onsdag 13 juli 2011

Nationellt böneupprop

NATIONELLT BÖNEUPPROP för Hösten 2011-2012 - Tillsammans för ett förvandlat land.

www.sverigebonen.se

10 juli 2011

Till alla troende och orter i Sveriges land

Guds frid!

Till församlingarna som deltog i Bön på Nationaldagen 2011: Vi sänder

er varma hälsningar ifrån bönenätverket Sverigebönen och önskar Er en
härlig sommar och välbehövlig vila efter en lång vinter. Än en gång,
underbart att Ni anordnade bön på Er ort 6/6. Det var 104 orter som bad.
Visst ger detta mersmak! Vi har mottagit många segerrapporter från olika
platser i vårt land, från norr till söder. Gud Hör bön!

Drottningen skickade brev om uppmaning till bön, och Kungen sa i sitt
nationaldagstal att det är viktigt att med tacksamhet utbrista i texten
”Land, du välsignade”. - Vårt land blir mer välsignat när sinnena är
öppna och viljan att lära av varandra är gränslös, sa han i sitt tal.

BÖN FÖR DIN ORT (1 Tim 2:1-4)

Hösten 2011-2012

Vårt land och folk har stora behov och utmaningar. Under lång tid och
på många orter beds det för orten regelbundet. I Stockholm och S:ta
Clara kyrka anordnas "Bön för staden" en gång i månaden (uppstart igen
slutet av augusti). Vi vill nu inspirera Er till att Ni också tar
initiativ till "Bön för staden/orten" där Ni bor.

Vi vill att bönens eld skall drabba landet och ett naturligt samarbete
har börjat med 6/6. Låt oss stå tillsammans i för landet!

Förslagsvis kan Ni också börja i slutet av augusti eller när det passar
Er. Vi uppmuntrar till 8-12 samlingar per år i ekumenisk bön. Låt det
gärna vara bön på en plats mitt i ortens hjärta. Flera ber redan i stads
och kommunhus för sin ort.

Vi uppmuntrar bön inom 7 samhällsområden (se powerpoint på vår hemsida)
- Näringsliv/affärsvälden
- Media
- Politik, riksdag och överhet
- Utbildning och skola
- Familjen
- Religion och kyrka
- Kultur och konst

Bön: Vi ber om ett andligt ledarskap som tar ansvar för sin ort. Ge mod
och kraft till ditt folk Herre att be och arbeta för skörden. Vi ber att
korset ska bli synligt och verksamt på varje samhällsområde. I Jesu
Namn. Amen.

Vi hoppas att vi tillsammans kan nå ut med information via olika
nätverk och kanaler beträffande böneinitiativet och uppropet. Hör av er
gärna när ni har startat er ortsbön eller om ni redan ber regelbundet.
Mail: info@sverigebonen.se. Boka redan nu in 6 juni 2012 på din ort. Väl
mött i bön!

För Sverigebönen,
Carl-Erik Sahlberg, Ingemar Helmner, Patrik Sandberg, Torbjörn Erling

Inga kommentarer: