måndag 20 april 2015

GPC-böneämnen bönevecka 13

100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och Kristi Kropp i Sverige

Be för församlingen att den är ”salt och ljus” i Sverige och världen
I Matteus 5:13-16 undervisar Jesus oss som är hans lärjungar om uppdraget att vara ”salt och ljus” i vår omgivning, vårt folk, vår nation:
”Ni är jordens salt. … Ni är världens ljus. … På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.” 

Detta innefattar vårt ansvar att fungera som salt och ljus i vårt land när det gäller ett välsignat förhållande mellan Sverige och Israel. Som församlingen är vi Sveriges ”samvete”. Vi ska vara ett föredöme för Sverige. Detta är anledningen till att Paulus varnar Jesu församling för varje form av högmod mot det judiska folket (Romarbrevet 11:17-20).
”… då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. … Var inte högmodig, utan bäva.”

Som församling får vi inte falla i samma grop som nationerna har fallit – förvillelsen från Babylons ande, stolthetens och förmätenhetens ande. Vi måste vara ett föredöme för våra nationer i vad det innebär att vara en välsignelse för det judiska folket och Israel. Så be för Jesu församling som helhet i Sverige, att den må be för Israel, trösta Israel, välsigna Israel, besöka Israel, samarbeta med Israel – och genom att göra detta vara ett föredöme och öppna dörrar, så att vår nation kan följa efter!

Vi ber att Kristi Kropp i Sverige må vara ett föredöme i sanning och ödmjukhet, och att den må älska rättfärdighet och hata orättfärdighet, och att den är salt och ljus i världen

Vi bekänner, avsäger oss, ber om förlåtelse, förlåter (Daniel kapitel 9): Församlingen i Sverige, Kristi Kropp – våra synder, våra fäders synder, och våra ledares synder, med fasta
• antisemitism och ersättningsteologi
• högmod, olydnad, uppror – Babylons andemakt
Vi ber för Kristi Kropp i Sverige i relation till Israel och det judiska folket
• att den åter upprättas till att vandra i sanning och ödmjukhet inför Gud (Filipperbrevet 2:1- 5; Psalm 45:4)
• att den älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet (Psalm 45:7; Jesaja 59:14-21)
• att den är salt och ljus (Matteus 5:13-20)
• att den vittnar om Guds nåds evangelium, predikar Guds rike, och förkunnar hela Guds vilja och plan (Apostlagärningarna 20:17-35)

Vi står emot Babylons andemakt i vårt land – en andlig strid
• vi tar på oss hela Guds vapenrustning (det betyder, vi ikläder oss Jesus Kristus):
◦ sanningens bälte rättfärdighetens pansar
◦ villighetens skor som fridens evangelium ger
◦ trons sköld
◦ frälsningens hjälm
◦ Andens svärd, Guds Ord
◦ under ständig bön och bön i Anden (Efesierbrevet 6:10-18, Romarbrevet 13:14)

BÖN: Käre himmelske Far, vi kommer inför din tron av nåd i Jesus Messias namn, Din älskade Son, vår Frälsare, för att proklamera Hans Herravälde över det fäste som det andliga Babylon har i vår nation Sverige. För det står skrivet:
”När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.” (Filipperbrevet 2:7b-11)

http://100-days.eu/sv/stoed/boenepunkter/222-vecka-13-19-25-april-2015

KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
http://100-days.eu/index.php/sv/
så kommer det upp mer info och länkar till info-material
Global Prayer Calls svenska FB-sida:Inga kommentarer: