måndag 9 februari 2015

GPC - böneämnen vecka 3 
100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och
Kristi Kropp i Sverige

VECKA 3: 8-14 FEBRUARI 2015
Be att församlingen blir en källa till genuin tröst för det judiska folket

Det är utifrån denna tacksamhet och denna ödmjuka kärlek som vi kan be för en tredje punkt: Att
Jesu församling i hela världen blir en källa till överflödande tröst för det judiska folket i hela
världen och för Israels folk i synnerhet. Bibeln ger kristna en mycket stark kallelse och mandat att
göra precis det:
”Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess
vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av Herrens
hand för alla sina synder.” (Jesaja 40:1-2)

Här talar Guds Ande till ett folk som uppenbarligen inte är det judiska folket. Han kallar på ett folk
som ska trösta det judiska folket, ett folk som ska tala in Guds kärlek och uppmuntran i deras själar,
som ska tala Guds ynnest till dem – och i synnerhet till dem som bor i Jerusalem. Detta är ett ord till
församlingen i vår tid. Den tid när Gud samlar ihop människor av judisk börd från hela världen i
deras urgamla hemland. Den tid när Jerusalem återupprättas som den judiska huvudstaden i det
judiska Israel.

Efter Förintelsens tragiska händelser för precis 70 år sedan har ”Trösta, trösta mitt folk!” blivit en
order eller en fullmakt för miljoner kristna och hundratals kristna organisationer runt hela världen.
Det utgör hörnstenen för Christians for Israel ännu idag. Låt oss be att Jesu församling i hela
världen berörs och förvandlas av Jesu kärlek till hans eget folk som uttrycks i orden: ”Trösta, trösta
mitt folk!”

Vecka 3: Vi ber om att Kristi Kropp blir en källa till genuin tröst för det judiska folket

Vi ber om att Kristi Kropp
• älskar det judiska folket och Israel med Guds kärlek som Rut gjorde (Rut 1:16)
• är till tröst för det judiska folket och Israel (Jesaja 40:1-2)
• uppmuntrar det judiska folket och Israel och påminner dem om Guds löften och förbund i
Skriften (Jesaja 49:15)
• hjälper och bistår det judiska folket och Israel på alla sätt (Hosea 11:1, 4)
• engagerar sig i bön och praktiskt arbete för aliyah (det judiska folkets återvändande från
förskingringen till Israel (Jesaja 62:10)
• frimodigt stödjer Israel och det judiska folket trots alla lögner, osanningar, dubbelmoral och
uppvigling som kommer ur antisemitism, antisionism och hat (Ordspråksboken 17:17)
• älskar, stödjer och välsignar de messianska församlingarna i Israel (Apostlagärningarna
11:29)
• välsignar Israel och det judiska folket (4 Moseboken 6:23-27)

KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN I BLOGGPOSTEN "Nations" så kommer det upp mer info och länkar till info-material
http://100-days.eu/index.php/sv/

 

Inga kommentarer: