fredag 30 januari 2015

GPC - Böneämnen vecka 1100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015

15 veckors bön för Israel, Sverige och 
Kristi Kropp i Sverige


VECKA 1 25-31 JANUARI 2015

Tacka Gud för Israel!
Det är alltid bra att börja vår bön och förbön med att tacka. Det finns mycket att tacka Gud för när det gäller Israel. Romarbrevet 11:17-18 talar om Israel, respektive Israels Gud, som olivträdets rot där vi som troende från nationerna blivit inympade. Romarbrevet 9:4-5 förklarar ännu tydligare vad den roten är genom de uppenbarelser och de frälsningshandlingar som Gud gett speciellt till det judiska folket och till Israel. Detta har nu blivit också vår rot, vårt fundament och vårt ankare som Jesu Kristi församling genom tiderna, i varje nation.

”De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen.
” (Romarbrevet 9:4-5)

Utöver ”sina gåvor och sin kallelse” (Romarbrevet 11:29) till det judiska folket, där vi har blivit ”inympade”, har världen och församlingen fått ännu fler välsignelser från det judiska folket. Den överväldigande merparten av Bibeln (Gamla och Nya testamentet) skrevs av judiska författare. Idén med sjudagarsveckan med en dags vila kom från det judiska folket. De tio budorden. De tolv apostlarna. Den första församlingen i Israel. Alla judiska – enbart judiska! Vårt fundament! Våra rötter! Vilket arv! Vilket överflöd av uppenbarelse och andlig rikedom som vi, Jesu församling i hela världen, verkligen kan vara tacksamma för!

Vecka 1: Vi tackar Gud för Israel och det judiska folket
·         för att han har utvalt dem bland alla folken i världen till att vara hans eget, särskilda, älskade folk (5 Mose-boken 7:6-8)
·         för att han har skapat Israel som sin förstfödde son bland folken (5 Moseboken 32:6, 2 Moseboken 4:22)
·         för att han har gett det judiska folket landet Israel som deras arvedel (5 Moseboken 15:4)
·         för att han har välsignat dem och kallat dem att vara en välsignelse för världen (1 Moseboken 12:3)
·         för att han har anförtrott dem sitt Ord, Gamla och Nya testamentet (Psalm 19:8-12, Hebreerbrevet 4:12-13)
·         för de eviga löften han har gett dem (1 Kungaboken 8:56)
·         för patriarkerna och för att han handlat i trofasthet mot det judiska folket genom historien (Psalm 119:90)
·         för alla deras bidrag till civilisationen och samhället (Romarbrevet 15:27)
·         för deras återupprättande i vår tid (Psalm 102:13)
·         för deras Messias, Jesus Kristus, som är hela världens Frälsare (Romarbrevet 1:3-4)

Se mer info om Global Prayer Call 2015 här:

Inga kommentarer: