onsdag 15 november 2017

Seminariedag “Judiska rötter - kristna grenar?”

Seminariedag 27/1, 2018

27/1 Seminariedag “Judiska rötter - kristna grenar?” om den tidigaste kyrkans judiska identitet med Stefan Larsson (gymnasielärare och student vid masterprogrammet Religious Roots of Europe).

Program: 
kl 9 Morgonbön, 
10 Seminarium “Ersättningsteologi och kristen antisemitism” 
14 “Det judiska folket som nav för frälsningshistorien” 
15.30 fika 
16 “Det nya förbundet” 
20 Kvällsbön

Plats: Roseniuskyrkan, Stockholm Kostnad: 200 kr, fika ingår. Anmälan till mishkansweden@gmail.com OBS! Föranmälan krävs. Medtag id-handling till entré vid konferensregistrering. 

Källa:
http://mishkan.se/kalender
 

Inga kommentarer: