tisdag 6 februari 2018

Du är mer än en övervinnare!
Romarbrevet 8:31 - 39

Tre aktuella texter:

By Lana Vawser

This morning I heard the Lord say "Watch the overcomer now rise within you."
I saw a powerful move of the Holy Spirit upon hearts that was not only bringing an awakening but a fire within their hearts that saw them suddenly rise up out of the things that have tried to hold them down and take their ground, and they began to roar 'YOU CANNOT HAVE MY GROUND'.
I saw the fire of the Holy Spirit falling powerfully upon those who have faced tremendous opposition in gaining movement and momentum in the territory and new season God has released them into.

Läs fortsättningen av texten här: 


Shake it off! –  your Lion Bites word for today
The Lord of Heaven’s armies is calling you to ‘shake it off, shake it all off’ today.

Läs fortsättningen av texten här: 


Predikan från församlingen Kellportem:
Veckans predikan: Är du ett offer eller en övervinnare?
Vi hamnar alla i svårigheter av olika slag, men vi kan hantera dem olika. Vi kan välja att se oss som offer, men vi kan också välja att se på oss själva som övervinnare. Vad du väljer kommer att ha betydelse för din möjlighet att tjäna Gud.

Läs fortsättningen av texten här: Inga kommentarer: