lördag 14 februari 2015

GPC-böneämnen vecka 4

100 dagars bön 27 januari – 8 maj 2015
15 veckors bön för Israel, Sverige och
Kristi Kropp i Sverige


VECKA 4: 15-21 FEBRUARI 2015
Be för Israels fullständiga återupprättande
I det att den Helige Ande håller på att dra det judiska folket hem igen till Israel från världens fyra
hörn, är det en förmån och en glädje för oss att be för denna historiska rörelse och – där Herren låter
oss göra det – till och med medverka i den. Christians för Israel hjälper, som en av sina viktigaste
uppgifter, människor av judisk börd att invandra till Israel, och det är en glädje för dem att
samarbeta med andra kristna organisationer som Ebenezer Operation Exodus International med
flera som arbetar för samma sak.

Be för detta stora arbete i enlighet med Herrens Ord:
”Än en gång skall jag upprätta dig, så att du blir upprättad, du jungfru Israel. Än en gång skall du
ta upp din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada. Än en gång skall du plantera
vingårdar på Samariens berg, och de som planterar skall själva njuta av frukten. Ty en dag kommer
då väktare skall ropa på Efraims berg: Kom, låt oss dra upp till Sion, upp till Herren, vår Gud. …
Se, jag skall föra dem från landet i norr och samla dem från jordens yttersta hörn, bland dem både
blinda och halta, både havande kvinnor och barnaföderskor. I en stor skara skall de komma
tillbaka hit.”
(Jeremia 31:4-6, 8)

Vecka 4: Vi ber för Israels fullständiga återupprättande
 

Vi tackar Herren
• för alla de människor av judisk börd som han har fört hem till Israel från nästan varje nation
i världen (Jesaja 49:21)
• för tillblivelsen av den moderna nationen Israel år 1948 (Jesaja 66:8)
• för att han har beskyddat och gett välstånd till Israel fram till idag trots fiendskap och krig
från omgivningen (5 Moseboken 28:6-8)

Vi ber
• om att Herren ska ge trygghet och säkerhet till staten Israel och dess invånare (Psalm 127:1):
    ◦ trygga gränser
    ◦ om att IDF och säkerhetstjänster ska vara vaksamma och alerta, och för deras säkerhet
    ◦ om att de som är hjärnor bakom terrorattacker, upplopp och uppvigling avslöjas
    ◦ om att internationella komplotter och planer för att skada Israel avslöjas
    ◦ om att försvarsministern, överbefälhavaren och andra inte ska negligera några tecken på
hot mot Israel

• för Herrens ledning för premiärministern och Israels regering i den komplexa politiska och
religiösa situationen, i förhållande till (Psalm 61:1-5):
    ◦ Iran och dess strävan efter kärnvapen
    ◦ Syrien och inbördeskriget där
    ◦ den Islamiska staten
    ◦ Hezbollah och situationen i Libanon
    ◦ Hamas och situationen i Gaza
    ◦ den palestinska myndigheten och situationen i Judeen och Samarien
    ◦ Islam och islamism (politisk islam)
    ◦ USA, EU, FN & internationella icke-statliga organisationer (NGO)

• om att Herren fortsätter att hämta hem det judiska folket till Israel från jordens fyra hörn
(Jesaja 43:5-7, Hesekiel 39:28-29)

• om att bostäder byggs och att jobb skapas för alla dem som kommer tillbaka från
förskingringen (Hesekiel 36:8-11)

• om att öknar och ödemark odlas upp (Jesaja 27:6, 32:15, 35:1)

• om att Herren ger höstregn och vårregn enligt Skriften (5 Moseboken 28:12, Sakarja 10:1,
Joel 2:23)

• om att Israel och det judiska folket mer och mer vänder sig till Herren och ber om ledning
och beskydd (Psalm 50:15)

• om att Herren förhärligar och helgar sitt namn genom Israel och det judiska folket (Jesaja
49:3)

KLICKA PÅ DEN SVENSKA FLAGGAN I BLOGGPOSTEN "Nations" så kommer det upp mer info och länkar till info-material
http://100-days.eu/index.php/sv/Inga kommentarer: