måndag 27 mars 2017

Bloggen 10 år!


(In English after the Swedish text)

För några dagar sedan, den 23 mars, fyllde den här bloggen 10 år. Den första bloggposten jag publicerade hade rubriken "Trust that He is good" och det är en uppmaning som tål att upprepas. Så därför kommer här länken till denna text igen:
http://profetiskt.blogspot.se/2007/03/trust-that-he-is-good.html

Det har varit 10 glädjerika och inspirerande år att fylla bloggen med innehåll och det är fortfarande lika roligt. Jag har också blivit påfylld och välsignad för egen del eftersom jag läst mängder med uppbyggliga texter genom åren. Varav en del publicerats här för att förhoppningsvis också bli till välsignelse för andra.  

Jag startade bloggen för jag upplevde Herrens maning i det och till dags dato har ca 1275 bloggposter publicerats i form av information, vittnesbörd, undervisning och profetiska tilltal till Guds folk. Hur många läsare som har hittat hit till bloggen är svårt att säga, men förhoppningsvis har du som hittat hit fått något "till livs". Det är i alla fall min ambition.

Det har också visat sig genom åren att bloggen fyller en funktion som en slags anslagstavla och bibliotek där mycket finns samlat på ett ställe. Och där jag många gånger blivit påmind om publicerade texter och fått förmedla dem in i en speciell situation.          

Så jag ser fram emot att fortsätta servera andlig föda som behöver "tuggas" så länge det finns en glädje i att serverar den i den är formen. Välkommen att vara med på den resan även fortsättningsvis!  

All Guds välsignelse! /Barnabas

In English:

A few days ago, March 23, this blog had it´s 10 years "birthday". The first blog post I published was under the title "Trust That He is good" and that is an urging which is worth repeating. So here is the link to the blog post again:http://profetiskt.blogspot.se/2007/03/trust-that-he-is-good.html

It has been 10 joyful and inspiring years to fill the blog with content and it's still just as fun. I have also been built up and blessed for myself because I have read a huge amount of edifying texts over the years. Some of which are published here, hopefully also to be a blessing to others.I started the blog because I felt the Lord's call to do so and to date approximately 1275 blog entries are published in the form of information, testimony, teaching and prophetic words for God's people. How many readers who have found their way to the blog is hard to say, but hopefully you who have found it got something "to eat". That is certainly my ambition.It has also become obvious through the years that the blog has a role as a kind of a bulletin board and library where much is gathered in one place. And where I have many times been reminded of published texts and been able to convey them in a particular situation.So I look forward to continue to serve spiritual food that needs to be "chewed" as long as I sense God´s hand on it and there is a joy in serving it in this shape. Welcome to join the continued journey!
All God's blessing! / Barnabas

Inga kommentarer: