrew girl, implanting a divine seed and bringing forth a miracle named Emmanuel – God with us – the incarnate Son of God.

God the Holy Spirit, in our time, is again looking for a womb. For hearts that can, in humility, surrender to the seed of a prophetic destiny, that like Mary can say, 'Be it unto me according to your word'. Hearts that through surrender resist the seduction of human works — of instant results and worldly success. That can say to the Lord, 'No matter what it takes – the loss of reputation, of prestige or position – whatever it is, use me to bring forth your Son, to display your glory in the earth'. ...

Just as Mary surrendered to the divine seed within her, bringing forth the incarnate word, again in this hour, the sound of travail is being heard as the Spirit of God calls forth the 'corporate Christ' — a church attaining to the fullness of the stature of Christ (see Eph 4:11-13). The failures and disgraces of two millennia of Christian history will pale into insignificance compared to the unsurpassed glory of what is imminent. As Christ is formed within each one of us, we are rapidly approaching a turning point in history when the earth will see an unprecedented display of God's glory."


Copyright © David Orton 2002


Lifemessenger Inc · PO Box 777 · Mount Eliza · VIC 3930 AUSTRALIA

söndag 14 april 2013

En profetisk dröm

Denna kvinna delar en profetisk dröm om uppryckandet och Jesu återkomst. Som allt profetiskt ska innehållet prövas!


Matt 25:1-13

Liknelsen om de tio jungfrurna

"1 Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 2 Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. 3 De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. 4 De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. 5 Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. 6 Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. 7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. 8 De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. 9 De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. 10 Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. 11 Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! 12 Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte. 13 Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag ellertimme han kommer."

Har du tänkt på att i denna lliknelse så somnar faktiskt alla jufrurna, både de som hade olja och de som inte hade det. Men det fanns några som var vakna hela tiden och som kunde ropa" Se brudgummen kommer! Gå ut och möt honom",  så att jufrurna vaknade. Vi behöver också vara så vakna att vi kan väcka andra! 
Guds välsignelse!
/Barnabas


fredag 12 april 2013

Nordkorea 2013 Internationell förbön

Från PraySweden:

Nordkorea 2013. Internationell förbön

Den 1 – 30 april har det utlysts global förbön för folket i Nordkorea. Detta var planerat före starten av den nuvarande krigsretoriken från regimen.  En bönekalender har upprättats med speciella böneämnen för varje dag. Till exempel är bönämnet den 14 april följande:  ”Be för de flyktingar som når Kina. Många känner ansvar att hjälpa sina familjer i Nordkorea, men de lever i ständig rädsla för att bli förrådda och arresterade. Be att Gud ska skydda och stärka dem och att många kommer i kontakt med kristna i Kina. Ps. 71:3”

Bed för Nord Korea!

Länkar:

Se också Generals of Intercessors:

****************************************************************
En märklig berättelse:

Jennifer Toledo berättar i en nyutkommen bok om hur hon och hennes man hade uppmuntrat barn i Missiouri att söka Guds tilltal för ett antal år sedan.En flicka hade bett Jesus att ta henne till himlen. Detta skedde och när hon kom tillbaka beskrev den 7-åriga flickan himlen på ett språk som annars bara användes av äldre lärare som studerat Skriften i många år.

Herren hade också visat den lilla flickan något om den kallelse Han hade för henne senare i livet. Han förde henne upp över en bergskam. Hon såg en stor nation och Herren berättade om det folk som bodde där, om regeringen, om folket som led och om landets ekonomi. Hon fick inzoomat hur det såg ut i regeringen, i ett hem för föräldralösa, på sjukhusen.

När den lilla flickan senare berättade vad hon sett brast hon i tårar över hur svårt de hade det i det här landet. De kulturella och politiska händelserna bekrev hon på ett språk som var helt främmande för ett barn i den åldern. Språket var som taget från ett uppslagsverk eller från någon som hade doktorerat i en hög grad inom politisk vetenskap. Herren hade meddelat henne att hon skulle förbereda sig för detta land. Vid 7 års ålder fick hon ett uppdrag från Herren om hans kallelse för hennes liv.

Flickan nämnde också att Herren hade sagt namnet på landet han visat henne. Flickan var dock osäker på om det fanns något sådant land. Föräldrarna var nu väldigt nyfikna på vilket land Herren under två timmars tid hade berättat om. Vilket land hade han lagt på hennes hjärta, vilket land skulle förändras genom hennes medverkan?

Flickan tvekar men säger sedan: ”Har ni nån gång hört talas om en plats som heter Nordkorea?”

måndag 8 april 2013

Skandinavisk apostolisk och profetisk konferens

"Skandinavisk apostolisk og profetisk konferanse 

Dato: 24-26 mai 2013
Sted: First Hotel Ambassadeur, Strømsø Torg 7, 3044 Drammen
Region: Nasjonalt
Påmeldingsfrist: Fredag, 10 mai, 2013
Prisinformasjon: 
Konferanseavgift kr 1200,-
Helpensjon enkeltrom kr 2398 for fredag-søndag
Helpensjon i dobbeltrom kr 2198 pr. person for fredag-søndag
Dagspakke kr 465 inkl lunsj, middag kr 350

Norge har et profetisk/apostolisk kall for nasjonene og vi har fått mange profetiske ord om vekkelse og forvandling for Norge. Allikevel ser vi svært få slike tjenester etablert i landet og ikke minst har vi lite apostolisk/profetisk forkynnelse i våre menigheter.

Vi tror at vi trenger apostler og profeter både på markedsplassen og i menigheten for at vi skal ha innflytelse i nasjonen. Ja, ikke bare i menigheten men også på markedsplassen, politikk, utdanning, helse, lovgivende og utøvende, kultur og på media. Dette er domener vi som kristne skulle kunne påvirke med kongerikets prinsipper. Da må vi reise oss og løfte opp våre sverd for reformasjon av landet. Det er gjennom deg kongeriket skal manifesteres, for Guds rike er inne i deg (Lk17:21) og Jesus har overgitt Guds rike til oss (Lk22:29).

Vi har derfor invitert apostlene Jane Hamon og Sharon Stone for denne apostoliske/profetiske konferansen på First Ambassadeur hotell i Drammen den 24-26. mai 2013. Vi tror dette vil være en svært viktig konferanse for deg som ønsker forandring i landet, ja en reformasjon av markedsplassen og ny apostolisk kraft for menigheten.

Det er gledelig at vi i det året vi feirer 20 års profetisk tjeneste, 15 år med Den profetiske Røst og 10 års jubileum for Brølende lam profetskole så respondere mange tidligere seminardeltagere og profetskoleelever, personer som vi kanskje har mistet relasjonen med under årenes løp. 
Vi kommer i tillegg til å ha mange profetiske forbønnsteam som er tilgjengelige for de som ønsker personlig profetisk betjening denne helgen.

Vi har valgt First Ambassadeur hotell i Drammen som konferansested (den 15ende gangen), hvor vi har gode erfaringer gjennom at vi tidligere har hatt tolv nasjonale seminarer og to nyttårskonferanser på hotellet. Her kan man velge overnatting med helpensjon, til kr 2.398 for hele helgen i enkeltrom og kr 2.198 pr. person i dobbeltrom. Det er gangavstand til Drammen jernbanestasjon."

”Program:

Fredag 24. mai 2013
Innsjekking fra 16:00
18:00 Middag 
19:30 Møte: Jane Hamon

Lørdag 25. mai 2013
07:00-09:30 Frokost
10:00 Bønn og lovsang
10:45 Møte: Sharon Stone
13:00 Lunsj
14:30 Møte: Per Ivar Winnæss
16:00 Apostolisk/profetisk utrustning
17:00 Middag
19:00 Møte: Jane Hamon

Søndag 26. mai 201​3
07:00-09:30 Frokost
10:00 Bønn og lovsang
10:45 Møte: Sharon Stone
13:00 Lunsj
14:30 Apostolisk/profetisk utrustning”

Källa och mer info:


Ett ord för 2013

 Per Ivar Winnæss delar med sig av ett ord inför 2013:Se mer:
http://www.profetisktv.no/

http://www.utrustningssenteret247.no/

En uppmaning till vakenhet mm

To the Faithful Remnant (A Word of Admonition)


Examine your hearts, all ye lands, for the soon coming King is coming with a wrath against the nations that are stiff necked and without repentance.  For I have called them to My side, and I have given them plenty of time to repent, and to get their hearts ready for what is right at the door.  For now is the time and the hour that I will pour out My power, and it will be against those who have mocked Me by persecuting My people, upon those who were harsh taskmasters, even those who have called themselves by My name, but were only wolves in sheep’s clothing.

For yes, I am coming with a fury, and a might against those who have mocked Me, and neglected to heed My cry for repentance from those I have sent out.  Repent for the kingdom of God is at hand, and the violent will take it by force.  They will not back down under hardship.  They will keep their heads set like flint, completely focused upon My promises, and upon My will being accomplished on earth as it is in heaven.

For I am coming for My bride who has made herself ready, with garments that are white as snow, with no stain or wrinkle of any sort.  I am coming soon for My bride for she has persevered, and kept her heart pure, undefiled from the world and its ways.  For she did not compromise, but continued to take a stand for that which is holy, and I am pleased.
I am even blessed to say that she is Mine.  I kept her from the evil one.  I preserved her heart as she went through the fire of purging, like gold that has been put through the oven purified seven times.  For you are like fine gold of the purest kind.
Keep your lamps burning and filled with My oil. Keep watching, and praying, and reaching out to those I gave My life for that they may enter in.  Keep standing on My promise of household salvation for surely they will enter in with you.

Keep behind your shield of faith. Be prepared by hiding My word of promise in your heart. Store your treasures in heaven where they will not be robbed or destroyed.
Be ready for surely this is the hour of preparation.  Be like the Bereans who searched out the Scriptures to see that what they heard was true.  Do not receive everything that you hear.  Test the spirit to see that it is of Me.

For the enemy has planted tares among the wheat, and many wolves among the sheep spreading every wind of doctrine, gross error, and even much heresy to try to poison the minds of My people, but I know My faithful ones will not give ear to a stranger.  They hear only My voice and continue to follow Me.

My people will be marked as peculiar, and this will be light affliction, but they will be marked as “haters”, and will receive harsh treatment, and will be delivered into the courts, but they will be bold, fearless like lions, but also will show strong love and compassion with such force that will touch the hearts of the persecutors.

Do not waver in unbelief if you may be counted worthy to stand before these men for your crown and reward will be mighty in heaven.  Many will escape the hands of the persecutor for I will do a mighty work through them with signs, wonders, and miracles, and they will be able to escape those who will try to stop them for I will blind their eyes by the glory flowing out from them.

So be determined to be set in ranks in the calling I have placed upon you.  Fear not for I am with you.  Be not dismayed for I am your God.  I will be with you and strengthen you.  Behold, I will be with you to the end of all times. I am the Faithful One, your Lord and Redeemer.


Yolanda Ballard of At The Father’s Feet website shares with you, the body of Christ, the words she’s received quietly sitting at the Father’s feet. I believe Jesus set the example for us to follow. Whenever He could He would come apart from the busyness of the world so that He could quiet Himself before the Father, for that is where He received direction and strength to carry out His will.

källa: http://www.hiskingdomprophecy.com/to-the-faithful-remnant-a-word-of-admonition/

lördag 6 april 2013

The sound of a trumpet blowing...

Faith Tabernacle
March 6, 2013
SMALL STRAWS IN A SOFT WIND by MARSHA BURNS:
 
I heard in the Spirit the sound of a trumpet blowing.  And, the Lord said,  "A call is going forth to awaken those who have been asleep spiritually.  Only those who have an ear to hear will heed the call, and not everyone will understand the call.  It is an awakening to new life and renewal that will bring restoration.  Those who hear will begin a journey in the Spirit.  It will be hard to let go of the past in some cases, but a desire for more of Me will be strong motivation to move on." 

Exodus
40:36-38 Whenever the cloud was taken up from above the tabernacle, the children of Israel would go onward in all their journeys.  But if the cloud was not taken up, then they did not journey till the day that it was taken up. For the cloud of the LORD was above the tabernacle by day, and fire was over it by night, in the sight of all the house of Israel, throughout all their journeys.


onsdag 3 april 2013

7 veckors bön för Sverige


Sverigebönen har tagit fram ett böneunderlag för 7 veckor av bön för Sverige 2013 1 april – 19 maj. Ett mycket bra initiativ tycker jag!
Detta är länken till böneguiden:
www.sverigebonen.se/download.do?ug=Administrator&f=_B%C3%B6nekalender.pdf 

När du klickar på länken kommer pdf-filen att laddas ner till din Utforskare och där behöver du dubbelklicka på filen för att den ska öppna sig.  
Guds välsignelse!
Barnabas

Rådslag om bön för Sverige


"Rådslag om bön för Sverige
Sverigebönen i samarbete med Världen Idag hälsar dig välkommen till ett rådslag för ledare
och bedjare i fyra regioner – i norr, söder, väster och öster – en samling med fokus på strategisk bön och Guds frälsningsplan för Sverige.
Förra året samlades på nationaldagen den 6 juni bedjare på över 150 platser över hela vårt land, i år är målet 200 platser. 

Vi delar också hur vi kan be för de 7 viktiga samhällspelarna: Media, Politik, Kultur, Församling, Familj, Näringsliv, Skola och Utbildning."

Källa.
http://www.sverigebonen.se/viewNews.do?NewsID=0128

Se mer info om tider och platser här