måndag 27 mars 2017

Vår Far

27 mars 2017

Gud är min Far
 

Matteus 6:9 Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. SFB

De två viktigaste orden i den här mönsterbönen är de första två orden: Vår Far.

Först och främst behöver vi veta att vi kan be till en Far, att världen inte bara är en slumpmässig uppsättning omständigheter. Den är inte bara en leksak för materiella krafter som ingen kan förstå eller kontrollera. Vi är mer än enbart maskiner. Vi är mer än enbart impulser. Vi är levande människor som andas, skapade till Guds avbild, Han som älskar oss och bryr sig om oss och vill vara vår Far. Bakom allt i den här världen finns inte bara en livlös kraft, någon obegriplig makt, utan en evig levande varelse, och Han är vår Far. Han har kontrollen. Han skapade världen. Han skapade oss. Han satte oss i världen. Vi finns här därför att Han satte oss här. Och det gör verkligen skillnad för hur vi upplever livet och världen, hur vi upplever förhållanden och omständigheter. Vi måste inte vara ensamma. Vi måste inte vara otrygga. Allt är i Fars händer.


Vidare: Han är vår Far. Han har många barn. Vi är bara ett av alla de barnen. Vi måste komma ihåg att de andra också är Hans barn. Vi behöver tänka på dem, vi behöver bry oss om varandra. Vi behöver vara goda mot varandra. Vi behöver ge varandra det som behövs. Vi måste visa samma kärlek och barmhärtighet mot varandra som Han visar mot oss. Kom ihåg: Han är vår Far.


—Derek Prince


Publicerad med tillstånd från Derek Prince Ministries, Norge

För flera betraktelser på engelska klicka HÄR

Inga kommentarer: