onsdag 21 mars 2018

Luttrad i smältugnen

12 mars 2018 

Luttrad i smältugnen


Psalm 66:10 & Jesaja 48:10 

Du prövade oss, Gud, Du luttrade oss som man luttrar silver. SFB15
Se, jag har luttrat dig, men inte fått något silver. Jag har prövat dig i lidandets ugn. SFB15

En sak som Bibeln undervisar oss tydligt om är att Gud prövar sitt folk. En jämförelse som Skriften många gångar använder är att Gud prövar oss på samma sätt som silversmeden luttrar silver. På Bibelns tid gjorde man så att man la silver i en metallbehållare och hettade upp det så mycket man kunde över elden. Allt eftersom silvret smälte och började bubbla i värmen så kom slagg, skum och föroreningar upp till ytan och silversmeden skummade av det. Han fortsatte ända tills det inte fanns några föroreningar kvar i silvret. Det avgörande testet var att han kunde se ner på silverytan och se sin egen spegelbild utan förvrängningar.
Det är på det sättet som Gud prövar oss i lidandets ugn. Ju hetare ugnen är desto mer föroreningar kommer upp till ytan. Och i sin nåd skummar Han av dem med sin stora himmelska hålslev. Han fortsätter att skumma av med hålsleven tills Han ser sin egen bild avspegla sig i våra liv. Och då vet Han att luttringsprocessen har lyckats och tar oss ut ur smältugnen. 


—Derek Prince 

Publicerad med tillstånd från Derek Prince Ministries, Norge

Inga kommentarer: