söndag 22 mars 2015

GPC-böneämnen bönevecka 9

100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och Kristi Kropp i SverigeBe att Sverige välsignar Israel: den nation som välsignar Israel kommer att bli välsignad!

I Herrens ögon är det viktigaste beviset för ett folk och en nation dess beredvillighet att tacksamt bejaka det utvalda folket, det judiska folket, som en Guds gåva, det vill säga som en välsignelse till mänskligheten. (1 Moseboken 12:1-3). Israel är inte perfekt. Bibeln är mycket tydlig på denna punkt. Men i Romarbrevet 11:28-29 visar Bibeln oss att Guds val av Israel inte har sin grund i deras storhet eller deras goda gärningar. Det har sin grund i Guds förbund med fäderna. Och Gud har aldrig ångrat eller återtagit ”sina gåvor och sin kallelse” till det judiska folket och Israel (Romarbrevet 11:29).

Jesus själv bekräftade att alla löften till Israels barn fortfarande gäller och är i effekt – till välsignelse för nationerna (Romarbrevet 15:8-9). Det finns många sätt som en nation och dess ledare kan välsigna Israel på. De kan välsigna Israel genom att visa respekt. De kan välsigna Israel genom att visa tacksamhet för allt som Israel åstadkommit till godo för samhället och civilisationen. De kan välsigna Israel genom konstruktiva diplomatiska relationer. De kan välsigna Israel genom opartiska handels- och affärsförbindelser. De kan välsigna Israel genom kulturellt utbyte, studentutbyte, främjande av turism och på många andra mycket praktiska sätt. De kan välsigna Israel genom att be dem om råd i fråga om utveckling, säkerhet, företagande – för att bara nämna några få exempel. De kan välsigna Israel genom att visa förståelse för de faror och komplexa förhållanden som Israel står inför i konflikten i Mellanöstern och genom att verkligen försöka göra en opartisk bedömning av konflikten. Be för vår nation att fortsätta vara och mer och mer bli en välsignelse för Israel!

Vecka 9: Vi ber att Sverige ska välsigna Israel: det land som välsignar Israel kommer att bli välsignat

Vi ber:
• att Sverige ska förstå att Gud har utvalt Israel och det judiska folket, inte därför att de är fullkomliga, utan därför att Han älskar dem och har kallat dem att vara Hans eget folk och till att vara en välsignelse till världen – Hans förbund med dem och Hans löften till dem har bekräftats av vår Herre Jesus själv (5 Moseboken 7:7-8, Romarbrevet 15:8-9)

• att Sverige ska visa respekt och högaktning mot Israel och det judiska folket (Jeremia 33:9)

• att Sverige ska visa tacksamhet till Israel och det judiska folket för det de har åstadkommit och bidragit till samhället och civilisationen (Romarbrevet 15:27, 5 Moseboken 28:5-13)

• för goda diplomatiska förbindelser och goda handels- och affärsförbindelser mellan Israel och Sverige (1 Kungaboken 10:1-3)

• för utbyte och samarbete på många områden mellan Israel och Sverige – utbildning, turism, säkerhet, forskning, utveckling mm (1 Kungaboken 5:1-12)

• att Sverige ska förstå de många utmaningar som det demokratiska Israel står inför i Mellanöstern och värdera dessa på ett rättvist objektivt sätt (Matteus 7:2, Johannes 7:24)

KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN i inlägget "Nations" på denna sida:
http://100-days.eu/index.php/sv/
så kommer det upp mer info och länkar till info-material
Global Prayer Calls svenska FB-sida:

Inga kommentarer: