lördag 30 september 2017

Inbjudan till bön i Kalmar 14-15 oktoberInbjudan till bön i Kalmar, tyvärr utan bilder eftersom de inte gick att publicera med blogger.com/ All Guds välsignelse! Barnabas


Bön förändrar en stad


Välkommen till bönedagar i Vasakyrkan Kalmar helgen den 14-15 oktober. Bön växer fram på många platser och vi i Sverigebönen tror att det är viktigt för oss att komma tillsammans och gemensamt söka Herren för vårt land, vår region och vår stad. Helgen är ett samarbete mellan Sverigebönen och Vasakyrkan och även övriga kyrkor i Kalmar är inbjudna. Vår förhoppning är att alla berörda församlingar och enskilda troende ska känna att de är en viktig del i bönehelgen.

Vi kristna behöver lägga vårt eget åt sidan och söka Guds ansikte. Vi tror att Herren önskar att etablera platser i kyrkor och bönehus över hela landet där bönearbetet och lovsången inför Honom är ständigt pågående.

Till bönedagarna kommer en av Norges mest kända böneledare, Håkon Fagervik från Levanger utanför Trondheim.. Han är en av grundarna till Nordisk Bønnesenter som på en allkristen grund dagligen samlar människor till bön för Norge och Norden. Från nätverket Sverigebönen kommer Patrik Sandberg, Lars Magnusson, Lars Gunnar Pahlm och lovsångsledarna Magnus och Terese Axelsson.

Mötestiderna i Vasakyrkan, Kungsgatan 23 Kalmar, är följande:
Lördag 14 oktober kl. 10, 14 och 18
Söndag 15 oktober kl. 10 och 13

För den som önskar fasta under lördagen kommer drycker att finnas tillgängliga i kyrkan.

Varmt välkommen till Vasakyrkan!

Lars Gunnar Pahlm
Sverigebönen


”Men om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.”
Andra Krönikeboken 7:14

Inga kommentarer: