lördag 8 februari 2014

Stora drömmar och små begynnelser

Från Bönehus Stockholms blogg "Rista":

Stora drömmar och små begynnelser

"Under den senaste tiden upplever jag hur Gud talat i ett par större teman. Ett av dessa teman rör området av drömmar. Jag upplever hur det finns en speciell nåd för nystart, omstart, omformulering och omvärdering när det kommer till våra drömmar. En del människor i Guds rike kommer finna sig i spänningen mellan stora drömmar och ringa begynnelser, vilket inte blir utan utmaningar.

Hur någon påbörjar processen att drömma är av mindre relevans, om drömmen startas med en enkel tanke eller om det är änglabesök med eldskrift på väggen är inte det viktiga. Det viktiga i sammanhanget är om drömmen är född tillsammans med Gud. Mitt i en kultur där drömmar påverkas av orsak och verkan, brainstoming och strategiskt tänkande är det vitalt att stanna upp och söka Gud om man har välsignelse att gå vidare med visionen. Varför detta är viktigt är inte risken att drömmen inte blir sann, vi människor kan faktiskt utföra en hel del i egen kraft, risken är att missa fullheten av vad Gud har tänkt."

Läs fortsättningen här:

Inga kommentarer: