fredag 12 april 2013

Nordkorea 2013 Internationell förbön

Från PraySweden:

Nordkorea 2013. Internationell förbön

Den 1 – 30 april har det utlysts global förbön för folket i Nordkorea. Detta var planerat före starten av den nuvarande krigsretoriken från regimen.  En bönekalender har upprättats med speciella böneämnen för varje dag. Till exempel är bönämnet den 14 april följande:  ”Be för de flyktingar som når Kina. Många känner ansvar att hjälpa sina familjer i Nordkorea, men de lever i ständig rädsla för att bli förrådda och arresterade. Be att Gud ska skydda och stärka dem och att många kommer i kontakt med kristna i Kina. Ps. 71:3”

Bed för Nord Korea!

Länkar:

Se också Generals of Intercessors:

****************************************************************
En märklig berättelse:

Jennifer Toledo berättar i en nyutkommen bok om hur hon och hennes man hade uppmuntrat barn i Missiouri att söka Guds tilltal för ett antal år sedan.En flicka hade bett Jesus att ta henne till himlen. Detta skedde och när hon kom tillbaka beskrev den 7-åriga flickan himlen på ett språk som annars bara användes av äldre lärare som studerat Skriften i många år.

Herren hade också visat den lilla flickan något om den kallelse Han hade för henne senare i livet. Han förde henne upp över en bergskam. Hon såg en stor nation och Herren berättade om det folk som bodde där, om regeringen, om folket som led och om landets ekonomi. Hon fick inzoomat hur det såg ut i regeringen, i ett hem för föräldralösa, på sjukhusen.

När den lilla flickan senare berättade vad hon sett brast hon i tårar över hur svårt de hade det i det här landet. De kulturella och politiska händelserna bekrev hon på ett språk som var helt främmande för ett barn i den åldern. Språket var som taget från ett uppslagsverk eller från någon som hade doktorerat i en hög grad inom politisk vetenskap. Herren hade meddelat henne att hon skulle förbereda sig för detta land. Vid 7 års ålder fick hon ett uppdrag från Herren om hans kallelse för hennes liv.

Flickan nämnde också att Herren hade sagt namnet på landet han visat henne. Flickan var dock osäker på om det fanns något sådant land. Föräldrarna var nu väldigt nyfikna på vilket land Herren under två timmars tid hade berättat om. Vilket land hade han lagt på hennes hjärta, vilket land skulle förändras genom hennes medverkan?

Flickan tvekar men säger sedan: ”Har ni nån gång hört talas om en plats som heter Nordkorea?”

Inga kommentarer: