tisdag 5 mars 2013

Guds böneklocka i vårt land fungerar när Anden och bruden säger; Kom!Skrivet av Vello Vaim, Bönens hus Örebro på Stockholms bönehus blogg:

”Redan under 2012 fick jag flera profetiska drömmar och syner som alla handlade om bruden, Brudgummen och uppvaknade i Anden. Har inte någon gång tidigare upplevt det så påtagligt som inför det år och den tid som nu kommer. Tar inte tid att dela det detaljerade innehållet i dessa drömmar och syner här, utan går istället direkt in på den profetiska innebörden av detta. Den som vaknar upp i bön, kommer den Helige Ande att föra in i en process som visar vad som händer när vi hängivet engagerar oss åt att be den sista bönen i Bibeln, som kan sammanfattas i ett ord: KOM! Detta är inte bara ett ord som vi uttalar i en bön. Det som verkligen är direkt kopplat till detta KOM, är uppenbarelsen om det liv som vi är kallade att leva och förverkliga så att han kan komma i Guds rikes fullhet! 

17Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det må säga: ”Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. Vers 20b: Amen, kom, Herre Jesus! (Upp.22:17,20, egen textmarkering)

Brudeväckelse och ny framtid när vi är Tillbedjande Tempel i funktion som Guds himmelska klocka här på jorden.
Brudeväckelse är också böneväckelse, det är Bönens Hus som Tillbedjande Tempel, som är Guds himmelska klocka här på jorden. Anden och bruden säger: ”Kom!” Vi gör alltså inte detta genom att bara säga ordet kom – för då hade han (och Guds rikets fullhet) kommit för länge sedan. Det är tillståndet i Kristi kropp som säger kom. Det är kvaliteten på den existens och det liv som vi lever ut, som verkligen säger kom. Det är det rådande förhållandet i församlingen tillsammans med den helige Ande och i relation till Guds plan som uttrycker kom, nu är tiden inne.  

Profetiskt hörande; Bruden måste säga samma KOM som den Helige Ande!
Här är det viktigt att förstå att Anden och bruden måste säga samma Kom! Det går inte att bruden säger ett annat kom än Andens Kom! Det måste vara synkroniserat på så sätt att den som hör det må säga Kom! Hör vad då? Jo, det är samma uppmaning som upprepas till varje församling i Uppenbarelseboken: Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Om inte detta stämmer överens mellan Anden och bruden så ”tickar” inte Guds himmelska klocka på jorden. Att höra och känna igen det som Anden säger till församlingen i dag är grundförutsättningen för profetisk bön som skapar en ny framtid. Om inte detta profetiska hörande finns så kommer inte bruden att säga samma Kom som Anden. För här har vi samma princip igen i Skriften: Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. (Amos 3:7).

Kom, är inte bara en bön som vi ber utan en process som vi går in i. 
Vi kan inte be den sista bönen i Bibeln utan att vara redo att gå in i en ”bönepuls” – ett profetiskt böneskeende som leder oss in i den processen som garanterar fullbordandet. Vad är det mer som förlöser detta Kom? Att den som törstar kommer och dricker av livets vatten. Detta innebär inte att vi kommer och är törstiga för enbart egna behov, då blir det ett kom på egna villkor och inte på Andens villkor. Vi är törstiga för att hans rike skall komma fullt ut. 
Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. (Matt.6:33).

Vi har väntat på att Jesus skall komma, men vi måste förstå att det är han som väntar på att vi skall komma in i hans fullhet så att han kan komma. Vi behöver lära oss och få uppenbarat vad det är som får Guds himmelska klocka här på jorden att ticka. Den klockan har stått stilla när det varit ”kortslutning i hjärtat – i bönelivet”. Det är när vi lever i den process som gör att Kristi fullhet fullbordas och att vi lever i tider av alltings upprättelse som Tillbedjande Tempel, som den ”tredje dagens uppståndelse församling”. (Fortsätter eventuellt att skriva mer om den tredje dagens församling vid ett annat tillfälle). Guds plan är att vi lever som ett konungsligt prästerskap i den ”tredje dagen”, som är med och skapar en ny framtid och är historieskapare.

Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på den tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. (Hosea 6:2).

Gemensam inriktning i bön och tacksägelse:
- Be om ett uppvaknande i bön och vandring i vishetens och uppenbarelsens Ande. (Ef.5:14,15; Ef.1:17,18).

- Tacka Gud för att den som ber ser och den som ser ber mer!

- Be att bruden vaknar, blir förenad med Anden att säga samma KOM! Be att vi verkligen törstar efter detta!

- Både be och tacka för den fullkomliga kärlekens brudeväcklese, som för oss in i processen till Kristi fullhet och Guds rikes kommande i sin fullhet! (Ef.3:14-21) (Hebr.12:22,28).

- Be att kärleken mellan brud och Brudgum får vara en ”bönepuls” – ett profetiskt böneskeende som leder oss in i ”fullhetsprocessen” som garanterar fullbordandet.

- Be att de som har öron att höra vad Anden säger till församlingarna i olika städer – regioner, kommer till sammans. Tacka Gud för att vi får säga KOM i Andens enhet till det som skall ske enligt Guds förutbestämda plan!

av Vello Vaim, Bönens hus i Örebro”Inga kommentarer: