onsdag 29 mars 2017

Owe Lindeskär God jord för andlig tillväxt

Owe Lindeskär undervisar i tre videoavsnitt om: 

"God jord för andlig tillväxt"

del 1 av 3

del 2 av 3

del 3 av 3

Owes bok ”God jord för andlig tillväxt och mognad” handlar om församlingens tillväxt och om hur de troende kan utvecklas mot Kristus som växtmål. 
Boken kan beställas här:

tisdag 28 mars 2017

Omfördelning av resurser

Why We're Seeing Double Fulfillment of Bible's 'Wealth of the Gentiles' Prophecies


"What is the "wealth of the Gentiles," and how does it affect Israel and the church?

There are several passages in the prophets that speak of a day in which the "wealth of the nations [or Gentiles[ will come." (Is. 60:5,91116Zech. 14:14Rev. 21:6).
Is there to be a fulfillment or even partial fulfillment for these verses in our time? Is that to the church?—or to Israel? I think both, to some degree. If so, perhaps there is a double fulfillment to the Messianic remnant."

Read full text in Charisma News here


måndag 27 mars 2017

Bloggen 10 år!


(In English after the Swedish text)

För några dagar sedan, den 23 mars, fyllde den här bloggen 10 år. Den första bloggposten jag publicerade hade rubriken "Trust that He is good" och det är en uppmaning som tål att upprepas. Så därför kommer här länken till denna text igen:
http://profetiskt.blogspot.se/2007/03/trust-that-he-is-good.html

Det har varit 10 glädjerika och inspirerande år att fylla bloggen med innehåll och det är fortfarande lika roligt. Jag har också blivit påfylld och välsignad för egen del eftersom jag läst mängder med uppbyggliga texter genom åren. Varav en del publicerats här för att förhoppningsvis också bli till välsignelse för andra.  

Jag startade bloggen för jag upplevde Herrens maning i det och till dags dato har ca 1275 bloggposter publicerats i form av information, vittnesbörd, undervisning och profetiska tilltal till Guds folk. Hur många läsare som har hittat hit till bloggen är svårt att säga, men förhoppningsvis har du som hittat hit fått något "till livs". Det är i alla fall min ambition.

Det har också visat sig genom åren att bloggen fyller en funktion som en slags anslagstavla och bibliotek där mycket finns samlat på ett ställe. Och där jag många gånger blivit påmind om publicerade texter och fått förmedla dem in i en speciell situation.          

Så jag ser fram emot att fortsätta servera andlig föda som behöver "tuggas" så länge det finns en glädje i att serverar den i den är formen. Välkommen att vara med på den resan även fortsättningsvis!  

All Guds välsignelse! /Barnabas

In English:

A few days ago, March 23, this blog had it´s 10 years "birthday". The first blog post I published was under the title "Trust That He is good" and that is an urging which is worth repeating. So here is the link to the blog post again:http://profetiskt.blogspot.se/2007/03/trust-that-he-is-good.html

It has been 10 joyful and inspiring years to fill the blog with content and it's still just as fun. I have also been built up and blessed for myself because I have read a huge amount of edifying texts over the years. Some of which are published here, hopefully also to be a blessing to others.I started the blog because I felt the Lord's call to do so and to date approximately 1275 blog entries are published in the form of information, testimony, teaching and prophetic words for God's people. How many readers who have found their way to the blog is hard to say, but hopefully you who have found it got something "to eat". That is certainly my ambition.It has also become obvious through the years that the blog has a role as a kind of a bulletin board and library where much is gathered in one place. And where I have many times been reminded of published texts and been able to convey them in a particular situation.So I look forward to continue to serve spiritual food that needs to be "chewed" as long as I sense God´s hand on it and there is a joy in serving it in this shape. Welcome to join the continued journey!
All God's blessing! / Barnabas

Consider the HeavensConsider the Heavens

Consider the Heavens. Consider the created works of God the Most High. Creator of all things seen and unseen.

As you consider all that is made before you, the Lord urges and encourages you that you are one made by the creator. You are made in His image, one designed to sub-create and to create with His same power inside of you. And, with God's creative power in you, there is call to imagine as He did when He created you; to imagine, envision, and create. 

God wants to create through you.

God’s creation will come out from you in words, in ideas, in manufacture, in music and song, poetry and prose, fashion and jewellery design, digital expressions and solutions, new structures, systems, logistical plans, and so much more. He longs to create through you, His sub-creator.

God now calls to ask Him what expression of creativity is to come from you and to begin to create with Him. Today, begin to imagine with the Holy Spirit and create; produce, form, craft, build, invent, design, originate and begin.

God's creative power is within you.

Ephesians 2:10
For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.

**The word handiwork or workmanship is from the root word poema -meaning we are God’s poem! How beautiful you are!**


Lion Bite for 27 March 17 

Källa.
https://www.glasgow-prophetic-centre.org.uk/2017/03/consider-the-heavens-your-lion-bites-word-for-today/

Vår Far

27 mars 2017

Gud är min Far
 

Matteus 6:9 Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. SFB

De två viktigaste orden i den här mönsterbönen är de första två orden: Vår Far.

Först och främst behöver vi veta att vi kan be till en Far, att världen inte bara är en slumpmässig uppsättning omständigheter. Den är inte bara en leksak för materiella krafter som ingen kan förstå eller kontrollera. Vi är mer än enbart maskiner. Vi är mer än enbart impulser. Vi är levande människor som andas, skapade till Guds avbild, Han som älskar oss och bryr sig om oss och vill vara vår Far. Bakom allt i den här världen finns inte bara en livlös kraft, någon obegriplig makt, utan en evig levande varelse, och Han är vår Far. Han har kontrollen. Han skapade världen. Han skapade oss. Han satte oss i världen. Vi finns här därför att Han satte oss här. Och det gör verkligen skillnad för hur vi upplever livet och världen, hur vi upplever förhållanden och omständigheter. Vi måste inte vara ensamma. Vi måste inte vara otrygga. Allt är i Fars händer.


Vidare: Han är vår Far. Han har många barn. Vi är bara ett av alla de barnen. Vi måste komma ihåg att de andra också är Hans barn. Vi behöver tänka på dem, vi behöver bry oss om varandra. Vi behöver vara goda mot varandra. Vi behöver ge varandra det som behövs. Vi måste visa samma kärlek och barmhärtighet mot varandra som Han visar mot oss. Kom ihåg: Han är vår Far.


—Derek Prince


Publicerad med tillstånd från Derek Prince Ministries, Norge

För flera betraktelser på engelska klicka HÄR

onsdag 22 mars 2017

Övervinn fällan att lätt bli förolämpad!


Ett profetiskt ord som handlar om att övervinna fällan att lätt bli förolämpad:   

The March Of The Overcomers

March 17, 2017

A Word by Jennifer Eivaz


 .................................................................................
"What The Lord Is Saying Today,"

March 22, 2017. In the past, people have accused you of being thin skinned and easily offended. Ask God for your skin to be thickened so you can withstand storms more effectively. You need to be resilient in order to withstand Satan's onslaught of your personal character and identity in Christ. Instead of being defensive, allow the Holy Spirit to make you durable in the power of His might. View yourself as being the one who has thick skin and as one who endures to the end.

Colossians 1:11 (NLT) "We also pray that you will be strengthened with all his glorious power so you will have all the endurance and patience you need. May you be filled with joy," 
Kevin Robinson"What The Lord Is Saying Today," © Fullness In Christ Ministries, Inc.,
For more information about our ministry go to FullnessInChristMinistries.org.
Contact: info@fullnessnetwork.net

Worship is warfare

Detta profetiska ord har jag publicerat förut på denna blogg, men det kändes aktuellt att lyfta fram igen:


Worship is warfare

Worship is warfare
April 11, 2009

Many or our battles can be won from the place of worship. King David was a man of war who understood worship as a powerful means of warfare. He declared, “Let Israel rejoice in Him that made Him: let the children of Zion be joyful in their King. Let them praise His name in the dance: let them sing praises unto Him with the timbrel and harp. For the Lord takes great pleasure in His people. Let the saints be joyful in glory: let them sing aloud upon their beds. (Psalms 149:2-5). 


Read the full text here/Läs hela texten här:

http://profetiskt.blogspot.se/2010/02/worship-is-warfare.html

Texten är ursprungligen publicerad på Destiny Eastgate Ministries hemsida och där finns flera intressanta resurser. Tex:

Podcastavsnitt:
http://www.destinyeastgateministries.org/pdm-podcast

Prophetic bullentins:
http://www.destinyeastgateministries.org/category/prophetic_bulletins/

mm.
 
 

tisdag 21 mars 2017

Rätt fokus

Bra sagt:
"Constant “troubleshooting” will wear you out whereas “treasure hunting” will inspire you. The kingdom of God is like a treasure hidden in a field. Kingdom workers don’t just diagnose or report on the dirt—they find the treasure and bring it out." 

Hela texten finns här:

https://spiritfuel.me/california-gold-and-the-redding-of-california-a-word-by-johnny-enlow/?awt_l=7fEGH&awt_m=3gpIghRJ98Pynig

torsdag 16 mars 2017

Arise and Shine

 

Arise and Shine


onsdag 15 mars 2017

"Invitation to a New Season"

Detta är ett profetiskt ord från 2009, men jag upplever att det är aktuellt också nu. Se särskilt de dekret som görs i texten.
All Guds välsignelse! /Barnabas

Shelly Kalenius: "Invitation to a New Season"

by Shelly Kalenius
Apr 27, 2009
  
Quote:
"In this season, our love for one another has been tested. It has been a time of learning how to "go low" and prefer others above ourselves. These are key lessons to learn, because Love is the foundation that will stand during this next season."

Read full text: 
http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=7579

Recompense, Restoration, Reversal!

Recompense, Restoration, Reversal!

Quote:
"Many of God’s people have been held down by lies, specifically on the nature of God! They somehow feel that the trials and tribulations and the negative things they’ve experienced are brought into their lives by God. These lies have twisted the truth of God’s very good nature! Many will encounter a deeper penetration of Father’s LOVE in their everyday lives and they are going to break free from the shackles and the lies that have held them in bondage."

Read the full text:
http://allthingsarepossible.com.au/2017/02/21/recompense-restoration-reversal/

Veronica Kilrain
www.veronicakilrain.com

Kroppens ”roder”6 mars 2017

Kroppens ”roder”

Jakob 3:4-5
Se också på fartygen, som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de med ett litet roder dit rorsmannen vill. På samma sätt är tungan en liten lem… (SFB)

Förstår du jämförelsen? Det som rodret betyder för fartyget, det betyder tungan för kroppen och vårt liv som människor. Man behöver inte vara expert på sjöfart för att veta att personen som har ansvar för rodret är den som bestämmer fartygets riktning. Om rätt människa har ansvar för rodret kommer fartyget att få en säker resa och komma tryggt i hamn. Men om fel människa får kontrollen över rodret och inte har den kunskap som krävs, kommer fartyget sannolikt att förlisa.

Och det är så det är i ditt och mitt liv. Om den rätta kraften kontrollerar våra tungor kommer vi att få en lyckosam resa genom livet och komma fram välbehållna till vårt mål. Men om fel kraft får kontrollera våra tungor kommer vi troligen att förlisa. Så kom ihåg: det sätt som du använder din tunga på, avgör hur ditt liv kommer att gestalta sig. Ha som regel att vara positiv: att uttrycka tro och förtröstan, inte tvivel och fruktan; att vara ärlig och att inte överdriva; att tala sanning och att tala till andra som du själv vill att andra ska tala till dig. Därför att ord är också frön. Om du sår bittra och kritiska ord så kommer du att själv få skörda dem flerfaldigt i ditt eget liv. 

Så kom ihåg, var noga med hur du använder rodret som styr ditt fartyg, rodret, det är din tunga. Be Gud om hjälp att använda din tunga på rätt sätt.

—Derek Prince

Publicerad med tillstånd från Derek Prince Ministries, Norge 

För flera betraktelser på engelska klicka HÄR

torsdag 9 mars 2017

Tre nycklar

Vision Of Three Keys Being Released – 

A Word by Taffie Beisecker

January 31, 2017

Last night while I was just loving on the Lord in a sweet moment of worship, He spoke to me saying, “There is now a releasing of three keys”, and He then took me into a vision.

Läs hela texten:
https://spiritfuel.me/vision-of-three-keys-being-released-a-word-by-taffie-beisecker/

The threefold cord:
http://www.thethreefoldcord.org/

onsdag 8 mars 2017

Full Bloom: A Season of Promises Being Fulfilled

Igår upptäckte jag att det hade slagit ut en liten vit blomma på den övervintrande potatisblomman som står i en kruka inne. Det kändes som ett hoppfullt tecken att våren och mera blommor är på väg!


Full Bloom: A Season of Promises Being Fulfilled

February 21 2017

Angie Stolba
 
Citat:
"Before I could even finish my own thoughts, I heard the Lord say to me the phrase, “Full bloom.” As I began to ponder on those words further, He continued to speak to me, saying, “Even in the natural realm, as you are drawing near to the season of spring, so it also is in the spiritual realm. The long, hard winter is about to break, and springtime is nearly here. A season of singing and rejoicing is upon you! My promises are about to manifest in your life, and they are going to come into full bloom. That which you have been contending for is at your doorstep!”

Läs hela texten här:

 

Do You Communicate well?

"Tystnadens kultur" finns på alla möjliga områden i samhället och även i den privata sfären. Det för ofta med sig smärta och negativa konsekvenser av olika slag. 
Vi människor har fått en unik förmåga genom språket att tala och göra oss förstådda och god kommunikation är oerhört viktig i mellanmänskliga situationer, när det gäller att utveckla olika typer av relationer osv. 
Nedan kan du läsa en artikel som bland annat handlar om vad dålig respektive bra kommunikation kan få för konsekvenser. Mycket läsvärd!  Do You Communicate well?
By Rodney W. Francis 
Citat:
"When I consider all the events of my life, I think the biggest troubles and pains have arisen out of either poor communications or a break-down in communications. Likewise, one of the biggest joys is the restoration of communications! Communication is a vital part of our life! We were created to communicate, to be communal beings. I am regularly communicating with people all around the world. So, how are we going at it?"


Läs hela artikeln här:
http://www.gospel.org.nz/index.php/articles/articles-by-rodney/199-do-you-communicate-well

söndag 5 mars 2017

Relationer - andliga broar


Ett profetiskt ord från 2007 som är lika aktuellt nu


August 24, 2007
Bill Yount:

"Angels Are Descending to Inspect Spiritual Bridges throughout the Body of Christ"

Citat:
"I saw some relationships representing bridges that were connecting the Body of Christ together, but had failed to be maintained over the years and now were on the verge of collapsing. The collapsing of these bridges would mean that many of us would be unable to cross over into our Kingdom purpose and destiny without these certain relationships being renewed, restored and strengthened."

Läs hela:
http://www.elijahlist.com/words/html/textonly-082407-Yount.html

torsdag 2 mars 2017

Predikningar från "Bygget"


Frälsningsarmén har en årlig konferens som heter "Bygget" Förra året hölls den på Hjälmaregården och temat för konferensen var ”Tro verksam i kärlek” där ordet är hämtat ifrån Galaterbrevet 5:6. 

Predikningarna från konferensen finns utlagda på nätet på den här sidan:
Rekommenderas varmt! Rubriker på predikningarna och talare: Presentation av talare.