fredag 13 maj 2016

Tacksamhet mitt i svårigheter

Ett kort, kärnfullt budskap om hur vi kan tacka och prisa Gud under livet alla omständigheter som en  möjlighet att komma in i förståelsen av Guds enorma godhet:
https://www.facebook.com/bethel.church.redding/videos/10153579282351824/


Psaltaren 109:30-31
30 Jag vill tacka Herren om och om igen med min mun
 och prisa honom bland de många,
 31 för han står på den fattiges
 högra sida
 för att frälsa honom
 från dem som dömer hans själ.


Inga kommentarer: