torsdag 30 oktober 2014

Kyrie Eleison

Idag meddelande regeringen att den erkänner Palestina som stat. Nu, om inte förr, är det dags att vi som Guds folk vaknar upp och börjar be som Daniel gjorde i Babylon. Genom Daniels böner och inflytande erkände Nebukadnessar Israels Gud.
Dan 2:47 Och kungen sade till Daniel: "Er Gud är i sanning en Gud över alla andra gudar, en Herre över kungar och en som uppenbarar hemligheter, eftersom du har kunnat uppenbara denna hemlighet." 

Det kan ske i vår tid också. För Gud är ingenting omöjligt.
 
Kyrie Eleison, Fader förlåt oss för detta beslut och förbarma dig över vårt land Sverige.  
Daniel kap 9
/Shalom! Barnabas


Inga kommentarer: