söndag 12 april 2015

GPC-böneämnen bönevecka 12

100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och Kristi Kropp i Sverige

Be om gudsfruktan hos vår regering när det gäller Israel 

I 1 Timoteusbrevet 2:1-2 uppmanas vi att be för våra ledare och vår regering – för ”alla i ledande ställning”:

”Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt.” 

I Jeremia 31:10 får vi som hämtats ut ur nationerna (det betyder oss som kristna!) en kallelse att tala till nationerna (och deras ledare) och göra dem medvetna om att Israels Gud, Jesu Kristi Far, står bakom hopsamlandet av det judiska folket i sluttiden. Och vi måste varna dem för att stå emot Guds verk! I Psalm 2 uppmanas nationerna och deras ledare att inte göra uppror mot Gud och hans planer för Israel – annars kommer Messias att döma dem (Psalm 2:12). Nationerna och deras ledare får befallningen att förbli i Herrens fruktan när det gäller Guds ynnest mot Sion.

Därför: Låt oss be om gudsfruktan hos vår regering när det gäller Israel! 

Vecka 12: Vi ber om gudsfruktan hos vår regering när det gäller Israel

Vi ber:
• om att Kristi Kropp må vara en nutida Jona som kallar vårt land och vårt folk till omvändelse
(Jona 3:1-4)

• om att vi i Sverige som nation och folk må ödmjuka oss och lyda kallelsen till omvändelse
(Jona 3:5-10)

• om att gudsfruktan i vårt land växer till (2 Krönikeboken 20:29)

• att vi som Kristi Kropp i Sverige kan förkunna för vårt folk och vår regering att det är Israels Gud som samlar ihop det judiska folket och bevarar dem som en herde bevarar sin hjord (Jeremia 31:10)

• att vi som Kristi Kropp i Sverige kan varna vår regering och våra ledare och uppmana dem att tjäna Herren (Psalm 2:10-12)

• att rådgivare till vår regering och våra ledare talar som Bileam talade till Balak: ”Se, att välsigna är mitt uppdrag. Han [Herren] har välsignat, och jag kan inte ändra det. Ingen ofärd kan skådas i Jakob, ingen olycka kan ses i Israel. Herren, hans Gud, är med honom, en konungs jubel hörs bland dem.” (4 Moseboken 23:20-21)

KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
http://100-days.eu/index.php/sv/
så kommer det upp mer info och länkar till info-material
Global Prayer Calls svenska FB-sida:

Inga kommentarer: