onsdag 3 april 2013

7 veckors bön för Sverige


Sverigebönen har tagit fram ett böneunderlag för 7 veckor av bön för Sverige 2013 1 april – 19 maj. Ett mycket bra initiativ tycker jag!
Detta är länken till böneguiden:
www.sverigebonen.se/download.do?ug=Administrator&f=_B%C3%B6nekalender.pdf 

När du klickar på länken kommer pdf-filen att laddas ner till din Utforskare och där behöver du dubbelklicka på filen för att den ska öppna sig.  
Guds välsignelse!
Barnabas

1 kommentar:

Anonym sa...

Jacobs brev 5e Kap.

16. Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för
varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en
rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.
>Ords. 15:29.
17. Elias var en människa, med samma natur som vi. Han bad en bön
att det icke skulle regna, och det regnade icke på jorden under
tre år och sex månader;
>1 Kon. 17:1 f. Syr. 48:1 f. Luk. 4:25.
18. åter bad han, och då gav himmelen regn, och jorden bar sin
frukt.
>1 Kon. 18:41 f.

Kommentar -

Detta gäller både individuellt men även kollektivt,
det vill säga,
Församlingsmässigt.

Står alla dessa Församlingar Rättfärdiga inför Gud och Varandra ?.
Har alla dessa församlingar inte i Historisk tid/En längre Tidsperiod,
inte Syndat mot Både Gud,
Hans Vilja och Mot varandra ?

Ta först och red ut alla individuella synder,
och sedan alla Kollektiva,
och skicka er sedan rättfärdigt enligt Guds vilja i Båda Fallen,
kom sedan och bär fram era Offer/Böner inför Gud.

Ty i de sista tiderna skall många Falska Profeter/Andliga Ledare Uppstå och Framträda,
om möjligt för att förvilla även De Utvalda.

De sista tiderna är inte vanlig Historisk Tid,
Utan Andlig Tid.

Arne Strand.