tisdag 12 juli 2016

"Gudskvinnor – Ert största uppvaknande är över er!”"Gudskvinnor – Ert största uppvaknande är över er!”

Lana Vawser, Brisbane, Australia
2016-07-09


Nyligen då jag satt med Herren, omgavs jag av den mest fan­tastiska uppmuntran och rörelse i min själ, rörande Guds­kvinnor: ”Mina döttrar, ert största uppvaknande (väckelse) är över er!”

Jag hörde mig börja profetera: ”Gudskvinnor – ert största uppvaknande är över er!”

Jag blev överväldigad av dessa två fraser och kände omedelbart att Herren talade till mig om det största upp­vaknande vi någonsin har sett hos kvinnor i Kristi Kropp, det händer JUST NU och Han väcker kvinnor till att:

1. Se sin identitet som Hans DÖTTRAR.
2. Han låter sina döttrar mogna i uppenbarelsen just nu till KVINNOR – ett UPPVÄCKANDE av deras auktoritet och större ansvar.

"Jag väcker mina döttrar. Jag väcker kvinnor i församlingen till det som de är och som jag har kallat dem till. Det här är säsongen då kvinnor tänds av min kärlekseld som aldrig förr – för att brinna för mig, väcker deras gåvor av kreativitet och smörjelse över deras liv.”

Jag såg i detta Gudsmöte kvinnor i ALLA deras roller, som väcks av eld och vaknar till sina gåvor, kreativitet och inflytande. Från mödrar, till lärare, talare, advokater, författare, missionärer, målare, artister, dansare, stu­denter, profeter, till pastorer … Jag såg kvinnor VÄCKTA till sin sfär av inflytande över HELA Kristi Kropp.

PLÖTSLIGT kommer eld att falla från himlen, som i Apostlagärningarna – som en MÄKTIG BRUSANDE VIND och kvinnor kommer PLÖTSLIGT VAKNA och UTGÖRA en helt ny nivå av ÖKNING. Detta kommer att bli speciellt på områden där de känner sig överväldigade och känner att de inte kommer att överleva; Guds eld faller och ”det som knappast överlevt” förvandlas till ”FRUKTBART BLOMSTRANDE”!

”Jag väcker och förlöser KREATIVITET på nya nivåer i kvinnor i hela Kristi Kropp. Dörrar för signifikant favör öppnas för dem och de kommer att placeras på platser med stor influens för att förlösa en överföring från mitt hjärta och kärlek på de områdena. Kreativitet kommer INTE LÄNGRE förbli inlåst hos många kvinnor.

”Kreativiteten kommer INTE LÄNGRE hindras. Jag ANDAS på kreativiteten i hela Kristi Kropp på mina döttrar för att de ska höjas till en helt ny nivå av kreativitet och eld. Explosiva dörrar av kreativ favör öppnas detta år!”

Jag kallar er "Kvinnor med syfte!"
I detta möte med Herren såg jag SYFTETS DNA förlösas över kvinnor i hela Kristi Kropp då de fortsätter söka Hans hjärta. Så Hans döttrar fortsätter ge Herren sitt JA, SYFTE!

”Jag kallar er KVINNOR MED SYFTE för jag FÖRLÖSER ER ÄNNU MER in i ert SYFTE i den här tiden
och RESER ER UPP som mäktiga kvinnor som vet vem ni är i mig, för att FÖRLÖSA SYFTET hos andra och SKAPA OCH FÖRÄNDRA HISTORIEN! Detta är den tid då jag reser upp mina döttrar med ett NYTT, HÖG­LJUTT RYTANDE!”

Jag reser upp kvinnor med ett nytt rytande!
"Jag reser upp ett nytt rytande av auktoritet i mina döttrar i hela världen. Djupare möten kommer för mina döttrar över hela jorden just nu, som är ett väckande RYTANDE, som jag har lagt ner inom dem. Jag reser upp kvinnor med ett NYTT RYTANDE som kommer från en plats av intimitet – som kommer att se kvinnor PLÖTSLIGT placerade på SIGNIFIKANTA och STRATEGISKA platser av influens för att förlösa mitt RYTANDE av min kärlek och auktoritet, i en ställning mot orättfärdighet i mitt namn och se banbrytande genombrott och skiften.”

Positioner med stort inflytande
"SURPRISE! SURPRISE! SURPRISE! NI ÄR NU PLACERADE I LÄGE FÖR DEN NYA UPPGIFTEN!”

Jag hörde dessa ord igen och igen. Jag såg en karta över världen och jag såg kvinnor poppa upp på positioner med inflytande över hela världen! Från mödrar till profeter i möten med världens ledare, jag såg Herren förlösa FÖRVÅNANDE POSITIONER för kvinnor i hela Kristi Kropp – över hela världen, i denna tid för NYA UPPGIFTER!

Herren förlöser nya uppdrag, ny inriktning och nya uppgifter, och detta är PRECIS DET som Herren har förberett dig för i den här säsongen.

Jag hörde Herren säga:
"Jag förlöser en PIONJÄRSANDA över kvinnor i Kristi Kropp just nu. Jag BRYTER kedjor av FRUKTAN, jämförelse och osäkerhet över kvinnor då de pressar sig närmare mig och reser upp dem med MOD för gå dit andra inte har gått – för att vara pionjärer i nya uppgifter, nya länder, nya uppdrag för mig, som HISTORIEN KOMMER ATT SKRIVA OM!

"Många av mina döttrar är redo att kliva in just nu i denna säsong som HISTORIEN kommer skriva om efter­som jag förlöser kvinnor som oförfärade krigare från en plats av gudomlig kärlek, väckta till min kärlek, som kom­mer att inta mark och förlösa ljudet av SEGER i hela världen på ett totalt nytt sätt.

"PRECIS PÅ DE PLATSER där fienden har försökt att tysta mina döttrar och gömma dem, är de områden där jag kommer att TÄNDA med min favör, omsorg och förökning i denna säsong för att se SYFTET förlöst I OCH GENOM DEM.”

Betydande befordran för kvinnor
"Det kommer en BETYDANDE befordran för mina döttrar i den här tiden, som de har förvaltat väl med renhet. Där de har uppträtt med renhet och integritet förlöser jag stor befordran.

Jag såg bokavtal på hög nivå, dörrar med extravagant favör inom media, regering, affärer, konst och utbildning flyga upp PÅ VID GAVEL för kvinnor i den här säsongen. Det är för dem som har följt den Helige Andes led­ning och gett Honom sitt ja – Han flyttar dem till en plats av befordran och favör bortom deras vildaste dröm­mar.

”Drömmar uppfylls PLÖTSLIGT för mina döttrar i hela Kristi Kropp. Det är dags! Det är dags! Det är dags för mina döttrar att resa sig! Jag har sparat det bästa till sist! Guldbefordran och favör kommer över mina döttrar som har sagt JA. Nu kallas alla Esther fram! Du har blivit förberedd! Res dig! Res dig! Res dig! Göm dig inte! Nu är det dags att RESA SIG och SKINA, så som du har blivit kallad, vet att du har blivit förberedd och har ALLT du behöver för att utföra ALLT som jag ber dig om att göra på din plats av inflytande.”

Lana Vawser
Lana Vawser Ministries
Email:
lanavawser@gmail.com
Webbsida:
www.lanavawser.com

Lana Vawser är aktiv medlem i Australian Prophetic Council och förlöser profetiska ord för Kristi Kropp och nationer, och förekommer regelbundet på The Elijah List och i Charisma Magazine. Hon är även en resande predikant och väckelsetalare som reser regelbundet med sin familj och ser mäktiga rörelser av Gud. Lana har en stark profetisk röst och ett hjärta för att se Kristi Kropp utveckla en djup intimitet med Jesus och aktivt höra Hans röst varje dag. Hon har även ett hjärta för att se folk befriade och vandra i allt det som Jesus har köpt åt dem, då de bär ut Kristus i sin värld varje dag, väckta till Hans natur och vem de är i Honom. Lana är gift med Kevin och de bor i Brisbane, Australia, med sina två söner.

Källa: 


 
Tillåtelse ges (och uppmuntras) att trycka upp dessa artiklar, såväl som att sända dem till adressaterna på er mailinglista, eller lägga ut dem på era hemsidor. Vi ber bara att ni behåller ElijahLists adress, kontaktinfor­mation och författarens namn intakta.

Steve Shultz
Elijah List Publications, 528 Ellsworth St SW, Albany, OR 97321, USA,  
www.elijahlist.com            
email: info@elijahlist.net 

Översatt till svenska av en god vän och syster i Herren! Tack för det! Guds välsignelse! /Barnabas

Inga kommentarer: