onsdag 20 juli 2016

Europeisk sommarkonferens i SolnahallenSommarkonferens
  
i Solnahallen, Solna centrum i Stockholm
4-7 augusti 2016

Konferensadress: Solnahallen, Ankdammsgatan 46
171 67 Solna

Centrumkyrkan och organisationen Global Gemenskap välkomnar er till den 13:e Europeiska sommarkonferensen.
Jesus Kristus kallar på alla folk och stammar in i Hans Rike som är en global gemenskap med Honom och med varandra.

”Gå därför ut i hela världen och kalla alla människor till att bli Mina lärjungar, och döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn. ”                                                      Matt. 28:19

Pastor Merzek Botros från Centrumkyrkan i Sundbyberg och Global Gemenskap ser en väckelse ibland arabisktalande migranter och nytillkomna människor till vårt land.
Detta har resulterat i nytt liv i många församlingar runt om i landet och det har väckt ett behov av ett samarbete angående språket och biblar och annan litteratur på arabiska bland annat.

För två år sedan restes ett stort tält på Järvafältet, efter att Merzek tillsammans med sin församling fått en vision om väckelse ibland arabisktalande. Konferensen blev en stor succé och förläggs i år till Solnahallen.
Visionen har växt genom den senaste tidens flyktingströmmar till Sverige och Merzek tror i dag på en väckelse som kommer att beröra hela landet och hela Sveriges befolkning.

Konferensens tema är:

”Men se, Jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.”                                                                                                     Joh. 4:35

Varje dag inleds med bön i samarbete med Sverigebönen, One Heart Church och XP-Media som också erbjuder ett bokbord under konferensen.

Bönemötet är konferensens hjärta där vi tillsammans lovsjunger och upphöjer vi Honom, Jesus Kristus som Herre och Konung.
Genom bönen får vi vara med och röja väg för väckelse i Sverige. Vi får stå på muren i bön för landets politiska ledning, vi ber för säkerhetsläget och för flyktingsituationen i landet.
Vi ber för Sveriges kristenhet, för enhet genom Den Helige Ande.

Torsdag - bön och lovsång         kl.    15.00-17.00
Fredag,  lördag och söndag       kl.    9.30-11.00

Mötestider, torsdag 4/8
15.00-17.00 Bön och lovsång
17.00-19.30 möte
19.30-20.30 mat
20.30-22.30 kvällsmöte

Mötestider fredag 5/8 och lördag 6/8
9.30-11.00 Bön och lovsång
11.00-13.00 möte
13.00-14.30 lunch
14.30-16.30 pastors och ledarträff (gäller fredag) Lördag möte
17.00-19.30 möte
19.30-20.30 mat
20.30-22.30 kvällsmöte

Mötestider söndag den 7/8
9.30-11.00 Bön och lovsång
11.00-13.00 Möte
13.00-14.00 lunch
14.00- avslutningsmöte


Inga kommentarer: