lördag 20 april 2013

Bönenätverk

Källportens församling är aktiva bloggare och de når många läsare genom Internet. 
Nätet är ju ett utmärkt redskap att sprida kunskap och ge information och detta gäller inte minst i bönesammanhang. Därför vill jag gärna lyfta fram tre andra bloggar som Källporten står bakom:     

Bön för Sverige handlar framför allt om bön för våra politiker, men de tar också upp bön för ett landskap varje vecka. Bloggen uppdateras varje måndag.

Bönenätverk Sverige är en samlingsblogg för alla deras landskapsbloggar, och där tar de varje vecka upp ett landskap (samma landskap som i Bön för Sverige). Uppdateras varje måndag.
Landskapsbloggarna finns under rubriken "Landskapsbön".

Bön för staden är en blogg där de varje dag ber för en svensk stad. Uppdateras varje dag.

Gå gärna in och läs dessa bloggar regelbundet och hjälp till att förse med böneämnen och bönesvar!
Guds välsignelse!
Barnabas 

1 kommentar:

Anonym sa...

Bön för våra Parti-Politiker ?.

Demokratin gör det felet att -

Blanda in Samhället i Staten och Staten i Samhället och gör allting till Staten.

Våra Partipolitiker är att betrakta som Falska Profeter med en Falsk Ideologi-Demokrati.

Dessa skall man inte bedja För utan Mot.
Det är dags att nedbedja en dom över alla Politiska Partier och Partipolitiker.
Partidemokrati är att betrakta som en Sinnessjukdom/Skitsofreni/Personlighetsklyvning av Sveriges Nationella och Andliga Personlighet

Demokratin tillhör Den Själiska Människans Vishet/De Onda Andarna.

Arne Strand.