måndag 9 juli 2018

Sju områden som Israel har påverkat din tillvaro på

En artikel ur:

MAOZ ISRAEL REPORT – JULY 2018

Seven ways Israel has impacted your world

https://www.maozisrael.org/monthly_magazine/maoz-israel-report-july-2018/#section1 

Inga kommentarer: