onsdag 19 september 2007

Högre upp, längre fram

Högre upp, längre fram
förmedlat av Patrik Tammelin

Herren vill längre och djupare med oss! Hans viskning ekar ständigt i vårt inre:

"Högre upp, längre fram, djupare, djupare. Spring! Spring!"

Han kallar på oss för att vi ska lyfta våra blickar mot Honom och inte låta våra förväntningar begränsas av otro. Den Helige Ande drar igenom församlingen och rör upp en längtan och en förväntan. Han inspirerar oss till att tro Gud för det omöjliga, till att tro på och sträva efter en djupare gemenskap med Honom än vad vi förut trodde var möjligt. Herren reser upp sitt folk, sin armé, för att enas under Honom som är Härföraren. Han kallar sina pofeter att profetera liv in de förtorkade benen för att resa sin församling upp.

LIV, i Jesu Kristi namn!!

Herren säger att det är nu det sker, så i dag, om du hör Hans röst, förhärda inte ditt hjärta, utan lyssna till vad den Helige Ande säger till dig. Det finns inte längre tid för stolthet gentemot varandra. Det är nu tid för att enas, över gränserna. Det är nu tid för att lyssna och lyda. Det är nu tid för mod, ett ohämmat mod som kommer av en passionerad kärlek och gudsfruktan.

Sök Honom av hela ditt hjärta, hela din själ och hela din kraft! Han vill komma djupare i dig och att du ska komma djupare i Honom. Det är inte omöjligt att älska Gud av hela sin varelse, tvärtom - det är det vi är skapade till!

Inga kommentarer: