onsdag 23 oktober 2013

Rätt fokus

File:Järvenpää - Sibeliuksenkatu IMG 1970 C.JPG

Många tycker inte kallare väder, snö och slask är något att se fram emot, så inte heller jag. Jag uttryckte mig lite beklagade över den kommande årstiden för en vän och nedan kan du läsa hans kloka och andefyllda respons som jag hoppas välsignar dig också. (Svaret är något lite tillrättalagt för att passa för publicering.)
Guds välsignelse!/Barnabas

”Det går att klara hösten och vintern genom att ta en dag i taget. Hur äter man upp en elefant, om inte genom en bit i taget?

En kvinna var inför Gud med sitt liv, och sa till Herren att jag klarar inte en dag till i mitt liv. Herren frågade om hon klarade en halv dag, kvinnan svarade nej. Herren fortsatte då till en fjärdedels dag, vidare till en timme, en halvtimme, en kvart, tio minuter, fem minuter, när  Herren var nere på en minut fick han svaret av kvinnan att hon trodde att det skulle gå bra. Bra, sa Herren, då tar vi en minut i taget.
I stället för en förlorad dag, samlade kvinnan på sig minut efter minut av seger, sedan timmar som sedan blev en hel dag. Vägen till en dags seger gick genom många minuters seger. Hennes minutseger förändrade hennes tankar från nederlag till SEGER.

Sinnet är ett av slagfälten där vi har vår kamp som är närmast och som ofta vill krypa in under skinnet. Hur klarar vi av det? Ibland efter mycket om och men runt de omständigheter vi har, så går vi till Guds Ords löften och talar ut dem, inför andevärlden som endast viker undan för den Helige Ande och Guds Ord. Vår klagan och vårt jämmer när istället vårt ego och så snurrar vi in oss i det som Herren vunnit seger över. Läser i John Bunyans bok Kristens resa som egentligen beskriver vår egen resa kantad av olika saker som vi möter i vårt liv och som övervinns efter kortare eller längre tid. Resan fortsätter på för oss ibland obanade vägar, men Herren är med i och genom allt, även då vi inte förnimmer det. Fotspår i sanden, en av många bra berättelser när mannen endast såg ett par fotspår i de svåraste perioderna av sitt liv, och undrade var Herren var under tiden han behövde Herren mest, och Herren svarade att det var då jag bar dig!Det är Herren som för oss fram och igenom allt, även om vi ibland måste gå genom eld eller vatten kommer vi igenom, och det är kanske det som kallas genombrott. När man bygger tunnlar och bygger från två håll, möts man vid något tillfälle och då det bryter igenom de sista stenmassorna firar man detta genombrott trots att det är mycket arbete kvar innan tunneln är färdig. Vi får små genombrott i våra liv då vi ser ljuset och då gläds vi och fröjdas, även om vi inte är framme vid målet än.

Jesus har vunnit seger, och varför vi har denna kamp under jordelivet är ibland svårt att förstå, det som känns lite svårt är att Ordet säger att somliga ska avfalla och förneka Jesus. 2 Petr 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

Så länge vi kan uttala namnet Jesus som är över alla andra namn är vi faktiskt i segerposition, även om vi inte alltid känner det. Det är berättelser där människor blivit så ansatta att de nästan inte kunnat säga namnet Jesus, och när de kämpat med detta så att de till slut kunnat säga JESUS har det släppt och de blivit fria från det som försökt ta deras liv.

Tror att det är viktigt att vi talar ut Guds löften varje dag, namnet Jesus, Jesu blod, Golgata seger ut i andevärlden som behöver höra att de är besegrade och enbart härjar på lånad tid. Men det är som flugor, de kan irritera ordentligt. Tungotal och lovsång är också de vapen som vi har till vårt förfogande. Därför behöver vi komma samman som troende i bön, tillbedjan och lovsång, då principen är 1 jagar 1.000 och 2 jagar 10.000. Varför tror du att attackerna är på familjer och församlingar? Jo, därför att vi tappar mycket när vi är splittrade.

Tyvärr är många så bedragna att de tror att de lever i nåden med ett liv i synd för att det finns förödande läror, mitt ibland församlingar och samfundskyrkor, som enbart bedrar människor att leva i strid mot Guds Ord och utan den Helige Andes kraft. De som lever i äktenskapsbrott och som svär och förbannar, men menar sig leva i någon slags nåd, har kanske missat Guds rättfärdighet som dömer synden och inte ursäktar eller rättfärdigar den?

Vi närmar oss den dag då det är för sent för dem som inte har rättfärdighetens klädnad genom den nåd Herren erbjuder de som omvänder sig och tar emot den Seger Jesus vann på Golgata.

Vi citerar ofta:

 Joh 3:16  För Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin ende Son,
för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.
Joh 3:17  Gud sände inte sin Son till världen för att döma dem utan för att rädda dem.

Men Ordet tar inte slut där utan fortsätter, men hur ofta citerar vi de efterföljande verserna?

Joh 3:18  De som tror på honom blir inte dömda. Men de som inte tror på
honom är redan dömda för att de inte tror på Guds ende Son.
Joh 3:19  Och domen är grundad på detta faktum: ljuset från himlen kom
till människorna, men de älskade mörkret mer än ljuset för deras
handlingar var onda.
Joh 3:20  De hatade det himmelska ljuset, eftersom de ville synda i
mörkret. De höll sig borta från ljuset för de var rädda att deras synder
skulle avslöjas.
Joh 3:21  Men de som däremot gör vad som är rätt, kommer med glädje till
ljuset för att alla ska kunna se att de gör vad Gud vill."

Vid en samling skulle vi presentera oss, och en person presenterade sig med namn och la till "en syndare frälst av nåd", och många jublade högt, men den Helige Ande gav mig något annat och jag presenterade mig med namn och la till "Rättfärdiggjord i Kristus Jesus", och det blev alldeles tyst när jag med den Helige Andes hjälp ärade och upphöjde Herren istället för en felaktig obiblisk bekännelse. Hur är det i våra kyrkor och även med våra egna bekännelser, inte allt som får människor att jubla behöver vara sant, även om det sker i våra kyrkor eller vid våra sammankomster? Den skyddade verkstaden kanske är mest bedräglig när lögnen fått fäste i människors hjärtan, med munnens felaktiga bekännelse?

Ärkebiskopen upphöjer Twitter, men inte Jesus, och ska vara den som vägleder kyrkan i en tid som denna. Vaksamhet och urskiljningsförmåga att höra vilken ande som talar och agerar är ytterst viktigt, antikrist får lätta byten med människor som redan är bedragna och förnekar Jesus som sin Herre och Frälsare.

Vi får lägga vår svaga hand i Herrens starka hand i en tid som denna, så att vi går tillsammans med vår Herre och Frälsare den sista sträckan i tiden, och är vi kvar när Jesus kommer tillbaka så är uppryckandet helt plötsligt ett faktum och vi är Hemma hos Herren i ett nu. Halleluja!

Även i stormarna är Jesus med och vi är bevarade när det bedarrat och blir stilla och vi finner att vi är vid en oas med friskt vatten som styrker oss för den fortsatta vandringen.

En dag i taget, och vi är mer än övervinnare. 1 Joh 5:3 Att älska Gud innebär att göra vad han säger till oss, och det är egentligen inte alls  svårt, 1 Joh 5:4  för allt som kommer från Gud övervinner världen. Vi kan besegra världen genom vår tro. 1 Joh 5:5 Ingen kan vinna denna kamp utan att tro att Jesus verkligen är Guds Son.

Tron är en gåva från Herren som förmår.
Efe 2:8  Ty av nåden ären I frälsta genom tro - och det icke av eder själva, Guds gåva är det - Efe 2:9  icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Men om du förmår något, så förbarma dig över oss och hjälp oss."
Mar 9:23  Då sade Jesus till honom: "Om jag förmår, säger du. Allt
förmår den som tror."
Mar 9:24  Strax ropade gossens fader och sade: "Jag tror! Hjälp min otro."

Ha en välsignad dag i Herren.
Välsignelser!
Din broder "

Inga kommentarer: